Διημερίδα Έργου ReaDI-STANCE!

Το Ερευνητικό Έργο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and New Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), διοργανώνει διημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στόχος του Έργου ReaDI-STANCE ήταν να συμβάλλει στη …

Best Paper Award in I4CS 2021 for our GUIDed Paper!

Our paper “GUIDed: Assisted – Living Smart Platform and Social Communication for Older Adults”, that was accepted for publication at the 15th International Conference on International Conference on Innovations for Community …

PRESS RELEASE Erasmus+ Project PRIMAE

One step closer towards inclusive education and employment for disabled and disadvantaged people in martial arts! (PRIMAE) Participation and Recreation through Inclusive Martial Arts Education and E-learning seeks to revolutionise the …

Job Vacancies

Vacancies

Vacancy Announcement: SEIT announces one full time position: Special Scientist (Research). The deadline for applying is 1st December 2021.