Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Το μάθημα μελετά μεθόδους οργάνωσης των πληροφοριών, αλγόριθμους μετασχηματισμού τους και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download (.pdf)

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Στέλλα Κλεάνθους Λοίζου
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 48
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β116
Ηλ. Ταχυδρομείο: stellak-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη, 13:00-15:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή, 10:30 – 12:00, ΘΕΕ01 146
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 16:00 – 17:00, ΧΩΔ-02 Β111
Εργαστήριο: Τρίτη, 13:30 - 15:00 ΘΕΕ-01 Β121
Υπεύθυνος Εργαστηρίου:

Πέτρος Παναγή
Email: petrosp-AT-cs.ucy.ac.cy,
Γραφείο:
Ώρες Γραφείου: