ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική

Related Links


Συνδέσμοι σε θέματα σχετικά με το μάθημα.

Logic in Action - ηλεκτρονικό βιβλίο

Αποτελέσματα που έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη επαλήθευση:
Εργαλεία για εξάσκηση απόδειξης λογικών συμπερασμών στον Προτασιακό Λογισμό.
Σύνδεσμοι προς εργαλεία Αυτοματοποιημένης Απόδειξης
Mια διαδραστική εισαγωγή στον Λογικό Συμπερασμό στα πλαίσια του Προτασιακού και του Κατηγορηματικού Λογισμού με ενδιαφέροντα παραδείγματα.
Ιστοσελίδα για το βιβλίο Logic in Computer Science των Michael Huth και Mark Ryan.
Η "Διακεκριμένη Διάλεξη" του Καθηγητή Moshe Vardi στο Virginia Tech University με τίτλο Logic Begat Computer Science: When Giants Roamed the Earth.
COMP 409:Logic in Computer Science: Μάθημα που διδάσκεται στο Rice University από τον Moshe Y. Vardi.
Το άρθρο: On the Unusual Effectiveness of Logic in Computer Science
Ιστιοχώρος αφιερωμένος στη Λογική και τις εφαρμογές της
Το συνέδριο IEEE Symposium on Logic in Computer Science

 
Main Course Page
Class Contract
Assignments
Course Schedule
 What's New?
 Class Notes
Assignment Solutions
Tutorials