cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

 • Computer Science Department Building
  Computer Science Department Building
 • CS Department Tele-Education facilities, Room 148, Wing E, Building 12, New campus
  CS Department Tele-Education facilities, Room 148, Wing E, Building 12, New campus
 • Βραβευθέντες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής 2020-2021
  Βραβευθέντες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής 2020-2021
 • Hariton Efstathiades - Best student paper award, ”Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph”, IEEE Big Data 2016
  Hariton Efstathiades - Best student paper award, ”Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph”, IEEE Big Data 2016
 • Multi-touch 3D application illustrating the Walls of Nicosia through centuries (Leventio Museum). Developed by the Computer Graphics and VR Research Lab.
  Multi-touch 3D application illustrating the Walls of Nicosia through centuries (Leventio Museum). Developed by the Computer Graphics and VR Research Lab.
 • Motion capture system in the Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
  Motion capture system in the Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
 • Τρισδιάστατη αναπαράσταση της οικίας του Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου (Εθνολογικό Μουσείο)
  Τρισδιάστατη αναπαράσταση της οικίας του Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου (Εθνολογικό Μουσείο)
 • Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
  Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
 • Networks Research Laboratory (NetRL)
  Networks Research Laboratory (NetRL)
 • Ceremony for the Award of an Honorary Doctorate to Dr. Andrew Viterbi, March 5, 2010
  Ceremony for the Award of an Honorary Doctorate to Dr. Andrew Viterbi, March 5, 2010
 • University of Cyprus, New Campus, Courtyard
  University of Cyprus, New Campus, Courtyard
 • Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
  Computer Graphics and Virtual Reality Research Laboratory
 • Σύστημα motion capture στο εργαστήριο γραφικών και εικονικής πραγματικότητας
  Σύστημα motion capture στο εργαστήριο γραφικών και εικονικής πραγματικότητας
 • Εφαρμογή πολλαπλής αφής που δείχνει σε 3D τις οχυρώσεις της Λευκωσίας ανά τους αιώνες (Λεβέντειο Μουσείο)
  Εφαρμογή πολλαπλής αφής που δείχνει σε 3D τις οχυρώσεις της Λευκωσίας ανά τους αιώνες (Λεβέντειο Μουσείο)
 • Computer Science Department Courtyard
  Computer Science Department Courtyard
 • Courtyard between Computer Science and Economics and Management Departments
  Courtyard between Computer Science and Economics and Management Departments
 • Computer Science Department Building
  Computer Science Department Building
 • Computer Science Department Building2
  Computer Science Department Building2
 • Ceremony for the Award of an Honorary Doctorate to Dr. Christos Papadimitriou, March 18, 2008
  Ceremony for the Award of an Honorary Doctorate to Dr. Christos Papadimitriou, March 18, 2008
 • 7η Ημερίδα Πληροφορικής για Μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, 2016
  7η Ημερίδα Πληροφορικής για Μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, 2016
 • Dr. Christos Papadimitriou with faculty members of the Computer Science Department, March 18, 2008
  Dr. Christos Papadimitriou with faculty members of the Computer Science Department, March 18, 2008

Σημαντικές Στιγμές

SAGT 2023 Best Paper Award for Professor Marios Mavronicolas

The paper "Computational Complexity of Decision Problems about Nash Equilibria in Win-Lose Multi-Player Games" coauthored by Marios Mavronicolas, Kristoffer Arnsfelt Hansen and Vittorio...

Θέσπιση ετήσιας Υποτροφίας Εις Μνήμη Μιχάλη Πολυδώρου σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τη θέσπιση της ετήσιας Υποτροφίας Εις Μνήμη Μιχάλη Πολυδώρου, αρχίζοντας από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Το Πανεπιστήμιο...

MOBILE-AR - Mobile AR Assisted Maintenance

MOBILE-AR - Mobile AR Assisted Maintenance

Duration: 24 months (2010 - 2012)

Start: 1/11/2010

Principal Investigator: Γιώργος Χρυσάνθου

Main Funding Source: Cyprus Research Promotion Foundation

Total Cost: 60,640

Η μείωση του χρόνου αδράνειας και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής είναι βασικοί παράγοντες για να παραμείνει ένα κατασκευαστής ανταγωνιστικός. Η τρισδιάστατη απεικόνιση και η υπολογιστική όραση αξιοποιούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, π.χ. για δημιουργία 3Δ εγχειριδίων ή για τον έλεγχο της ποιότητα των προϊόντων. Το επόμενο βήμα, που υλοποιείται ήδη σε ερευνητικά προγράμματα, είναι η χρήση συστημάτων αυξημένης πραγματικότητας (AR).

Το AR έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τη συστηματική συντήρηση, την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας των ολοένα και πιο πολύπλοκων μηχανημάτων. Για να είναι όμως πραγματικά χρήσιμη το AR στο βιομηχανικό περιβάλλον, πρέπει να είναι ευπρόσιτο και εύκολα διαθέσιμο εκεί που χρειάζεται. Η A.R.M.E.S. (Augmented Reality for Maintenance Service Enhancer) είναι μια από τις λίγες εταιρίες παγκόσμιος που προσφέρει λύσεις για AR στη συντήρηση. Το παρόν της σύστημα βασίζεται σε προσωπικούς υπολογιστές (PC).

Αυτό το πρόγραμμα προτείνει την επέκταση της τεχνολογίας της A.R.M.E.S. σε κινητές συσκευές και οι βασικοί του στόχοι είναι:

1) Η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας AR (MainViz mobile) για κινητές συσκευές που θα συνδυάζει:

(α) Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου πολύπλοκων μοντέλων, και

(β) Αλγόριθμους όρασης και επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές που ειδικεύονται στην ανίχνευση εσφαλμένων ενεργειών κατά τη διάρκεια των προκαθορισμένων διαδικασιών συντήρησης.

2) Εφαρμογή δοκιμών και τεκμηρίωσης του συστήματος στο χώρο της κατασκευαστικής βιομηχανίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αλλαγής καλουπιών στα μηχανήματα έγχυσης θερμοπλαστικών υλών.

Το έργο τούτο θα υλοποιηθεί μέσω ενός δικτύου συνεργασίας που συγκροτείται από τρεις, πλέον αρμόδιους, συνεργαζόμενους φορείς: δύο Κυπριακές Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και έναν ερευνητικό οργανισμό, με αμοιβαία οφέλη και για τους τρείς:

1) Η εταιρεία A.R.M.E.S. θα διευρύνει το φάσμα της όσον αφορά τα προϊόντα βιομηχανικής συντήρησης στο πεδίο των κινητών συσκευών και θα δημιουργήσει βασική τεχνολογία με ευρύ φάσμα πιθανών μελλοντικών εφαρμογών.

2) Η τεχνολογία που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) θα έχει τη δυνατότητα ευρείας αναγνώρισης μέσω δημοσιεύσεων αλλά και μέσω της προοπτικής της μελλοντικής αξιοποίησής της από εγχώριες εταιρείες.

3) Η Κυπριακή εταιρεία Elysee Irrigation Ltd θα εγείρει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σε ότι αφορά την υπό έρευνα διαδικασία και παράλληλα θα εξοικειωθεί με τη καινοτόμο τεχνολογία. Σε μακροπρόθεσμη βάση, ενδεχομένως να καταστεί ικανή να εφαρμόσει μία παρόμοια λύση σε όλες τις εργοστασιακές διαδικασίες της.

Καλωσόρισμα

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη με ισχυρές ομάδες δικτύων υπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, αλγορίθμων, βάσεων δεδομένων, εξόρυξης δεδομένων, κατανεμημένης επεξεργασίας, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας λογισμικού, διαδικτυακού υπολογισμού και γραφικών. Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής με 7 διαφορετικές εξειδικεύσεις, ένα αριθμό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ καθώς και σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στην Πληροφορική.

Το Τμήμα έχει ισχυρές ερευνητικές υποδομές αποτελούμενες από υψηλής απόδοσης συστοιχίες, δίκτυα αποθήκευσης, υπολογιστικές νεφέλες, έξυπνα τηλέφωνα και αισθητήρες, καθώς επίσης και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας. Από το 2005, το Τμήμα Πληροφορικής έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 160 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, με συνολική χρηματοδότηση πάνω από 21.5 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Τμήματός μας.