ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρέφης Προγραμματισμός 
Εαρινό Εξάμηνο 2016/2017

Πρόγραμμα διαλέξεων και φροντιστηρίων / Lectures and seminars

 
Διαλέξεις/Lecture
Θέμα/Topic
Περιεχόμενο και Βιβλιογραφία/Description and Bibliography

17/01
20/01
24/01


Συμβόλαιο μαθήματος,
Επανάληψη βασικών εννοιών
25/01
Φροντιστήριο (seminar)
 • Παραδείγματα εκτέλεσης, Προγραμματιστικές συμβάσεις
27/01
31/01
Βιβλιοθήκες,Προσδιοριστές Πρόσβασης
 • Access Control, "Thinking in Java." Bruce Eckel, 4th edition, Pearson Higher Education, 2006.
 • Further reading:
01/02
Φροντιστήριο (seminar)
 • Ερωτήσεις (questions)
31/01
03/02
Αρχικοποιήσεις (Initialization),Αποκομιδή σκυβάλων (Garbage collection)
07/02
10/02
Αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός (object oriented design)
08/02
Φροντιστήριο (seminar)
 • Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός, Ασκήσεις/Παραδείγματα CRC
14/02
17/02
Σύνθεση και Κληρονομικότητα (Composition and Inheritance)
15/02
Φροντιστήριο (seminar)
 • Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός, Παραδείγματα UML
24/02
28/02
Εξαιρέσεις (Exceptions)
 • Error Handling with Exceptions, "Thinking in Java." Bruce Eckel, 4th edition, Pearson Higher Education, 2006.
 • Further reading:
02/03
Φροντιστήριο (seminar)
 • Επανάληψη, ασκήσεις με κληρονομικότητα (exercices with inheritance)
05/03
Ενδιάμεση εξέταση (Midterm exam)
01/03
Φροντιστήριο (seminar)
 • Παραδείγματα εξαιρέσεων (exceptions examples), κατανόηση input-output
03/03
10/03
Βασική Είσοδος/Έξοδος (Basic input/output)
 • τμήματα από Ι/Ο, "Thinking in Java." Bruce Eckel, 4th edition, Pearson Higher Education, 2006.
 • Further reading:
07/03
14/03
Πολυμορφισμός (Polymorphism)
08/03
Φροντιστήριο (seminar)
 • Ασκήσεις πολυμορφισμού (exercises with polymorphism)
17/03
Αφαιρετικές κλάσεις,
Διαπροσωπείες
22/03
Φροντιστήριο
 • Συζήτηση ενδιάμεσης εξέτασης

21/03
24/03

Eσωτερικές κλάσεις
28/03
Γραφική διαπροσωπεία χρήστη
29/03
Φροντιστήριο
 • Μέθοδοι σε διαπροσωπείες, Ασκήση εσωτερικών κλάσεων
31/03
04/04
Συλλογές
05/04
Φροντιστήριο
 • Παραδείγματα με Swing
07/04
25/04
Συγχρονισμός
26/04
Φροντιστήριο
 • Επανάληψη
28/04
Πληροφορία τύπου
 • Type information, "Thinking in Java." Bruce Eckel, 4th edition, Pearson Higher Education, 2006.

 
  
Αρχική
Συμβόλαιο Μαθήματος
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα Διαλέξεων
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Georgia Kapitsaki - January 2017