ΕΠΛ133: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Χρήσιμες Παραπομπές

ΕΠΛ133: Χρήσιμες Παραπομπές

Bασικό Σύγγραμμα

Absolute JAVA. Walter Savitch & Kenrick Mock. 6th Edition (2016), Pearson (παλαιότερη έκδοση του βιβλίου έχει εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση).

Άλλα Βιβλία

Eπιγραμμικό Εκπαιδευτικό Υλικό και Εφαρμογές

Εκπαιδευτικά βίντεο