ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ431: Σύνθεση Παράλληλων Αλγορίθμων

Εαρινό Εξάμηνο 2015

 

Διδάσκων:

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 89 2745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@cs.ucy.ac.cy

Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Διαλέξεις & Φροντιστήριο:

Τρίτη και Παρασκευή 15:00 – 16:30, ΘΕΕ01 146

Τετάρτη 10:00 - 11:00, ΧΩΔ02 B208 

Ώρες Γραφείου:

Τρίτη και Παρασκευή 16:30 – 17:30 ή με ραντεβού

Περιεχόμενο

  Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard

Ó Χρύσης ΓεωργίουΙανουάριος 2015