ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία
Ανακοίνωση
2/9
Καλώς ορίσατε στο ΕΠΛ111.
11/9
Έχει ανακοινωθεί η 1η άσκηση
12/9
Στην άσκηση 1.2 υπήρχε τυπογραφικό λάθος. Το αρχείο έχει διορθωθεί και μπορείτε να ξανακατεβάσετε την άσκηση
19/9
Αφορά όσους από εσάς επιθυμούν να παραδόσουν την άσκηση τους πληκτρολογημένη: Ένας από τους τρόπους να γράψετε τις αποδείξεις και τα ειδικά σύμβολα είναι η χρήση τους equation editor στο Microsoft Word. Σας δίνω τους συνδέσμους για ελληνικά και αγγλικά όσο αφορά την έκδοση 2010. Όσοι χρησιμοποιείτε άλλη έκδοση, μπορείτε κάνετε μια αναζήτηση στο Internet
20/9 
Έχει ανακοινωθεί η 2η άσκηση
25/9

Επιπρόσθετες οδηγίες για τις ασκήσεις:

  • Οι ασκήσεις θα πρέπει να παραδίδονται σε κόλλες Α4 οι οποίες θα συνδέονται με συνδετήρα (όχι τετράδια, όχι φακέλους)
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείται χρώμα για καλύτερη παρουσίαση της άσκησης αλλά όχι κόκκινο
  • Γράφετε καθαρά. Αν δεν μπορείτε τότε θα ήταν καλό η άσκηση να παραδίδεται δακτυλογραφημένη. Οτιδήποτε δεν είναι κατανοητό δε θα διορθώνεται.
26/9
 Η βαθμολογία της 1ης άσκησης είναι από το 50.
30/9
 Έχει ανακοινωθεί η 3η άσκηση
2/10
Οι διορθωμένες ασκήσεις σας θα παραλαμβάνονται από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121. Θα υπάρχει εκεί χάρτινο κασόνι που θα γράφει 111. Όταν πάρετε την άσκησή σας να τοποθετείτε τις υπόλοιπες ασκήσεις ξανά στο κασόνι.
2/10
Μπορείτε να παραλάβετε την 1η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121
2/10
Κοιτάξετε τις οδηγίες για τις ασκήσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί στις 25/9. Μη συμμόρφωση στις οδηγίες αυτές θα συνεπάγεται βαθμολογική ποινή.
 9/10
 Έχει ανακοινωθεί η 4η άσκηση
10/10
Μπορείτε να παραλάβετε την 2η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121
17/10
Μπορείτε να παραλάβετε την 3η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121. Όσοι δεν βρήτε την άσκησή σας εκεί θα πρέπει να την παραλάβετε από το γραφείο μου (ΟΕΔ-Β205). Θα είμαι στο γραφείο σήμερα μετά το μάθημα μέχρι τις 12:30.
 17/10
 Έχει ανακοινωθεί 5η άσκηση.
23/10
Για την επίλυση της 2ης άσκησης του 5ου σετ ασκήσεων θεωρήστε ότι η συνάρτηση f είναι-ένα-προς ένα αντιστοιχία.
23/10 
Στα πλαίσια της προετοιμασίας σας για την ενδιάμεση εξέταση θα γίνουν δύο επιπλέων φροντιστήρια. Το ένα θα γίνει στις 31/10 και το άλλο στις 4/11. Και τα δύο φροντιστήρια θα αρχίσουν στις 18:30 στην αίθουσα ΧΩΔ01-108.
 20/11 
Μπορείτε να παραλάβετε την 5η και την 6η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121. Η βαθμολογία είναι από τα 50 και οι 30 βαθμοί αντιστοιχούν στην 5η και οι υπόλοιποι στην 6η άσκηση.
22/11 
Έχει ανακοινωθεί 8η άσκηση. Η ημερομηνία παράδοσης είναι η 2/12 μέχρι τις 13:00. Παραδόστε τις ασκήσεις στη γραμματεία του τμήματος.
 22/11
Όσοι ενδιαφέρεστε για την έρευνα που αφορά την κατανόηση αφηγηματικών κειμένων μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
27/11 
Μπορείτε να παραλάβετε την 7η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121.
3/12 
Στα πλαίσια της προετοιμασίας σας για την τελική εξέταση θα γίνουν δύο φροντιστήρια. Το ένα θα γίνει στις 19/12 και το άλλο στις 20/12. Και τα δύο φροντιστήρια θα αρχίσουν στις 12:00 στην αίθουσα ΧΩΔ02-Β205.
10/12 
Μπορείτε να παραλάβετε την 8η άσκηση από τις θυρίδες του εργαστηρίου Β121. Υπάρχει μια εργασία στο γραφείο μου χωρίς όνομα.
Αρχική Σελίδα
Συμβόλαιο Μαθήματος
Οδηγός Εκπόνησης Ασκήσεων
Διαλέξεις
Εργασίες
Ανακοινώσεις

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2009