Διημερίδα Έργου ReaDI-STANCE!

Το Ερευνητικό Έργο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and New Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), διοργανώνει διημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στόχος του Έργου ReaDI-STANCE ήταν να συμβάλλει στη …

#Erasmusdays2021: Digi-Ageing Multiplier Event

The SEIT Lab participates at the #Erasmusdays2021 by hosting a Multiplier Event for the Erasmus+ project Digi-Ageing! Organizer is our collaborators the Materia Group. The event will take place on Thursday, …

Vacancies

Vacancy Announcement: SEIT announces one full time position: Special Scientist (Research). The deadline for applying is 1st December 2021.

Invitation to the ELSE Multiplier Online Event

Now that our ELSE project is approaching completion, we would like to disseminate our results and present our Intellectual Outputs to Universities and Schools! Due to the COVID19 pandemic, the ELSE …

Positive results from the validation of the EASIER Platform!

For the validation (pilot trials) of the final release of the EASIER project, a trial with external end users has been carried out. An online webinar was organized on December 17th, …

Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe

The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe Project is a result of a two years´ cooperation of a partnership of Regional Authorities governing education (including VET) on the regional level …

Cloud Computing Survey for Research Project “CloudRecoMan”

The SEIT Lab of the University of Cyprus coordinates the research project “CloudRecoMan” (Cloud Resource Recommendation and Management Platform for Small and Medium Enterprises) that investigates the adoption of cloud computing …

UbiCARS Model-Driven Development (MDD) Framework Evaluation

The UbiCARS (Ubiquitous Context-Aware Recommender Systems) MDD Framework enables developers that are not experts in recommender systems to design and develop context-aware recommender systems for e-stores and physical retail stores. The …

Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την …

ReaDI-STANCE Kicked-off!

Το Έργο με τίτλο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and new Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών: Νέες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Κοινωνικές Προσπάθειες», συντονίζει ως Επικεφαλής Επιστημονικός …

UbiCARS MDD Framework Evaluation

Recommender systems are software tools able to discover the necessary knowledge about users (customers) to offer them personalized recommendations. The UbiCARS MDD Framework (UbiCARS stands for Ubiquitous Context-Aware Recommender Systems) enables …