ΕΝΤΑΞ/0505/37

Προδιαγραφή και Επαλήθευση Ορθότητας Πρωτοκόλλων σε Ad Hoc Δίκτυα
με Τυπικές Μεθόδους


Αρχική Σελίδα

Περιγραφή
Δημοσιεύσεις
Συμμετέχοντες
Επικοινωνία

 

 

 

 

 


English

 

To ΠΡΟΟΔΟΣ αποσκοπεί στη μελέτη βασικών αρχών μοντελοποίησης, ανάπτυξης και ανάλυσης δυναμικών συστημάτων, δηλαδή, συστημάτων των οποίων η τοπολογία μεταβάλλεται καθώς αυτά εξελίσσονται με το πέρασμα του χρόνου. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα, ξεκινώντας από απλά προγράμματα αντικειμενοστραφή προγραμματισμού και καταλήγοντας σε πολύπλοκα, κατανεμημένα, ad hoc ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα.

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται σε μια πολύ δημοφιλή κατηγορία δυναμικών συστημάτων, αυτή των ad hoc δικτύων, και διερευνά τις θεμελιώσεις της προδιαγραφής και επαλήθευσης αυτών των δικτύων, προτείνοντας μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ορθών, αποδοτικών και αξιόπιστων αλγοριθμικών λύσεων σε προβλήματα που πηγάζουν σε αυτά. Στα πλαίσια της μελέτης μας, χρησιμοποιούνται τα πρότυπα των Αλγεβρών Διεργασιών και των Ι/Ο Αυτομάτων για τη μοντελοποίηση, επαλήθευση και ανάλυση των αλγορίθμων σε ad hoc δίκτυα έτσι ώστε να γίνει μία αξιολόγηση των δύο μεθοδολογιών ως προς την καταλληλότητά τους για το υπό μελέτη πεδίο.