• issa logo

  ISSA, Интернациолизация за социални и иновативни новостартиращи фирми и предприемачи " е предназначен да идентифицира основни и иновативни методи на обучение, които насърчават успеха в международните дейности за социални стартиращи предприятия и предприемачи. Въздействието от световната финансова криза наложи необходимостта да се търси новаторска визия за подобряване на икономическия растеж; един от най-атрактивните варианти са социалните предприемачи. Въпреки че социалните предприятия са средство за повишаване на конкурентоспособността и показват значението на трансграничните ценности за европейската икономика, социалните предприемачи трябва да отбележат как в днешно време организациите, действащи на международните пазари, растат по-бързо и са по-иновативни от тези, които ограничават дейността си на местно ниво. Поради тяхната социална активност е изключително интересно социалните предприятия да започнат международни отношения със сходни организации за насърчаване на техните цели на европейско ниво (ЕС, 2015).

  Участващите организации в ISSA ще осъществят проект, който се фокусира върху подобряването на перспективите за интернационализация на Социалните новостартиращи фирми в ЕС. Основната цел на този проект е да се анализират най-честите проблеми и бариери на Социални новостартиращи фирми в ефективния процес на интернационализация и да се отговори на тези предизвикателства. По време на проекта, ISSA ще осигури самообучение и практическа интернационализация и предприемаческо образование сред социалните предприемачи от държавите- партньори. Проектът ще разработи иновативен курс за самоподготовка за интернационализация на Социални новостартиращи фирми, който ще послужи като ръководство за решаване на специалните нужди на Социални новостартиращи фирми и предприемачи, за да получат подходящо обучение в основни аспекти на процеса на интернационализация, чрез сътрудничество на партньорите. Курсът за самоподготовка ще бъде допълнен с платформа за електронно обучение, която ще работи като подкрепа за социални предприемачи. ISSA ще предостави и подкрепи подходяща виртуална среда за насърчаване на отношението на социалните предприемачи към жизненоважното значение на интернационализацията на Социалния старт-ъп в ранните етапи.

  Основните цели на ISSA са фокусирани върху разработването на качествена и практическа поддръжка през целия живот с стратегическо използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Основната целева група на проекта са социалните предприемачи и потенциалните социални предприемачи, заинтересовани от засилване на социалното предприемачество и развитие на социални новостартиращи фирми.

  Стъпки, които трябва да следвате по време на курса:

  1. Прочетете общата информация за курса

  2. Прочетете резултатите от обучението

  3. Прочетете за темите за компетенцията

  4. Прочетете допълнителния учебен материал (не е задължителен, но силно се препоръчва)

  5. Следвайте връзката и инструкциите за свързване с 3DVW, за да играете свързания сценарий. Когато завършите играта, ще получите код

  6. Вземете кода от сценария и се върнете в moodle. Поставете кода в полето, което ще видите. Само тогава ще имате достъп до въпросника за самооценка

  7. Отговорете на въпросите от въпросника. Ако успеваемостта е 80% и нагоре, сте завършили курса.

  8. Ако успеваемостта на въпросника е по-ниска от 80%, можете да опитате отново.

  9. Трябва да попълните всички модули, за да завършите курса.

Налични курсове

ОТКРИВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ

СПОСОБНОСТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

МОБИЛИЗИРАНЕ НА РЕСУРСИ

КУЛТУРНА ОСЪЗНАТОСТ