cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Προκήρυξη για Μάστερ Επιστήμης Δεδομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021/2022

Masters in Data ScienceΤριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων των Σχολών “Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών" και "Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης”, με τρεις εξειδικεύσεις: Πληροφορική (Computer Science), Στατιστική (Statistics), και Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics).

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.datascience.cy/

Το πρόγραμμα έλαβε πρόσφατα έγκριση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, και θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του 2021. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του προγράμματος, και να διαμορφώσει επιστήμονες και στελέχη με την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων στα θέματα της επιστήμης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο σύνδεσμο www.datascience.cy το Μάρτιο 2021.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 1.5 έτος (90 πιστωτικές μονάδες ECTS).

Απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης είναι :

- Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο (όπως Στατιστικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών H/Y, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής) με ελάχιστο γενικό βαθμό πτυχίου 6.5/10. Αν ο τίτλος σπουδών δεν είναι διαθέσιμος κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη.

Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και πιστοποιητικά - Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/admission-requirements). Αυτό δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος.

Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνουν:

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων Πιθανοτήτων/Στατιστικής ή Οικονομετρίας και θεμελιωδών μαθημάτων στα Μαθηματικά (π.χ. βασικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα κ.λπ.)

- Επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στην Πληροφορική (π.χ., Αρχές Προγραμματισμού σε Python, R κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προβεί σε εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, (2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής: Σέργιος Αγαπίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης: Πάνος Μαρκόπουλος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Παρασκευή 7 Μαϊου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
  2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
  3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα: €5.125