Εργασίες & Βαθμοί


Ομαδική Εργασία – Δοκίμιο Βιβλιοπαρουσίασης και Βίντεο Προβολής Επιστημονικού/Τεχνολογικού Πεδίου Πληροφορικής

Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι: 28/01/2020

H περίληψη του βιβλίου θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι: 17/03/2020, 23:59

Η τελική έκδοση του δοκιμίου και το βίντεο προβολής θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι: 27/04/2020, 23:59

Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας (.pdf)