Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Το έργο, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης κοινωνικών νεοσύστατων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Top