Εργασίες


Ομαδική Εργασία – Δοκίμιο Βιβλιοπαρουσίασης και Βίντεο Προβολής Επιστημονικού/Τεχνολογικού Πεδίου Πληροφορικής

Ημερομηνία παράδοσης: 26/04/2019, 15:00

Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας (.pdf)
Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας (.pdf)
Πρόγραμμα παρουσιάσεων και οδηγίες παρουσίασης (.pdf)

Ατομική Εργασία

Ημερομηνία παράδοσης: 15/05/2019, 23:59

Εκφώνηση Ατομικής Εργασίας (.pdf)