cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Prosperity4All Project: Χρηματοδότηση ύψους €133.000 για το SEIT Lab

Prosperity4All Project: Χρηματοδότηση ύψους €133.000 για το SEIT Lab

seit-labΣε ένα ακόμη μεγάλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα βοηθήσει στην ευκολότερη ανάπτυξη, αξιοποίηση και συγκερασμό τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT) του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας από τους εταίρους στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με το ακρώνυμο «Prosperity4All», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7th Framework Programme – FP7).

Το τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα «Prosperity4All», θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 25 διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014, με συντονιστή την εταιρία ερευνών Fraunhofer και συνολικό προϋπολογισμό €12 εκατομμύρια, από τα οποία €133.000 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος συντονίζει την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (το εργαστήριο SEIT), η οποία θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση και περαιτέρω ανάπτυξη λογισμικού που έχει υλοποιηθεί από το εν λόγω εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου «AsTeRICS» (2010-2013, προϋπολογισμός πάνω από €3 εκατομμύρια) στο καινούριο οικοσύστημα του «Prosperity4All».

Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικούς τύπους και βαθμούς αναπηρίας, διαφορετική παιδεία και προβλήματα γήρανσης, τα οποία αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την αλληλεπίδραση τους με τη τεχνολογία. Αν και πριν από μερικά χρόνια η ανικανότητα πρόσβασης στη τεχνολογία δεν αποτελούσε μείζον πρόβλημα, σήμερα είναι μια απαραίτητη πτυχή σε σημαντικούς τομείς όπως η μόρφωση, η εργασία, το εμπόριο, η υγεία, η διακίνηση και η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.

Ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό των ανθρώπων με αναπηρία που καταφέρνει να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία δεν ξεπερνά το 15%. Από κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκοπιά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα τόσο μεγάλο μερίδιο του ανθρώπινου πληθυσμού να μην έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και τρόπος να τους προσεγγίσουμε με το σημερινό μοντέλο. Έτσι, προτάθηκε η δημιουργία άμεσων, πανταχού παρών (ubiquitous), αυτό-εξατομικευμένων διεπαφών (auto-personalized interfaces) βασισμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Το «Prosperity4All» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της υποδομής ενός επεκτάσιμου οικοσυστήματος που θα μπορεί να υποστηρίξει την επιθυμητή αυτή λειτουργικότητα. Το σύστημα πρέπει να φτιαχτεί έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης, την αύξηση της διεισδυτικότητάς του στην αγορά, καθώς και τη δημιουργία λύσεων που να μπορούν να λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες (cross-platform solutions) με βάση τις τεχνολογίες υποστήριξης αναπήρων (Assistive Technologies). Αυτό θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας που βασίζεται σε πραγματικά σενάρια, συντείνοντας στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει αποδεκτό κόστος τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η υποδομή αυτή θα χρησιμοποιήσει cloud, crowd, smart και game τεχνολογίες για την ανάπτυξη του συστήματος. Επιπρόσθετα, θα παρέχεται πρόσβαση από παντού συνδυάζοντας υπηρεσίες διαδικτύου με δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής, ώστε να κατασκευαστεί ένα περιβάλλον με πληθώρα διαφορετικών επιλογών με στόχο να πετύχουμε αυτό το ποικιλόμορφο μερίδιο πληθυσμού να συμβαδίζει με το ψηφιακό μας μέλλον.

Η σημαντική αυτή συμβολή του Εργαστηρίου Software Engineering and Internet Technologies Laboratory θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον εμπλουτισμό των γνώσεων και εμπειρίας του στον συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης και συνάμα θα ανοίξει καινούριες προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες πάνω σε υποσχόμενες τεχνολογικές περιοχές, όπως αυτές των Assistive Technologies (AT) και Smart Home systems for the Internet of Things.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα http://www.prosperity4all.eu

Πηγή: ΠαιδείαNews