issa logo

"ISSA, Internationalisering for innovative sosiale start-ups og entreprenører” er utarbeidet med formål om å kartlegge essensielle læringsmetoder som fremmer suksess i internasjonale aktiviteter blant sosiale entreprenører og start-ups. Påvirkningen fra den globale finanssituasjonen har skapt en forståelse av at innovative visjoner er nødvendig for å styrke økonomisk; hvori en av de mest attraktive mulighetene er sosialt entreprenørskap. Ettersom sosialt entreprenørskap er et virkemiddel for å øke konkurranseevne og stadfeste viktigheten av transnasjonale verdier i europeisk økonomi, bør sosiale entreprenører bemerke at veksten blant dagens organisasjoner på det internasjonale markedet er raskere og er mer innovative enn organisasjoner som holder seg til det lokale markedet. I lys av deres sosiale aktivitet er det innen sosiale bedrifter svært interessant å initiere internasjonale relasjoner med lignende organisasjoner, for å fremme deres målsetninger på et europeisk nivå (EC, 2015).

ISSAs deltagende organisasjoner realiserer et prosjekt med formål om å skape et overblikk over internasjonaliseringsperspektivet til sosiale start-ups i EU. Hovedfokuset for dette prosjektet er å analysere de vanligste utfordringene og problemene sosiale start-ups støter på i internasjonialiseringsprosessen, og hvordan man takler disse utfordringene. I løpet av prosjektet vil ISSA fasilitere egentrening, praktisk internasjonalisering og entreprenøriell utdannelse blant sosiale entreprenører i partnerlandene. Prosjektet utformer et innovativt egentreningsprogram for internasjonalisering av sosiale start-ups. Dette vil fungere som en guide til å løse spesifikke behov sosiale entreprenører og start-ups har, og for å gi hensiktsmessig opplæring i essensielle aspekter av internasjonaliseringsprosessen. Egentreningsprogrammet komplementeres med en digital læringsplattform som vil fungere som en støtte for sosiale entreprenører. ISSA vil fasilitere og utvikle et “virtual miljø” med henblikk på å fremme sosiale entreprenørers holdning til den vitale viktigheten av internasjonaliseringen for sosiale start-ups i tidlige stadier.

ISSAS hovedfokus er utvikling av praktisk livslang læring (Life Long Learning), i form av strategisk bruk av informasjon og -kommunikasjonsteknologier (IKT). Prosjektets målgruppe er sosiale entreprenører og potenielle sosiale entreprenører med interesse for å styrke sosialt entreprenørskap og utvikling av sosiale start-ups.

Aktivitet du må gjennom i dette kurset:

1. Les informasjonen om kurset

2. Gå gjennom læringsmålene

3. Les om de ulike kompetansenes bestanddeler

4. Gå gjennom det ekstra læringsmaterialet (det er valgfritt, men anbefalt)

5. Følg lenken og instruksjonene for å entre den virtuelle 3D-verden for å gå gjennom scenarioene. Når du har fullført disse vil du få en kode.

6. Ta med deg koden fra scenarioene når du kommer tilbake til Moodelen. Put koden i boksen som dukker opp. Når dette er gjort vil du få tilgang til selv-testen

7. Svar på spørsmålene i spørreskjemaet. Hvis suksessgraden er 80% og oppover, har du fullført kurset.

8. Hvis spørreskjemaets suksessrate er lavere enn 80%, kan du prøve igjen.

9. Du må fullføre alle modulene for å fullføre kurset.

    Tilgjengelege kurs

    OPPDAGE MULIGHETER

    EVNE TIL Å IDENTIFISERE SOSIALE PROBLEMER

    MOBILISERE RESURSER

    KULTURELL BEVISSTHET