ΕΝΤΑΞ/0505/37

Προδιαγραφή και Επαλήθευση Ορθότητας Πρωτοκόλλων σε Ad Hoc Δίκτυα
με Τυπικές Μεθόδους


Αρχική Σελίδα

Περιγραφή
Δημοσιεύσεις
Συμμετέχοντες
Επικοινωνία

 

 

 

 

 


English

 

Ερευνητικό δίκτυο

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Φιλίππου, Συντονίστρια Έργου
Λέκτορας Χρύσης Γεωργίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας
Νέος Ερευνητής Mαρίνα Γελαστού
Department of Computer and Information Science, University of Pennsylvania, Η.Π.Α
Καθηγητής Insup Lee
Ερευνητικός Επίκουρος Καθηγητής Oleg Sokolsky
Institute for Computing and Information Sciences, Radboud University, Nijmegen, Ολλανδία
Καθηγητής Frits Willem Vaandrager