Εργασίες & Βαθμοί

Ατομική Εργασία

Ημερομηνία παράδοσης: 15/04/2022 30/04/2022, 23:59

Εκφώνηση Ατομικής Εργασίας - MS Teams

Ομαδική Εργασία – Δοκίμιο Βιβλιοπαρουσίασης και Βίντεο Προβολής Επιστημονικού/Τεχνολογικού Πεδίου Πληροφορικής

Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι: 01/02/2022

Η τελική έκδοση του δοκιμίου και το βίντεο παρουσίασης και βίντεο προβολής θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι: 15/04/2022 30/04/2022

Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας (.pdf)
Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας