Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Τρίτη - 16/01/18
(09
:00 - 10:30)
Συμβόλαιο Μαθήματος.
Διάλεξη 1:
Εισαγωγή στην Eπαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.
Παρασκευή - 19/01/18
(09:00 - 10:30)
Διάλεξη 2:
-- Επαναχρησιμοποίηση: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)
-- Επαναχρησιμοποίηση:
Java collections framework (JCF)
.
Δευτέρα - 22/01/18
08:30 - 10:30)
Εργαστήριο
Τρίτη - 23/01/18
08:30 - 10:30)
Διάλεξη 3:
Επαναχρησιμοποίηση: Aνάπτυξη βάση συστατικών στοιχείων.
Τετάρτη  - 24/09/15
(10:00 - 11:00)
Φροντιστήριο