Υπεύθυνος εργαστηρίων

Ονοματεπώνυμο Email
Παύλος Αντωνίου paul.antoniou-ΑΤ-cs.ucy.ac.cy

Πρόγραμμα εργαστηρίων

Εβδομάδα Σημειώσεις Αρχεία
1 Εργαστήριο 1 Το Λειτουργικό Σύστημα UNIX
2 Εργαστήριο 2
2 Εργαστήριο 3
3 Εργαστήριο 4
3 Εργαστήριο 5
4 Εργαστήριο 6
4 Εργαστήριο 7
5 Εργαστήριο 8
5 Εργαστήριο 9
6 Εργαστήριο 9
6 Εργαστήριο 10
7 Εργαστήριο 11
7 Εργαστήριο 12
8 Εργαστήριο 12 (συνέχεια)
8 Εργαστήριο 13
9 Εργαστήριο 14
9 Εργαστήριο 15
10 Εργαστήριο 16
10 Εργαστήριο 17
11 Εργαστήριο 18
11 Εργαστήριο 19
12 Εργαστήριο 20
12 Εργαστήριο 21
13 Αργία Πρωτομαγίας
13 Εργαστήριο 23