Για το υλικό του εργαστηρίου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.