Ελέγχετε αυτή την σελίδα συχνά για τυχόν νέες ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα.
  • 23 Δεκεμβρίου 2011: Η τελική βαθμολογία βρίσκεται εδώ.
  • 23 Δεκεμβρίου 2011: Μπορείτε να παραλάβετε την διορθωμένη 4η σειρά ασκήσεων από τις θυρίδες του εργαστηρίου B121.
  • 25 Νοεμβρίου 2011: Η παράδοση της τέταρτης σειράς ασκήσεων παρατείνεται μέχρι τις 1/12/2011.
  • 17 Νοεμβρίου 2011: Η τέταρτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.
  • 8 Νοεμβρίου 2011: Βαθμοί ενδιάμεσης εξέτασης εδώ.
  • 4 Νοεμβρίου 2011: Αναρτήθηκε η διορθωμένη άσκηση 3. Παρακαλώ κατεβάστέ την από εδώ.
  • 2 Οκτωμβρίου 2011: Η λύσεις της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι διαθέσιμες εδώ.
  • 26 Σεπτεμβρίου 2011: Η δεύτερη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.
  • 19 Σεπτεμβρίου 2011: Η πρώτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.


Νικόλας Νικολάου © 2011