Εργαστήρια

Ημερ. Περιγραφή*
6/9/2018 Εργαστήριο 1: Επανάληψη της γλώσσας προγραμματισμού JAVA και Προγραμματισμός με γενικούς τύπους
13/9/2018 Εργαστήριο 2: Μέγιστο Άθροισμα Υποακολουθίας και Java Exceptions
20/9/2018 Εργαστήριο 3: Ουρές - Fast Food Counter Simulator
27/9/2018 Εργαστήριο 4: Στοίβες - Ισοζυγισμός Παρενθέσεων
4/10/2018 Εργαστήριο 5: Λίστες - Υλοποίηση δομής δεδομένων Ταξινομημένη Λίστας
11/10/2018 Εργαστήριο 6: Ταξινόμηση - Υλοποίηση Αλγορίθμων InsertionSort, MergeSort και QuickSort
18/10/2018

Εργαστήριο 7: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης - Υλοποίηση δομής δεδομένων Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης

25/10/2018 Εργαστήριο 8: AVL Δένδρα - Υλοποίηση δομής δεδομένων AVL δέντρο
1/11/2018 Εργαστήριο 9: Αναδρομή - Οι Πύργοι του Hanoi
8/11/2018 Εργαστήριο 10: Σωροί - Υλοποίηση δομής δεδομένων Δυαδικός Σωρός
15/11/2018

Εργαστήριο 11: Γράφοι - DFS & BFS

Εργαστήριο 12: Ελάχιστα Γεννητορικά Δέντρα - Υλοποίηση του αλγόριθμου Prim

22/11/2018

Εργαστήριο 13: Κατακερματισμός - Εφαρμογή και χρήση πίνακα κατακερματισμού HashTable

29/11/2018

Εξέταση 3ης εργασίας

 

* Το πιο πάνω πρόγραμμα για τα εργαστήρια είναι ενδεικτικό. Οι υλικό των εργαστηρίων καθώς και η παράδοση των προγραμμάτων που θα γράφονται στα εργαστήρια θα βρίσκονται στο Blackboard.