cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Νέο Ερευνητικό Έργο ICARUS για το Τμήμα Πληροφορικής στο πρόγραμμα Horizon 2020

icarus research logoΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Horizon 2020

Στόχος η ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού που θα εξυπηρετεί τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data) στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας.

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (LInC) του Tμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση €278.750 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, με στόχο την ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού για να εξυπηρετήσει τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data) στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο με το ακρώνυμο ICARUS – «Aviation-driven Data Value Chain for Diversified Global and Local Operations» και με συνολικό προϋπολογισμό €3.951.125, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2018 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, δημιουργώντας ευκαιρίες για εργοδότηση και εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της επιστήμης δεδομένων (Data Science).

Μεγάλες ποσότητες δεδομένων δημιουργούνται και αποθηκεύονται καθημερινά στο χώρο των αερομεταφορών, οι οποίες όταν αναλυθούν και συνδυαστούν αποτελεσματικά έχουν τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν νέα γνώση, ευφυείς λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες για την οικονομία, το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, του οποίου το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού έχει τον επιστημονικό συντονισμό, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα λογισμικού που θα απλοποιήσει την πρόσβαση σε εφαρμογές μεγάλων δεδομένων, καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας. Το ICARUS θα προσφέρει στις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αερομεταφορών μία αλυσίδα αξίας δεδομένων (data value chain) καθώς και μια ολοκληρωμένη, ασφαλής και εύχρηστη εργαλειοθήκη που θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω αντιπροσωπευτικά σενάρια χρήσης:

 Ευφυείς μηχανισμοί χειρισμού επιβατών και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε επίγειες εγκαταστάσεις (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών)

 Ανάλυση διαδρομών αεροσκαφών για βελτιστοποίηση κατανάλωσης καυσίμων και ενημέρωση για τη ρύπανση σε περιοχές κοντά σε αεροδρόμια (Pace, εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της αεροδιαστημικής και των αεροπορικών εταιρειών)

 Μοντέλο πρόγνωσης διάδοσης των επιδημιών σε ολόκληρο τον πλανήτη με τη βοήθεια των δεδομένων των αερομεταφορών (Computational Epidemiology του ISI, ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα
στο Τορίνο της Ιταλίας) και

 Νέα επιβατική εμπειρία πριν και μετά την πτήση προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στους επιβάτες (Cellock, ΜΜΕ Πληροφορικής που παρέχει υπηρεσίες λογισμικού αεροναυπηγικής στην Ευρώπη).

Συντονιστές του έργου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος και ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Πάλλης. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από ένα δίκτυο ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που εκτείνεται σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 11 φορείς: UBITECH (Ελλάδα – συντονιστής του έργου), SUITE5 (Κύπρος – τεχνικός συντονιστής του έργου), UCY (Κύπρος - επιστημονικός συντονιστής του έργου), ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (Ελλάδα), ENGEENIRNG (Ιταλία), PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH (Γερμανία), CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (Ιταλία), OAG Aviation Worldwide (Ην. Βασίλειο), SINGULARLOGIC (Ελλάδα), FONDAZIONE ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO – ISI (Ιταλία), CELLOCK (Κύπρος).