Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Το μάθημα μελετά μεθόδους οργάνωσης των πληροφοριών, αλγόριθμους μετασχηματισμού τους και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Γιώργος Πάλλης
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 43
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β119
Ηλ. Ταχυδρομείο: gpallis-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, 10:00-12:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή, 12:00 – 13:30, ΧΩΔ-01 103
Φροντιστήριο: Παρασκευή, 13:30 – 14:30, ΧΩΔ-02 014
Εργαστήριο: Τρίτη, 13:30 - 15:00, 15:30 - 16:30, 16:30 - 18:00& 18:00-19:30 ΘΕΕ-01 Β123
Βοηθοί Διδασκαλίας:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Χατζηπολλάς Γεώργιος
Email: hpollas-AT-cs.ucy.ac.cy,
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β117
Ώρες Γραφείου: TBA