ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ674 : Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων

Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011, Εαρινό Εξάμηνο

Διδάσκων:
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο:
ΘΕΕ-01 #Β107, Πανεπιστημιούπολη
Τηλέφωνο:
+357-2289
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
gp - at -  csd auth gr
Ώρες γραφείου:
Τετάρτη, 16.00 - 18.00
Διαλέξεις:
Τετάρτη, 18:00 - 21.00, ΧΩΔ01 #001
Φροντιστήριο - Εργαστήριο:
Δευτέρα, 16.30 - 18.00, ΘΕΕ-01 #201
Βοηθός Εργαστηρίων:
Παύλος Αντωνίου , Ε.Ε.Π
ΘΕΕ-02 #B176, Πανεπιστημιούπολη
+357-22-893927

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2011