ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού
Schedule 
This is a tentative schedule subject to change.

Εβδομάδα
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
1 3/9   Εισαγωγή και Μαθηματικό Υπόβαθρο
6/9 Τεχνικές Αποδείξεων
-
10/9 Ντετερμινιστικά Αυτόματα 13/9   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα
Τεχνικές Απόδειξης
3
17/9   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα 20/9   Αυτόματα και Κανονικές Πράξεις
Ντετερμινιστικά Αυτόματα
4
24/9   Κανονικές Εκφράσεις 27/9   Μη Κανονικές Γλώσσες Μη Ντετερμινιστικά Αυτόματα
5
1/10  Αργία 1 Οκτωβρίου 4/10  Ασυμφραστικές Γραμματικές Μη Κανονικές Γλώσσες
6 8/10 Ασυμφραστικές Γραμματικές 11/10 Αυτόματα Στοίβας Ασυμφραστικές Γραμματικές
7
15/10   Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες 18/10  Μηχανές Turing Αυτόματα Στοίβας
8
22/10 Μηχανές Turing 25/10  Παραλλαγές Μηχανών Turing Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες
9
29/10 Διαγνωσιμότητα 1/11 Ενδιάμεση Εξέταση Επανάληψη
10 5/11 Διαγνωσιμότητα 8/11 Το πρόβλημα του Τερματισμού Μηχανές Turing
11
12/11 Το πρόβλημα του Τερματισμού 15/11 Αναγωγές Διαγνωσιμότητα
12 19/11 Αναγωγές  22/11  Πολυπλοκότητα Αναγωγές
13
26/11 Πολυπλοκότητα 29/11 Πολυπλοκότητα  Πολυπλοκότητα


EPL211
Class Notes
Tutorials
Announcements
Class Contract
Assignments
Related Links

Άννα Φιλίππου, Χειμερινό Εξάμηνο 2018