Πρόγραμμα

Εβδομάδα Ημερομηνία Περιγραφή
Υλικό
1

17 - 01 - 2017

Εισαγωγή Ι - Περιγραφή μαθήματος, Συμβόλαιο

20 - 01 - 2017

Εισαγωγή ΙΙ - Εισαγωγή στους Υπολογιστές
2 24 -01 - 2017 Αναπαράσταση Δεδομένων Ι - Τύποι Δεδομένων, Μπιτ (Bit), Αναπαράσταση Αριθμών στον Υπολογιστή

 

Ασκήσεις/Παραδείγματα
27 - 01 - 2017 Αναπαράσταση Δεδομένων IΙ - Δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα αρίθμησης
3 31 - 01 - 2017 Αναπαράσταση Δεδομένων IIΙ - Αναπαράσταση Κειμένου, Εικόνας, Ήχου και Βίντεο στον Υπολογιστή
03 - 02 - 2017 Υλικό Ι - Λειτουργίες και Δομή Υπολογιστή, Κεντρικη Μονάδα Επεξεργασίας, Κύρια Μνήμη, Ασκήσεις Χωρητικότητας Μνήμης
4 07 - 02 - 2017 Υλικό ΙI - Σύνδεση ΚΜΕ και Κύριας Μνήμης, Κύκλος Μηχανής, RAM και ROM
10 - 02 - 2017 Υλικό ΙII - Κρυφή Μνήμη, Δευτερέυουσα Μνήμη, Συσκευές Εισόδου, Συσκευές Εξόδου
5 14 - 02 - 2017 Λειτουργικά Συστήματα Ι - Λογισμικό, Λειτουργικά Συστήματα (ΛΣ), Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων
17 - 02 - 2017 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ - Διαχείρηση Πόρων, Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων
6 21 - 02 - 2017 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ - Διαχείρηση Μνήμης, Διαχείρηση Διεργασιών, Χρονοπρογραμματισμός
24 - 02 - 2017 Συστήματα Αρχείων I - Αρχεία Κειμένου, Δυαδικά αρχεία, Τύποι Αρχείων, Πράξεις Αρχείων,
7 28 - 02 - 2017 Συστήματα Αρχείων II - Αποθήκευση Αρχείων, Προσπέλαση Αρχείων
03 - 03 - 2017 Προγραμματισμός Ι - Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός, Κύκλος Ανάπτυξης Προγράμματος
8 07 - 03 - 2017 Προγραμματισμός IΙ - Προβλήματα Προγραμματισμού, Σχεδιασμός, Ασκήσεις
10 - 03 - 2017 Προγραμματισμός IIΙ - Προβλήματα Προγραμματισμού, Σχεδιασμός, Ασκήσεις
9 14 - 03 - 2017 Προγραμματισμός IΙIΙ - Προβλήματα Προγραμματισμού, Σχεδιασμός, Ασκήσεις
17 - 03 - 2017 Επανάληψη για ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Επαναληψη
10 21 - 03 - 2017 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
24 - 03 - 2017 Δίκτυα Υπολογιστών - Τοπολογία, Διαδίκτυο, Πρωτόκολλα, Διευθύνσεις και Ονόματα
11 28 - 03 - 2017 Παγκόσμιος Ιστός - Εισαγωγή, Χρήσεις, Κατασκευή Υπερκειμένων
31 - 03 - 2017 Εφαρμογές Πληροφορικής - Project Presentation by Komac, Ziga S. and Sluga, David R.
----
12

04 - 04 - 2017

Μηχανές Αναζήτησης - Εισαγωγή, Χρήσεις, Αρχιτεκτονική, Προκλήσεις
07 - 04 - 2017 Εφαρμογές Πληροφορικής
Διάλεξη 22
13 25 - 04 - 2017 Επανάληψη/Απορίες/Ασκήσεις για ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Επανάληψη
29 - 04 - 2017
 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

15/12/2016, 16:30 - 19:30

ΧΩΔ02 Β205