Εδώ θα επισηνάπτονται οι διαλέξεις του μαθήματος.

Εβδομάδα Διαλέξεις Διαφάνειες
1 Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 Περιγραφή Μαθήματος
Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011 Μαθήματικο Υποβαθρο 1
2 Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 Μαθήματικό Υπόβαθρο 2
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φροντιστήριο 1 | Notes
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα
3 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 Μη Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011 Φροντιστήριο 2 | Notes
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011 Κανονικές Εκφράσεις
4 Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 Κανονικές Εκφράσεις
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011 Φροντιστήριο 3 (και λύσεις άσκησης 1) | Notes
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011 Μη Κανονικές Γλώσσες
5 Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2011 Ασυμφραστικές Γλώσσες
Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2011 Λύσεις Άσκησης 2
Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2011 Επανάληψη Ενδιάμεσης
6 Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 Ενδιάμεση Εξέταση - Κανονικές Γλώσσες | Βαθμολογία
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 Λύσεις Ενδιάμεσης
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011 Ασυμφραστικές Γλώσσες ΙΙ
7 Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 Αυτόματα Στοίβας Ι
Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011 Κατασκευή Αυτομάτων Στοίβας | Notes
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 Αυτόματα Στοίβας ΙI
8 Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011 Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 Ασκήσεις Λημμα Άντλησης για Ασυμφραστικές | Notes
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 Μηχανές Turing
9 Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 Μηχανές Turing
Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011 Παραδείγματα Μηχανών Turing | Notes
Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011 Παραλλαγές Μηχανών Turing και Περιγραφή Αλγορίθμων
10 Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011 Επιστροφή και Συζήτηση Ενδιάμεσης | Βαθμολογία
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011 Επίλυση Αποριών για Άσκηση 3 | Notes
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 Διαγνωσιμότητα
11 Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 Διαγνωσιμότητα II
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011 Λύσεις Άσκησης 3
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 Αναγωγές
12 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 Αναγωγές - Παραδείγματα
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 Παραδείγματα Απεικονιστικών Αναγωγών | Notes
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 Χρονική και Χωρική Πολυπλοκότητα
13 Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011 Επανάληψη Μαθήματος
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 Επανάληψη Μαθήματος
Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011 Λύσεις Άσκησης 4


Νικόλας Νικολάου © 2011