ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική
ΦροντιστήριαΣ'αυτή τη σελίδα υπάρχει υλικό από τα φροντιστήρια του μαθήματος


1
Φροντιστήριo 13 Σεπτεμβρίου 2017 (Προτασιακός Λογισμός): download, solutions
2
Φροντιστήριο 20 Σεπτεμβρίου 2017 (Προτασιακός Λογισμός): download, solutions
3
Φροντιστήριo 27 Σεπτεμβρίου 2017 (Κανονικές Μορφές στον ΠΛ και ΚΛ): download, solutions
4 Φροντιστήριo 4 Οκτωβρίου 2017 (Κατηγορηματικός Λογισμός): download, solutions
5
Φροντιστήριo 11 Οκτωβρίου 2017 (Κατηγορηματικός Λογισμός): download, solutions
6 Φροντιστήριo 18 Οκτωβρίου 2017 (Επίλυση): download, solutions
8
Φροντιστήριo 22 Οκτωβρίου 2017 (Λογικός Προγραμματισμός): download, solutions
7
Φροντιστήριo 25 Οκτωβρίου 2017 (Επανάληψη): download, solutions
8
Φροντιστήριo 1 Νοεμβρίου 2017 (LTL): download, solutions
9
Φροντιστήριo 8+15 Νοεμβρίου 2017 (CTL): download, solutions
11
Φροντιστήριo 22 Νοεμβρίου 2017 (Μερική Ορθότητα προγραμμάτων): download, solutions
12 Φροντιστήριo 29 Νοεμβρίου 2017 (Ολική Ορθότητα προγραμμάτων): download, solutions
  Ασκήσεις Επανάληψης: download, solutionsEPL412
Class Notes
Solutions
Course Schedule
Announcements
Class Contract
Assignments
Related Links


Άννα Φιλίππου, Φθινόπωρο 2017