Για το υλικό των ασκήσεων του εργαστηρίου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο βοηθό του εργαστηρίου.

Ασκήσεις Επανάληψης

Κεφάλαιο Ασκήσεις
2 - Αναπαράσταση Δεδομένων

Άσκηση 1

Οι Ασκήσεις 1, 2 και 3 να σταλούν μέσω e-mail, μέχρι 18/10/2016.
3 - Υλικό

Άσκηση 2

4 - Λειτουργικά Συστήματα

Άσκηση 3

5 - Συστήματα Αρχείων

Άσκηση 4

Οι Ασκήσεις 4, 5 και 6 να σταλούν μέσω e-mail, μέχρι 09/12/2016.
6 - Προγραμματισμός

Άσκηση 5

7 - Δίκτυα Υπολογιστών

Άσκηση 6