ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα
Schedule 
This is a tentative schedule subject to change.

Εβδομάδα
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
1 17/1   Εισαγωγή και Μαθηματικό Υπόβαθρο
20/1  Τεχνικές Αποδείξεων
-
24/1 Ντετερμινιστικά Αυτόματα 27/1   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα
Τεχνικές Απόδειξης
3
31/1   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα 3/2   Αυτόματα και Κανονικές Πράξεις
Ντετερμινιστικά Αυτόματα
4
7/2   Κανονικές Εκφράσεις 10/2   Μη Κανονικές Γλώσσες Μη Ντετερμινιστικά Αυτόματα
5
14/2 Ασυμφραστικές Γραμματικές 17/2  Ασυμφραστικές Γραμματικές Μη Κανονικές Γλώσσες
6 21/2 Αυτόματα Στοίβας 24/2 Αυτόματα Στοίβας Ασυμφραστικές Γραμματικές
7
28/2   Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες 3/3  Μηχανές Turing Αυτόματα Στοίβας
8
7/3 Μηχανές Turing 10/3  Παραλλαγές Μηχανών Turing Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες
9
14/3 Διαγνωσιμότητα 17/3 Eνδιάμεση Εξέταση Επανάληψη
10 21/3 Διαγνωσιμότητα 24/3 Το πρόβλημα του Τερματισμού Μηχανές Turing
11
28/3 Το πρόβλημα του Τερματισμού 31/1 Αναγωγές Διαγνωσιμότητα
12 4/4 Αναγωγές  7/4  Πολυπλοκότητα Αναγωγές
13
25/4 Πολυπλοκότητα 28/4 Πολυπλοκότητα  Πολυπλοκότητα


EPL211
Class Notes
Tutorials
Announcements
Class Contract
Assignments
Related Links

Άννα Φιλίππου, Εαρινό Εξάμηνο 2017