ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική
Schedule

This is a tentative schedule subject to change.

Εβδομάδα Διαλέξεις Φροντιστήριο
1 5/9 Εισαγωγή 8/9 Προτασιακός Λογισμός (Εισαγωγή)
2 12/9 Προτασιακός Λογισμός (Αποδεικτική Θεωρία)
15/9 Προτασιακός Λογισμός (Αποδεικτική Θεωρία)
13/9 Προτασιακός Λογισμός
3 19/9 Προτασιακός Λογισμός (Σημασιολογία) 22/9 Προτασιακός Λογισμός (Κανονικές Μορφές)
20/9 Προτασιακός Λογισμός
4 26/9 Κατηγορηματικός Λογισμός (Εισαγωγή) 29/9 Κατηγορηματικός Λογισμός (Αποδεικτική Θεωρία)
27/9 Κατηγορηματικός Λογισμός
5 3/10 - Κατηγορηματικός Λογισμός (Αποδεικτική Θεωρία)
6/10 Κατηγορηματικός Λογισμός (Σημασιολογία)
4/10 Κατηγορηματικός Λογισμός
6 10/10 Επίλυση στον ΠΛ
13/10 Επίλυση στον ΚΛ
11/10 Κατηγορηματικός Λογισμός
7 17/10 Λογικός Προγραμματισμός 20/10 Λογικός Προγραμματισμός
18/10 Επίλυση
8 24/10 Χρονική Λογική (LTL) 27/10 Χρονική Λογική (LTL)
25/10 Επανάληψη
9 31/10 Ενδιάμεση Εξέταση 3/11 Χρονική Λογική (CTL)
1/11 Λογικός Προγραμματισμός
10 7/11 10/11 Χρονική Λογική (CTL)
8/11 Χρονική Λογική
11 14/11 Αλγόριθμοι μοντελοελέγχου 17/11 Ανάλυση Ορθότητας Προγραμμάτων
15/11 Χρονική Λογική
12 21/11 Ανάλυση Ορθότητας Προγραμμάτων 24/11 Ανάλυση Ορθότητας Προγραμμάτων
22/11 Ανάλυση Προγραμμάτων
13 28/11 Ανάλυση Ορθότητας Προγραμμάτων 1/12 Επανάληψη
29/11 Ανάλυση Προγραμμάτων


 

Άσκηση
Ημερομηνία Διάθεσης
Ημερομηνία Παράδοσης
Θέματα
1
15 Σεπτεμβρίου
29 Σεπτεμβρίου
Προτασιακός Λογισμός
2
29 Σεπτεμβρίου
13 Οκτωβρίου
Κατηγορηματικός Λογισμός
3
13 Οκτωβρίου
27 Οκτωβρίου
 Επίλυση
4
3 Νοεμβρίου
17 Νοεμβρίου
Χρονική Λογική
5
17 Νοεμβρίου
1 Δεκεμβρίου
Ορθότητα Προγραμμάτων

 


EPL412
Class Notes
Solutions
Tutorials
Announcements
Class Contract
Assignments
Related Links

Άννα Φιλίππου, Σεπτέμβριος 2017