ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική
Class Notes


Η ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά με τις διαφάνειες των διαλέξεων σε μορφή pdf.


Διάλεξη 1
Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή
- Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στη Λογική
download (pdf)
Διαλέξεις 2 - 6
Προτασιακός Λογισμός 
- Σύνταξη και Σημασιολογία, Αποδεικτική Θεωρία και Επίλυση, Ορθότητα και Πληρότητα, Κανονικές Μορφές
download (pdf)
Διaλέξεις 7 - 12
Κατηγορηματικός Λογισμός 
- Εισαγωγή, Σύνταξη, Αποδεικτική Θεωρία, Σημασιολογία. Επίλυση και SLD Επίλυση

download1 (pdf)

download2 (pdf)

Διαλέξεις 13 - 14
LTL - Γραμμική Χρονική Λογική
- Ανάγκη για ανάλυση συστημάτων, Μοντελοέλεγχος, PLTL Σύνταξη και Σημασιολογία

download (pdf)
Διαλέξεις 15 - 17 CTL - Λογική Δένδρου Υπολογισμού
- Διακλαδωμένες Χρονικές λογικές, CTL (σύνταξη και ερμηνεία), Αλγόριθμος Μοντελοελέγχου, CTL*

download1 (pdf)

download2 (pdf)

Διαλέξεις 18 - 21 Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων
- Τριάδες Hoare, Μερική και Ολική Ορθότητα, Σύστημα Απόδειξης Μερικής Ορθότητας, Σύστημα Απόδειξης Ολικής Ορθότητας
download (pdf)
Διαλέξεις 22 - 25 Τροπικές Λογικές
- Βασικός Τροπικός Λογισμός, Σύνταξη και Σημασιολογία, Τρόπου Αλήθειας,  Θεωρία της Αντιστοιχίας
download (pdf)EPL412
Αnnouncements
Solutions
Course Schedule
Tutorials
Class Contract
Assignments
Related Links


Άννα Φιλίππου, Σεπτέμβριος 2018