Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την …

EU – Internationalisation For Social And Innovative Start Up’s And Entrepreneurs

PROJECT ISSA – INTERNATIONALISATION FOR SOCIAL AND INNOVATIVE START UP’S AND ENTREPRENEURS Since October 2019, five entities coming from Norway, Spain, Cyprus, Greece and Bulgaria are working on the Erasmus+ project ISSA …

EU Digital Education Quality Standard Framework

European Union Digital Education Framework and Companion Evaluation Toolkit Created to act as a quality standard, the interactive European Union Digital Education Framework and Companion Evaluation Toolkit (EU-DEF) was adopted to …

How eSticky works

ESticky is configured as a digital post-it able to communicate information and transmit notifications. In the last meeting held by the partners it was possible to analyze and discuss the 9 …

Usability of the platform – eSticky project

The eSticky project is proceeding at full speed and the researches oriented to its functioning are more and more precise. One of the aspects that deserves attention is the application of …

Project ELSE: “Eco/logical Learning and Simulation Environments in Higher Education”

ELSE Erasmus+ Project aims to design and disseminate a strategy and appropriate ICT tools to achieve the fundamental European goal of redesigning Higher Education, facilitating the application of Bologna principles across Europe. …

Strategy and communication – eSticky project

The purpose of the device is to be able to convey information clearly and transparently to people with memory impairments, but the project also symbolizes more. The interface becomes a second …

User-friendly architecture – eSticky project

Focusing on the design phase and building a solid system architecture is crucial for the success of a product. The aim of the eSticky project is to support people with memory …

Digi-Sporting Second Project Meeting

The European project Digi-Sporting: A new step towards digital transformation through sports science (2019-1-ES01-KA203-065505) held its second Translational Project Meeting, between all the partners. Due to the Corona-Virus world crisis, the …

eSticky Kickoff meeting – The beginning of a great project

With the health emergency, the traditional kick off meeting was held online thanks to the Skype platform!  The seven partners involved in the creation of eSticky, despite the difficulties, carry out …