Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Το μάθημα μελετά μεθόδους οργάνωσης των πληροφοριών, αλγόριθμους μετασχηματισμού τους και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download (.pdf)

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Πάλλης Γεώργιος
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 43
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β116
Ηλ. Ταχυδρομείο: gpallis-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 15:00-17:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή, 12:00 – 13:30, ΧΩΔ-02 112
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 15:00 – 16:00, ΧΩΔ-02 008
Εργαστήριο: Πέμπτη, 12:00 - 13:30 & 13:30 - 15:00 ΘΕΕ-01 Β123
Βοηθοί Διδασκαλίας:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Πέτρος Παναγή
Email: petrosp-AT-cs.ucy.ac.cy,
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β117
Ώρες Γραφείου: TBA