Διημερίδα Έργου ReaDI-STANCE!

Το Ερευνητικό Έργο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and New Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), διοργανώνει διημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στόχος του Έργου ReaDI-STANCE ήταν να συμβάλλει στη …

Best Paper Award in I4CS 2021 for our GUIDed Paper!

Our paper “GUIDed: Assisted – Living Smart Platform and Social Communication for Older Adults”, that was accepted for publication at the 15th International Conference on International Conference on Innovations for Community …

PRESS RELEASE Erasmus+ Project PRIMAE

One step closer towards inclusive education and employment for disabled and disadvantaged people in martial arts! (PRIMAE) Participation and Recreation through Inclusive Martial Arts Education and E-learning seeks to revolutionise the …

Positive results from the validation of the EASIER Platform!

For the validation (pilot trials) of the final release of the EASIER project, a trial with external end users has been carried out. An online webinar was organized on December 17th, …

Newsletter Erasmus+ Project “ELSE”

ELSE Erasmus+ Project aims to design and disseminate a strategy and appropriate ICT tools to achieve the fundamental European goal of redesigning Higher Education, facilitating the application of Bologna principles across Europe. …

Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe

The Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe Project is a result of a two years´ cooperation of a partnership of Regional Authorities governing education (including VET) on the regional level …

Cloud Computing Survey for Research Project “CloudRecoMan”

The SEIT Lab of the University of Cyprus coordinates the research project “CloudRecoMan” (Cloud Resource Recommendation and Management Platform for Small and Medium Enterprises) that investigates the adoption of cloud computing …

Digi-Sporting Dissemination at the Researchers Night

The SEIT Lab participated in the European Researcher Night, where Digi-Sporting was disseminated. You can check the presentation created by the coordinator (UCLM) here: Digisport_Presentation

UbiCARS Model-Driven Development (MDD) Framework Evaluation

The UbiCARS (Ubiquitous Context-Aware Recommender Systems) MDD Framework enables developers that are not experts in recommender systems to design and develop context-aware recommender systems for e-stores and physical retail stores. The …

Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την …

ReaDI-STANCE Kicked-off!

Το Έργο με τίτλο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and new Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών: Νέες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Κοινωνικές Προσπάθειες», συντονίζει ως Επικεφαλής Επιστημονικός …

Two New Vacancies!

The SEIT Lab and the NetRL Lab of the Department of Computer Science, University of Cyprus, announce 2 (two) full or part-time position for a Research assistant in Web Engineering for …