ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική
Class Notes


Η ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά με τις διαφάνειες των διαλέξεων σε μορφή pdf.


Διάλεξη 1
Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή
- Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στη Λογική
download (pdf)
Διαλέξεις 2 - 5
Προτασιακός Λογισμός 
- Εισαγωγή στον Προτασιακό Λογισμό, Σύνταξη και Σημασιολογία,
Ορθότητα και Πληρότητα, Κανονικές Μορφές
download (pdf)
Διάλεξεις 6 - 9
Κατηγορηματικός Λογισμός 
- Εισαγωγή, Σύνταξη,
Κανόνες Συμπερασμού, Σημασιολογία

download(pdf)

download(pps)

Διάλεξεις 10 -13
Resolution - Επίλυση
- Αρχή της Επίλυσης στον Προτασιακό Λογισμό, Μέθοδος του Skolem,  Ενοποίηση, Αρχή της Επίλυσης στον Κατηγορηματικό Λογισμός, Επίλυση και Λογικός Προγραμματισμός

download1(pdf)
download2(pdf)

Διάλεξεις 14 -15
Γραμμική Χρονική Λογική
- Ανάγκη για ανάλυση συστημάτων, Μοντελοέλεγχος, PLTL Σύνταξη και Σημασιολογία

download(pdf)
Διάλεξεις 16 -17 CTL - Λογική Δένδρου Υπολογισμού
- Διακλαδωμένες Χρονικές λογικές, CTL (σύνταξη και ερμηνεία)
download(pdf)
Διάλεξεις 18 -19 CTL - Έλεγχος Μοντέλου
- Αλγόριθμος Μοντελοελέγχου, CTL*
download(pdf)
Διάλεξεις 20 -23 Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων
- Τριάδες Hoare, Μερική και Ολική Ορθότητα, Σύστημα Απόδειξης Μερικής Ορθότητας ,Σύστημα Απόδειξης Ολικής Ορθότητας
download(pdf)
Διάλεξεις 24 -25 Τροπικές Λογικές
- Βασικός Τροπικός Λογισμός, Σύνταξη και Σημασιολογία, Τρόπου Αλήθειας,  Θεωρία της Αντιστοιχίας
download(pdf)EPL412
Αnnouncements
Solutions
Course Schedule
Tutorials
Class Contract
Assignments
Related Links


Άννα Φιλίππου, Σεπτέμβριος 2017