ΕΠΛ500: Τοποθέτηση σε Οργανισμούς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως στόχο την τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το μάθημα (μέσω εγγραφής στο Banner Web) κατά το Θερινό Εξάμηνο, παίρνοντας 7,5 ECTS σε πτυχιακό επίπεδο (εφόσον η τοποθέτηση κριθεί επιτυχής), καθώς επίσης και ένα επίδομα τοποθέτησης (€150 ανά μήνα τοποθέτησης) για κάλυψη των αναγκών τους. Η ενημέρωση αναφέρεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα έχουν συμπληρώσει 156 ECTS και θα έχουν μέσο όρο, τουλάχιστον, 7, κατά την έναρξη της τοποθέτησης.

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει:

  1. Να λάβετε υπόψη τα κριτήρια επιλογής, όπως φαίνονται πιο κάτω.
  2. Να μελετήσετε τις διαθέσιμες θέσεις για τοποθέτηση που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να αποφασίσετε εάν και ποιες θέσεις σας ενδιαφέρουν (κατά σειρά προτεραιότητας).
  3. Να συμπληρώσετε το Έντυπο 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος
  4. Να ετοιμάσετε το βιογραφικό σας σημείωμα που θα απευθύνεται στις εταιρείες.
  5. Να αποστείλετε το Έντυπο 1 και το Βιογραφικό σας στο liaison.offices@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2019.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις εταιρείες, μέσω ατομικών συνεντεύξεων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, θα ενημερωθείτε, ώστε να προχωρήσετε με την εγγραφή σας στο μάθημα ΕΠΛ500: Τοποθέτηση σε Οργανισμούς.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας!

Email: liaison.offices@ucy.ac.cy

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22894301

Διαθέσιμες Θέσεις σε Οργανισμούς
για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

# Company Name Role Details
1 Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) Data scientist
2 Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) Data scientist
3 Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) Data scientist
4 OCL Oceanic Catering Ltd Software Developer
5 IMPACT TECH LTD Front-End Developer
6 IMPACT TECH LTD Back-End Developer
7 NetU Consultants Ltd Software Developer
8 NetU Consultants Ltd Software Developer
9 iSignthis Software Developer
10 Hyperion Systems Engineering Ltd Software Developer
11 Locum's Nest Web Developer
12 Locum's Nest Web Developer
13 ΗeyOliver Προγραμματιστής
14 Center for Social Innovation Web Developer
15 Amdocs Software Developer
16 Amdocs Software Developer
17 Amdocs Software Developer
18 Amdocs Software Developer
19 Amdocs Software Developer
20 Amdocs Software Developer
21 Amdocs Software Developer
22 Amdocs Software Developer
23 Amdocs Software Developer
24 Novatex Solution Software Developer
25 Novatex Solution Software Developer
26 Plugit Ltd Software Developer
27 Plugit Ltd Software Developer
28 Grant Thorton (Enactia Ltd) Software Developer
29 Grant Thorton (Enactia Ltd) Software Developer
30 M. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Software Developer