Ημερίδα: "Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: Προκλήσεις, Προβληματισμοί και Χάραξη Πολιτικής

10 Νοεμβρίου 2001, 10:00-13:30

Υπεύθυνοι διοργάνωσης: Σ. Ρετάλης, (retal@cs.ucy.ac.cy), Π. Αναστασιάδης (panas@panteion.gr), Κ. Κωνσταντίνου (c.p.constantinou@ucy.ac.cy), Πανεπιστήμιο Κύπρου

(click here for the English version)

Αντικείμενο

Ολοένα και περισσότερο συζητείται η χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κανένας δε μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην εισαγωγή των τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σκηνικό, παρ' όλες τις προσπάθειες που γίνονται. Ούτε κανένας μπορεί να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι η εισαγωγή αυτή έχει γίνει κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, κι ούτε ότι έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της.
Με δεδομένο ότι σε Ελλάδα και Κύπρο (ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές) υπάρχουν και θα υπάρξουν δράσεις για την περαιτέρω εισαγωγή κι αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σχετικά με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή αυτή. Είναι αναγκαίο να γίνει διάλογος σχετικά με τις μέχρι τώρα εμπειρίες (θετικές και αρνητικές) από τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε εθνικό αλλά και σε διεθνή επίπεδο. Σκοπός της ημερίδας είναι να φανούν οι προκλήσεις που προσφέρονται από την ενδεχόμενη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να δειχθούν οι μέχρι τώρα προβληματισμοί από την εισαγωγή αυτών στο εκπαιδευτικό σκηνικό, με απώτερο στόχο να γίνουν προτάσεις στη χάραξη πολιτικής στρατηγικής. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές -από τον ακαδημαϊκό, εκδοτικό, εταιρικό χώρο καθώς και το μάχιμοι του χώρου της εκπαίδευσης- θα κάνουν τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα την ένταξη και χρήση των ΗΥ στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και θα ακολουθήσει διάλογος με τους συμμετέχοντες στην ημερίδα.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Χορηγοί της ημερίδας είναι η εταιρεία CIN του ομίλου εταιρειών της 01Πληροφορικής και ο Εκδοτικός οίκος Καστανιώτη