ΕΠΛ 231.2: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Home: Related Links

Σύνδεσμοι σε υλικό σχετικά με το μάθημα
Επανάληψη Βασικών Εννοιών στην γλώσσα C

The C Library Reference Guide:  http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/

Programming in C (Παραδείγματα και Επεξηγήσεις):  http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/
 

Πρόσβαση στο εργαστήριο Β103 απο σπίτι: http://www2.cs.ucy.ac.cy/Computing/Greek/Labs/unix.html

Περιβάλλον Unix πάνω στον προσωπικό σας υπολογιστή o οποίος λειτουργεί με Windows: http://www.cygwin.com/

Κάρτα Εντολών του περιβάλλοντος UNIX: http://www.indiana.edu/~uitspubs/b017/

Animations από το University of Canterbury  περιλαμβάνει animations πράξεων σε δένδρα και γράφους όπως και αλγορίθμων ταξινόμησης