Πρόγραμμα

Διαλέξεις Διαφάνειες
Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
 • Περιγραφή μαθήματος [pdf]
Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011
 • Ιστορία των υπολογιστών [pdf]
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011
 • Αναπαράσταση δεδομένων [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
Πέμπτη 22 Σεμπτεμβρίου 2011
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011
 • Υλικό [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
Πέμπτη 29 Σεμπτεμβρίου 2011
Δευτέρα 03 Οκτωμβρίου 2011
 • Λειτουργικά Συστήματα [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
Πέμπτη 05 Οκτωμβρίου 2011
Δευτέρα 10 Οκτωμβρίου 2011
 • Συστήματα αρχείων [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
Πέμπτη 13 Οκτωμβρίου 2011
Δευτέρα 17 Οκτωμβρίου 2011
Πέμπτη 20 Οκτωμβρίου 2011
 • Προγραμματισμός [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
 • Παραδειγμα Τάξης - Διάγραμμα Κατάταξης Βαθμολογίας [pdf]
Δευτέρα 24 Οκτωμβρίου 2011
 • Επανάληψη ενδιάμεσης[pdf]
Πέμπτη 27 Οκτωμβρίου 2011, @ 12:00-13:30 Ενδιάμεση εξέταση (midterm)

Η ενδιάμεση εξέταση θα γίνει στην αίθουσα: ΧΩΔ02 B204

Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2011
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011
 • Επικοινωνία υπολογιστών και Δίκτυα [pdf]
 • Ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις [pdf]
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
 • Παγκόσμιος ιστός [pdf]
 • Παράδειγμα Τάξης - Ιστοσελίδα "Hello EPL003" [zip]
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
 • Μηχανές αναζήτησης [pdf]
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής [pdf]
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 Δευτέρα 28 Νεμβρίου 2011
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011
 • Επανάληψη [pdf]
Πέμπτη, 8 Δεκ, 2011 @ 8:30-11:30 Τελική εξέταση (final exam) στο ΧΩΔ01-109
 • Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει θέματα και από τις διαλέξεις και από το εργαστήριο
 • Η τελική εξέταση θα γίνει στην αίθουσα ΧΩΔ01-109
Ασκήσεις επανάληψης τελικής εξέτασης
 • Ασκήσεις προγραμματισμού [pdf]
 • Ασκήσεις συστημάτων αρίθμισης [pdf]

Βιβλιογραφία