ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 601: Κατανεμημένα Συστήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2015

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

   

 

Διαλέξεις

 

Ενότητα

Θέμα

0

Πληροφορίες για το μάθημα

1

Εισαγωγή: Έννοιες και Αρχές ΚΣ, Υλικό και Λογισμικό ΚΣ, Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

2

Επικοινωνία: Υπόδειγμα Μεταβίβασης Μηνυμάτων, Πολυεκπομπή, Κατανεμημένη Δρομολόγηση, Μοντέλο ISO/OSI, Κλήση Απομακρυσμένων Διαδικασιών

3

Ονοματολογία: Ονομασία Οντοτήτων, Χώροι Ονομάτων, Αναγωγή και Υλοποίηση Υπηρεσιών Ονομασίας, Σύστημα Ονομάτων Περιοχών DNS

4

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων: Θέµατα Σχεδίασης, Σηµασιολογία Καταµερισµού, Συνέπεια Συστήµατος Αρχείων, ∆ικτυακό Σύστηµα Αρχείων NFS, Google File System

5

Ασφάλεια ΚΣ: Απειλές και Μηχανισμοί Αντιμετώπισης τους, Κρυπτογραφία, Ασφαλή Κανάλια, Διαχείριση Κλειδιών, Έλεγχος Πρόσβασης 

6

Ανοχή Σφαλμάτων: Ορισμοί, Κατηγοριοποίηση Σφαλμάτων, Ευρωστία, Παραγωγή Αντιγράφων, Κατανεμημένη Συμφωνία

7

Input/Output Automata: Το μοντέλο Ι/Ο Automata, Παραδείγματα Προσδιορισμού, Τύποι I/O Automata, Πακέτο Εργαλείων IOA

8

Κατανεμημένα Ατομικά Αντικείμενα: Ατομικότητα, Συστήματα Απαρτίας, Συνέπεια ΚΑΑ σε Στατικά και Δυναμικά ΚΣ, Υπηρεσία RAMBO

9

Συστήματα P2P: Εισαγωγή, Πλεονεκτήματα P2P, Κατηγοριοποίηση P2P, Δημοφιλή P2P, Αλγόριθμος Chord. 

 

Εργαστήρια

 

Εργαστήριο

Θέμα

0

Εισαγωγή στο UNIX (από ΕΠΛ131)

Πληροφορίες για το εργαστήριο

 

1

Διαχείριση διεργασιών

2

Σήματα

3

Είσοδος / Έξοδος χαμηλού επιπέδου

4

Επικοινωνία μεταξύ διεργασιών

5

Κοινή μνήμη και Σηματοφόροι

6

Νήματα
7 Ανάπτυξη αποκεντροποιημένης υπηρεσίας συνομιλίας (chat) βάσει του αλγορίθμου Αμοιβαίου Αποκλεισμού LeLann
8 Planet-Lab

 

 

Αρχική Σελίδα

 

Ó Χρύσης Γεωργίου - Αύγουστος 2015