Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Πέμπτη, 16:30-18:30, Αίθουσα 109, ΧΩΔ01

Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Παπαϊωάννου

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 210

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης


Ανακοινώσεις

[17/01/2019] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[17/01/2019] Έναρξη μαθημάτων.