ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 601: Κατανεμημένα Συστήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2015

 

Διδάσκων:

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 89 2745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@cs.ucy.ac.cy

Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Διαλέξεις & Φροντιστήριο:

Τρίτη 18:00 – 21:00, ΘΕΕ01 146

Τρίτη 21:00 - 22:00, ΘΕΕ01 146  

Εργαστήριο:

Τετάρτη 16:00 – 18:00, ΘΕΕ01 103 (Γιώργος Χ"Πολλάς)  

Ώρες Γραφείου:

Τρίτη 12:00-13:00 και 17:00 – 18:00 ή με ραντεβού

Περιεχόμενο

  Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard

Ó Χρύσης ΓεωργίουΣεπτέμβριος 2016