Χρήσιμο Υλικό

Βιβλιογραφία

Βιβλίο μαθήματος (στα Ελληνικά)

  • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Behrouz A. Forouzan, Εκδόσεις "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2003 (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γ. Στεφανίδης και Α. Χατζηγεωργίου).
  • Προαιρετικό βιβλίο (στα Αγγλικά)

  • Computer Science Illuminated, Second Edition 2004. Nell Dale, John Lewis, ISBN: 0-7637-0799-6, Jones and Bartlett Publishers.