Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Τρίτη - 16/01/18
(09
:00 - 10:30)
Συμβόλαιο Μαθήματος.
Διάλεξη 1:
Εισαγωγή στην Eπαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.
Παρασκευή - 19/01/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 2:
-- Επαναχρησιμοποίηση: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)
-- Επαναχρησιμοποίηση:
Java collections framework (JCF)
.
Δευτέρα - 22/01/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 23/01/18
09:00 - 10:30)
Διάλεξη 3:
Επαναχρησιμοποίηση: Aνάπτυξη βάση συστατικών στοιχείων.
Τετάρτη  - 24/01/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο
Παρασκευή - 26/01/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 4:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Εισαγωγή)
Δευτέρα - 29/01/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 30/01/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 5:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 1)
Τρίτη - 06/02/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 6:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 2)
Δευτέρα - 05/02/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 07/02/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Ασκήσεις με pattern
Παρασκευή - 09/02/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 7:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 3)
Δευτέρα - 12/02/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 13/02/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 8:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 4)
Τετάρτη  - 14/02/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Ασκήσεις με pattern
Παρασκευή - 16/02/18
(09:00 - 10:30)

Διάλεξη 9:

Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 5)

Δευτέρα - 19/02/18
(08:30 - 10:30)
ΑΡΓΙΑ
Τρίτη - 20/02/18
(09:00 - 10:30)

Διάλεξη10:

Αποθετήρια Λογισμικού με στόχο την Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Τετάρτη  - 21/02/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Παρουσιάσεις/συζήτηση για εργασία 1
Παρασκευή - 23/02/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 11:
Αποθετήρια Λογισμικού με στόχο την Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού
Δευτέρα - 26/02/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Tρίτη - 27/02/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 12:
Αποθετήρια Λογισμικού - Πρακτικά Παράδειγματα
Τετάρτη  - 28/02/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Απορίες για ενδιάμεση εξέταση
Παρασκευή - 02/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 13:
Επανάληψη ενδιάμεσης εξέτασης
Δευτέρα - 05/03/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Tρίτη - 06/03/18
(09:00 - 10:30)
Ενδιάμεση εξέταση
Τετάρτη  - 07/03/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - GHTorrent
Παρασκευή - 09/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 14:
Λογισμικό ανοικτού κώδικα και άδειες (μέρος Α)
Δευτέρα - 12/03/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Tρίτη - 13/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 15:
Λογισμικό ανοικτού κώδικα και άδειες (μέροςΒ)
Τετάρτη  - 14/03/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - FOSSoloogy
Παρασκευή - 16/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 16:
Ανατροφοδότηση για ενδιάμεση εξέταση
Δευτέρα - 19/03/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 20/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 17:
Ενδιάμεσο λογισμικό (Μεσισμικό)
Τετάρτη  - 21/03/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο
Παρασκευή - 23/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 18:
Remote Method Invocation (RMI)
Δευτέρα - 26/03/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 27/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 19:
Υπηρεσίες διαδικτύου
Τετάρτη  - 28/03/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Υπηρεσίες διαδικτύου
Παρασκευή - 30/03/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 20:
Microservices
Δευτέρα - 16/04/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 17/04/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 21:
Μοντελοποίηση και μοντελοκεντρική ανάπτυξη
Τετάρτη  - 18/04/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Εργασία 1 - ερ. 4-5
Παρασκευή - 20/04/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 22:
Θεματοστρεφής προγραμματισμός
Δευτέρα - 23/04/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 24/04/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 23:
Θεματοστρεφής προγραμματισμός
Τετάρτη  - 25/04/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - AspectJ
Παρασκευή - 27/04/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 24:
Επανάληψη
Δευτέρα - 30/04/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 01/05/18
(09:00 - 10:30)
Αργία
Τετάρτη  - 02/05/18
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο - Εργασία 1 - ερ. 6-8
Παρασκευή - 04/05/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 25:
Επίλυση αποριών