Ατομικές Διπλωματικές Εργασίες (ΑΔΕ)
  
  Αναζήτηση με
Βοήθεια
Περί
Αποτελέσματα Αναζήτησης με = (DocumentType = "Διπλωματική Εργασία")
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Identifying software packages on cloud machine instances using filesystem meta-data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Νεόφυτος Θεωδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and evaluation of an algorithm for the omni-do problem using the ensemble group communication service 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ιωάννα Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and experimental evaluation of the layered data replication algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Marilena Demeti
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος για γραφική αναπαράσταση της άλγεβρας διεργασιών pads 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Λούκας Νεοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποίηση διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών για το κυπριακό συμβούλιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου, Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Αιμιλία Κάπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου ιατρικής με χρήση εικονικών ασθενών και λειτουργία αναζήτησης σε προϋπάρχουσες κλινικές περιπτώσεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Αλκιβιάδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικαστική Μοντελοποίηση της παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα με βάση τους χάρτες KITCHENER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Αποστόλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και ποιότητα απεικόνιση σε κινητές συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νέαρχος Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μάθηση συσχετισμένης χρονικής διαφοράς εισόδων από συναπτικά συνδεδεμένους νευρώνες  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ελένη Καραβιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής Παράλληλων Μεθόδων σε Επερωτήματα Βάσεων Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Γιώργος Ινιάτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων χαρακτηρισμού μεταβλητότητας εξαπόλησης ακολουθιών δυναμικών ενέργειας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μαρία Ευστρατίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία μηχανής παραγωγής μεταλλάξεων εντολών σε πηγαίο κώδικα για την γλώσσα C#. 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Αντώνης Κουρράς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς Δομής των Πρωτεϊνών με την βοήθεια Echo State Network και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για Αναπαράσταση του προβλήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ειρήνη Παπακώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A parallel implementation of a multi-objective evolutionary algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χρίστος Καννάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πελατών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Γιάννος Καραολής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: 3D MRI απεικόνιση εγκεφάλου ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Νίκος Μαρκίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A TFlux implementation of MapReduce software 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Νίκος Σκούρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυναμικός έλεγχος λογισμικού με τη χρήση της Java Modeling Language (JML) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Χριστοφή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βιβλιοθήκη παραλλήλου προγραμματισμού για την γλώσσα προγραμματισμού java και εφαρμογή αυτόματης μετατροπής σειριακού κώδικα java σε παράλληλο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:
Συγγραφέας:
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος με τη χρήση του εργαλείου J-DSPEDITOR 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δημήτρης Μακρίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Παρακολούθηση ακτίνας σε ANDROID 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Φώτος Φραγκούδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση Κακόβουλων Εφαρμογών σε Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάζνο Βαζηιείνπ
Συγγραφέας: Ρέα Αρχαίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής/ανάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Αντιγόνη Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική Μελέτη Αλγορίθμων Δρομολόγησης Των MANETs Πάνω Σε Δίκτυα VANETs 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Μύτιλλος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος για διαχείριση προιόντων σε ηλεκτρονικό κατάστημα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Πάλλης
Συγγραφέας: Νίκος Οδυσσέως
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και αξιολόγηση του αλγορίθμου HTAP για έλεγχο συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαρίνος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλής αφής για περιήγηση στα τείχη της Λευκωσίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μελίνος Αβερκίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασφάλεια σε πρωτόκολλα κινητικότητας βασισμένα στο IPv6: Αξιολόγηση και συστάσεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Ευτύχιος Τσιχλάκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη διάφορων παραγόντων οπτικής προσοχής μέσω υλοποίησης συμπεριφοριστικών πειραμάτων της οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα τηλεκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ικανότητες και μαθησιακά προβλήματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Σιήππη Μαρία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων για ανακάλυψη γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Ζήνων Ζένιου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluating Hadoop,a MapReduce implementation, for Multicore systems. 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χριστοφή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αφήγηση παραμυθιών σε μικτή πραγματικότητα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου, Χαράλαμπος Πουλλής
Συγγραφέας: Κυριάκος Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευφυές σύστημα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πελατών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χρίστος Λουκά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκτέλεση του query 6 του benchmark TPC-H σε κάρτα γραφικών, με CUBA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Μαρία Λοϊζίδη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση κατανεμημένων αλγορίθμων πληροφόρησης με τη χρήση των βιβλιοθηκών GossipLib και YALPS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Σοφοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα για Έλεγχο περιοχής σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Πάρης Ιωνά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση αλγορίθμων ανίχνευσης συμπλέγματος QRS και εξαγωγή μετρικών αποτελεσματικότητάς τους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Κάλια Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα των ψηφιακών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μαριά Ευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση και δημοσιότητα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αντωνία Λαζαρή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση ιστιακού κοσμηματοπωλείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Γεωργία Χριστοδουλίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Σημαντικότητας Ερεθισμάτων μέσω Συμπεριφοριστικών Πειραμάτων Οπτικής Προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Νικολέττα Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση αστικού περιβάλλοντος με αισθητήρες κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος, Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Χαρίτων Ευσταθιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ενεργειακά ενήμερη δρομολόγηση πακέτων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Αντρέας Σιακάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένος αλγόριθμος ανάλυσης της λειτουργικής επίδρασης των σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών, στα επίπεδα έκφρασης των αλληλουχιών του mRNA και των πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Ιωάννα Κάλβαρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα μελέτης της οπτικοακουστικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Εύη Προκοπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη θερμοκρασίας πολυπύρηνου επεξεργαστή με εφαρμογές PHOENIX 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Φρόσω Σελεάρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μια μελέτη ανασκόπησης της χρήσης χρονικών περιορισμών σε εφαρμογές θεραπευτικής αγωγής ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλιού
Συγγραφέας: Άντρη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα μελέτης της οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Αθηνά Μουξούρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος τηλεϊατρικής για παρακολούθηση επειγόντων περιστατικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Σπύρος Μιλτιάδους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασαφείς γνωστικοί χάρτες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Κατερίνα Χαριλάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δρομολόγηση σε Vehicular Ad-Hoc ασύρματα δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαριλένα Δεμέτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δρομολόγηση με βάση τα μυρμήγκια σε κινητά Ad Hoc δίκτυα. (Ant-based Routing in Mobile Ad Hoc Networks) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Αντωνία Τερζή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία ανθρωποκεντρικής διεπιφάνειας χρήστη για Κινητές συσκευες: Το σύστημα mAIWeb 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Γεωργία Κλεάνθους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: AESC: Μια άλγεβρα διεργασιών για την μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων διαχείρισης πόρων  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Φωτεινή Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ANYPLACE-Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικής Γεο-τοποθέτησης και Πλοήγησης από Μεγάλα Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Λάμπρος Πέτρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ACCED-Μια Άλγεβρα Διεργασιών Για Συστήματα Διαχείρησης Πόρων Με Δυνατότητες Επικοινωνίας και Επιβολής Κόστους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλλίπου
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Ιλεάνα Παπαηλιού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Accelerating Raytracing for dynamic scenes using kdtree merg 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Λευτέρης Ελευθεριάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα μετάδοσης προσαρμοστικού βίντεο Η.264 για χρήση σε ασύρματα κινητά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αχιλλέας Κύρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Adaptive flock-based nature-ispired congestion avoidance in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Άντρεα Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Affective recognition for games using body postures 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Θεοχάρης Ζαχαράτος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A secure XML based synchronization scheme for mobile devices 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Prof. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Παναγιώτης Αντρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android Application Για Υπολογισμό Συιγμιαίας Κατανάλωσης Αυτοκινήτου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αγαθάγγελος Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android application για υπεραγορά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Βασιλική Συμεωνίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android home monitor system for post cardiosurgery patients 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Προκόπης Προκοπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion problem and congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Αντώνης Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Josephine Antoniou
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση H.264 βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Άρτεμις Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα επεξεργασίας υπερηχογραφικών εικόνων παιδοκαρδιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Αριστείδου Αναστασία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εξυπηρετητή Vehicular information transfer protocol 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αναστασίου Κώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αποκατάσταση μερικώς επικαλυμμένων εικόνων προσώπου με δίκτυα Hopfield και μηχανές Boltzmann 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Αποστόλου Λένα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κωδικοποίηση προγραμματισμού δράσης σε προγραμματισμό περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:  Γιάννης Δημόπουλος  
Συγγραφέας: Βουτυρή Παναγιώτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανακάλυψη γνώσης με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού για την αναπαράσταση οντολογίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Δημητρίου Κυριακή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Classification and analysis of secure routing protocols in sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Δημητρίου Έλλη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Νικολάου Γεώργιος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποίηση ελέγχου λογισμικού με την χρήση γράφου ροής δεδομένων και γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Αντρέου
Συγγραφέας: Κρόκου Άντρια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση MPLS δικτύου με διαχείριση κινητικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κουνούνη Κατερίνα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη και Αναλυση Τεχνικών Πρόβλεψης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιαννάκης Σαζεΐδης
Συγγραφέας: Λαδάς Νικόλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μεντολοποίηση προβλημάτων μοριακής βιολογίας με προγραμματισμό δράσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Κούμη Μαρία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επεξεργασία βίντεο για αξιολόγηση εγκεφαλικών επεισοδίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Παναγίδης Μάριος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπολογισμός οπτικής ροής από υπερηχογράφημα καρωτιδικής πλάκας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Σκουφής Χρίστος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη υλικού για το ΕΠΛ 121 Ψηφιακά συστήματα για το WEBCT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Δημητρίου Τιμόθεος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση ενός αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής - ανάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Λουκά Χάρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση προβλημάτων προγραμματισμού δράσεων σε προγραμματισμό συνόλου απαντήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Χριστοδούλου Ξένια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Κόστους Ανάπτυξης Λογισμικού μέσω Υπολογιστικής Νοημοσύνης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Έφη Παπαθεοχάρους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διερεύνηση μεθόδω εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων αμφιδρόμησης ανάδρασης για πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Γεωργία Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση και Έλεγχος Ροής Διεργασιών σε Περιβάλλοντα Τηλεϊατρικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ροδοθέα Αυγουστή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Mario Belk
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανοχή Σφαλμάτων και Μηχανική κυκλοφορίας σε Δίκτυα MPLS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαρία Παπά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση των EEMBC Networking version 2.0 benchmarks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζεΐδης
Συγγραφέας: Μαρία Ολυμπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα διαχείρισης και κρατήσεων ξενοδοχειακών μονάδων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Δώρα Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων με το λογισμικό PUBSP 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Μαργαρίτα Αντωνάκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και πειραματική αξιολόγηση εύρωστων παράλληλων αλγορίθμων στο μοντέλο SB-PRAM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Παναγιώτα Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ιατρικών υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σκέυος Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ρουμπίνα Κάττου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης για φοίτηση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου μέσω διαδικτύου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλίου
Συγγραφέας: Νικολέττα Ιωνά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης και αυτόματου ελέγχου κώδικα λογισμικού σε JAVA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Πέτσας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη μηχανισμών για αξιόπιστο διαδικτυακό υπολογισμό αφέντη-εργάτη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ευγενία Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή νομοθετικό και κοινωνικό πλαίσιο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Άντρη Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προτιμήσεις στις βάσεις δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Ευαγγελία Βανέζη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Μαρία Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος τηλεϊατρικής στην ορθοπεδική ιατρική – τηλεσυνεργασία, διαχείριση ασθενών και αναζήτηση δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μιχάλης Σχίζας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σχηματισμός λειτουργικών ομάδων εργασίας για την βελτιστοποίηση της παραγωγής έργων λογισμικού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Συγγραφέας: Δώρος Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα Σχολείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αθανασία Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση των EEMBC Digital Entertainment Benchmarks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ηλιάνα Διονυσίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Building context - aware applications with reusable components for the android platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ελπίδα Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: CLODA Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Πληθοπορισμού για Διαχείριση Αντικειμένων σε Εσωτερικούς Χώρους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Τζιούλια Μετόχη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Cache reliability for large numbers of permanent faults 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νικόλας Λαδάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Challenges in building an efficient relational architecture for MASHQL 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μιχαήλ Α. Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Characterization of a Web Serving Workload 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γίαννος Σαζεϊδης
Συγγραφέας: Βάκης Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Investigate IPv6 mobility and roaming issues 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χρήστος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A new efficient handover algorithm for mbms enabled 3G mobile cellular networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Creating an interactive website support cultural heritage of Cyprus in architecture 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Μ. Σαμάρας, Δρ. Παναγιώτης Αντρέου
Συγγραφέας: Αντρέας Λύμπουρας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εικονικού περιβάλλοντος με χρήση “Motion Capture” δεδομένων κίνησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γιώργος Αθηαινίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Data-Driven Multithreading για Many - Core Αρχιτεκτονικές: TFluxSCC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Γιάννος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Dataflow Υλοποίηση της εφαρμογής OCEAN με την χρήση πλατφόρμας TFlux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Έλση Πραιτωρίτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματιστικού νέφους για δίκτυα κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Αντώνης Μαυρής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Petro Trancoso
Συγγραφέας: Δέσπω Όθωνος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Performance overhead and isolation of executing applications on virtual machines 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Trancoso Pedro
Συγγραφέας: Νικολαίδης Γιώργος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διπλωματική Εργασία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Γιάννη Δημόπουλο
Συγγραφέας: Διογένης Σεργίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση Αλγορίθμων Φήμης Χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Prism 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Μαρία Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επεξεργασία και μετάδοση ιατρικού βίντεο σε ασύρματα περιβάλλοντα mobile wimax 3.5 γενεάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Όλγα Μούσκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός κατανεμημένου παιγνιδιού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Θεοφάνης Παυλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ερευνητική εργασία για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε πολυκατοικίες μέσω διαγωνισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιάννης Κιτρομηλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα υπολογιστικής νοημοσύνης για διάγνωση στην ιατρική: η περίπτωση του συνδρόμου DOWN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Νεοφύτου Φοινίκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληθυσμιακά συστήματα και άλγεβρες διεργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Πολυξένη Ευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ψευδοδυαδική ικανοποίηση περιορισμών για επίλυση προβλημάτων προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Δέσπω Καραγιώργη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος προδιαγραφών πηγαίου κώδικα λογισμικού με την χρήση της Java Modelling Language 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Μαρίνος Αργυρού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Costas Djouvas
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: EXECUTING PARALLEL APPLICATIONS ON THE PARALLELLA BOARD 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Πιερής Χατζηαναστάση
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικτυακό σύστημα επεξεργασίας αιτήσεων για εισδοχή σε μεταπτυχιακά Προγράμματα του πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Ιωάννα Γιαννίκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Elearning System for Computer Fundamentals 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Άντρη Αγγελή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Γραφική αναπαράσταση ευρωστών αλγορίθμων με το εργαλείο JAVA SWING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ελένη Σκιττίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Emotion recognition from body signals and EEGs in a game scenario 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ιωάννης Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Enchancing the tempo compiler to support java-sockets/TCP -based communication 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χρίστος Πλουτάρχου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy awareness through online social networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γεώργιος Ταλιαδώρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy-aware Flock-based Congestion Control Approach 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Κυριακή Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αντρέας Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of resource control algorithms for congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αριστόδημος Παφίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of social electricity application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι Εξωτερικής Ταξινόμηση για Μνήμες Flash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Παύλος Τούλουπος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσέγγιση Κυπριακού Προβλήματος με Ενισχυτική Μάθηση Πολλαπλών Πρακτόρων σε Παίγνια Γενικού Αθροίσματος(1) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραολής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εξυπηρέτηση συστήματος επερωτήσεων σε RDF μεταδεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σοφοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Παναγιώτου Φώτια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FIREWATCH: Σύστημα Παρακολούθησης και Συντονισμού Πυροσβεστών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Μαρία Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Facial animation using lifestudio: head 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ελένη Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου κτηρίου από φωτογραφία, με χρήση γενετικού προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Σάββα Ιωάννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μείωση του Κόστους Μεταφοράς Δεδομένων στον Επεξεργαστή Cell/BE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Διαβαστός
Συγγραφέας: Ανδρέας Διαβαστός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα πλοήγησης υστεροσκοπικής απεικόνισης ενδομήτριου σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Ιωάννα Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Preprocessor και Benchmarks για πλατφόρμα TFLUX-SOFT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Μάριος Νικολαΐδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διέρευνηση του μοντέλου "Αιτία-Χρόνος-Θεραπευτική ενέργεια" σε εφαρμογές Κλινικής Διάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Άρτεμις Βουζούνη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FireWatch Ανίχνευση και πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών με τη χρήση ασύρματου δικτύου αισθητήρων και γεωγραφικών δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Γιώργος Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Food Saver_Ένα σύστημα μέτρησης και ανίχνευσης διατροφικών στοιχείων, αλλεργιογόνων και χημικών ουσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Δημοσθένης Στεφανίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Graph design using knowledge - driven, self - adaptive multi - objective evolutionary graph algorithms 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Α. Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementing an E_Commerce system using a Peer_To_Peer Network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μαρία Ραγιά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση της επίδοσης βιντεορόων Windows Media και Quick Time μέσα από σύρματα τοπικά δίκτυα 802.11b 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Νίκος Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αργυρός Αργυρού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: LamSat: Ενοποίηση ευρετικής και προτασιακής αναζήτησης για προβλήματα προγραμματισμού δράση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Κοπτίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Learning enhancement with high firing irregularity produced by a two compartment neuron 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Περικλής Περικλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση multicast για μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου σε κινητά ipv6 δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Λουίζα Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση του αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής/ανάγνωσης CWFR 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Μαρία Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπολογιστικό μοντέλο αντιληπτικού φορτίου και εστίασης προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένη λήψη αποφάσεων: Τρεις πράκτορες, δυο μηχανές και κατανομή poisson 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Μιχάλης Καρατζής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: 3D object scanning using active sensor technologies 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: κ. Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Αλεξία Κολόσοβα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Simulative evaluation of idcc in a resource management differentiated services environment 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillidis
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηπόλλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λουκία Παπακωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Κ. Κούλλουρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα πειραματικής μελέτης οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Κάτια Νικολαϊδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MASHQL, A step towards semantic web pipes 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σαββίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Minersoft: Searching software resourses in large - scale grid and cloud infrastructures 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αστέριος Κατσιφοδήμος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Mobile broadband video content using cloud computing 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αυγή Πέππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Modelling the multiple sclerosis disease using stochastic petri nets  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Λοΐζος Μικελλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Έλενα Κακουλλή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη στους πολυπήρυνους επεξεργαστές και εύρεση καλύτερης αρχιτεκτονικής σε θέματα επίδοσης και απόδοσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Νικόλαος Εξαρχάκος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με την χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νικολέττα Γιάγκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A Framework for Developing Intelligent Information Systems to Support Decision Making in Complex and Uncertain Environments 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Νίκος Ματέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων για βελτίωση της επίδοσης δικτύων παράδοσης περιεχομένου με πολλαπλούς εξυπηρετητές περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης και Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Νίκος Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Open source workflow systems for the development of complex computational experiments 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Κλειώ Αχιλλέως
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FSort: Αλγόριθμος εξωτερικής ταξινόμησης για ασύρματες συσκευές αισθητήρων με μνήμη τύπου Flash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Ορέστης Σπανός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης καιρού WRF σε κάρτα γραφικών με την χρήση COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE (C.U.D.A.) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Παναγιώτης Μάρκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: POST-Cardiosurgery home monitoring system 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χειμονίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα με αυτοματοποιημένο τρόπο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Πάνος Tανελιάν
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη επίδοσης του πρωτόκολλου IEEE 802.11 (dcf) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Αντρέας
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Λοΐζος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Νεόφυτος Ηλιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Personalized elderly care scheme: Providing personalized services based on context and behavior analysis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χριστιάνα Τσιούρτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Policies in the health care to support public key infrastructure 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Πιερή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Reconstruction Of Everyday Life In 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Καλυψώ Δαυίδ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Reconstruction Of Everyday Life In 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χριστιάνα Αγάθωνος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης της εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων αμφίδρομης ανάδρασης για πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Συμεών Χατζηκώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Συστήματα κινητής κοινότητας διαβίωσης ηλικιωμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Τσιουρτή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία συντακτικού αναλυτή κώδικα σε Java και συνένωση με εργαλείο τεμαχισμού προγράμματος για τη βελτιστοποίηση του πηγαίου κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion Control in Integrated Services Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Λουκάς Ροσσίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Η εξέλιξη των επιστημονικών συνεργασιών του πανεπιστήμιου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Χριστίνα Θεοδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Σεργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Smart Grid and Smart Home Security 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ελένη Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: SmartHome Application GUI 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μιχάλης Γιάλλουρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Software Fault Injection 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ξάνθη Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Software Prefetching 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Άριστος Καραφωτιάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντέλα ρεαλιστικής οδικής προσομοίωσης ευρωπαϊκών πόλεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Σοφία Γεωργιάδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Security in e-Health: Information classification mapping into security technologies 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ιλιάνα Σταύρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Survey on Internet of Things and Web of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιώργος Μοδέστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πολιτικές διαχείρισης δεδομένων σε δίκτυα παράδοσης περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γεώργιος Πάλλης
Συγγραφέας: Θεόδωρος Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy awareness through online social networking - social electricity facebook application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Διομήδης Παπαδιομήδους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευφυές σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ.Δικαιάκος
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Ευσταθιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Rule extraction of cardiovascular database using decision trees 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δήμητρα Χατζηπαναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου προσομοιωτή για εκπαίδευση αστυνομικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γεώργιος Κολοκοτρώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικαστική μοντελοποίηση της παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Σάββας Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Χρίστος – Αιμίλιος Πραστίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμος για την συσσώρευση ρομποτ σχήματος δίσκου στο επίπεδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Χρυσοβαλάντης Αγαθαγγέλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Robot using Mindstorms NXT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Το πρωτόκολλο SMARTTRACE για κατανεμημένη αναζήτηση χώρο - χρονικών τροχιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη και ανάλυση αλγορίθμων για βελτίωση της επίδοσης δικτύων παράδοσης περιεχομένου με πολλαπλούς εξυπηρετητές περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης και Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Έλλη Ζαβού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση αρχιτεκτονικής για την εύρεση κοντινών κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Σαμάρας και Δρ. Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Θεόδωρος Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη Ζήτησης Φυσικού Αερίου με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Κυπριανός Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Andoena Balla
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση για αποδοτική ανίχνευση λαθών σε κρυφή μνήμη εντολών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζείδης Γιάννος
Συγγραφέας: Λορένα Ντρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα κινητής τηλεϊατρικής σε φορητό υπολογιστή (με αισθητήρες) για παρακολούθηση ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Γιώργος Ματθαίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έρευνα της χρήσης των Νευρωνικών Δικτύων σε μη – επιβλεπόμενους τύπους γενετικών συσχετίσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λοΐζος Λοΐζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Tour Guide With the Use of Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χρίστος Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: UCYAPP-Αndroid Εφαρμογή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Γιώργος Παπαϊωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Τρίτης γενεάς κινητά δίκτυα: μελέτη χρήσης mobile ipv6 σε umts περιβάλλον  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Συμεού Ιωάννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Using Nature-Inspired approaches in Nano-Networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ελένη Λαζάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής carpooling σε android λειτουργικό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χαρακτηρισμός επίδοσης συστήματος οκτώ πυρήνων με την χρήση της ομάδας προγραμμάτων συγκριτικής αποδόσεως PARSEC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ορέστης Αγαθοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων με την χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Αντρέας Ιακώβου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία και γραφική απεικόνιση / διαχείριση γράφου εξαρτήσεων από κώδικα Java 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Καλογήρου Χρίστος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένο κοινωνικό δίκτυο για επιστημονική συνεργασία χρηστών υποδομών νεφέλης και πλέγματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αντριανή Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξαγωγή συγκειμένου χρήστη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Δημήτρης Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση αλγόριθμων ελέγχου τοπολογίας για ασύρματα δίκτυα αισθητήτων στον προσομοιωτή ATARRAYA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κώστας Κάρουλλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Power performance efficiency of symmetric multiprocessors 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Στέλιος Πάλλης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα υπολογιστικής νοημοσύνης για διάγνωση στην ιατρική: Η περίπτωση της προεκλαμψίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Αντώνης Καρταπάνη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Παραλληλοποίηση και βελτιστοποίηση χαρτών αυτό-οργάνωσης και χρήση τους για κατηγοριοποίηση σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Άριστος Αριστοδήμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματος έλεγχος γραφικής διαπροσωπείας συστημάτων λογισμικού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χάρης Παναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Fuzzy logic based aqm congestion control in tcp/ip networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Prof. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τριασδιάστατου εξομοιωτή με στόχο την εκπαίδευση αστυνομικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μαρία Τσιερκέζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Η ιστορία της Κύπρου με animation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Χατζηστάθης Αντώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση αισθητήρων για την αξιολόγησης της επίδρασης της συναισθηματικής κατάστασης σε δικτυακά περιβάλλοντα εξατομίκευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Θεοδώρα Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έρευνα στους πολυπύρηνους επεξεργαστές και εύρεση της αποδοτικότερης διάταξης για την μνήμη L2 cache 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Ιωάννης Ζωγραφάκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μεθόδοι Εξόρυξης Ροής Εργασιών με εφαρμόγη στην εκμάθηση προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Μαρια Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση βίντεο: εργαλείο προσομοίωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Φοίβος Κουρούγιαννης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A Plan for Adopting an e-University Strategy for the University of Cyprus 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ανδρέας Κασενίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: eVoting Implementing Democracy using the Internet 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας και Πάνος Χρυσάνθης
Συγγραφέας: Σιάλαρου Άννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επικύρωση αποτελεσμάτων του προσομοιωτή Sim-alpha σε θέματα θερμοκρασίας και ισχύος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιαννάκης Σαζείδης
Συγγραφέας: Εύη Θεοφάνους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μιμούμενοι την φύση στη σχεδίαση εύρωστων μηχανισμών ελέγχου συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μαρίνα Λοϊζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων και Γνωστικοί Χάρτες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Σάββας Κανατζιάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική εύρεση κανόνων ποιοτικής σχεδίασης ιστοσελίδων με την χρήση τεχνολογίας eye-tracking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Ταμανά Στέλλα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη παραγωγή περιπτώσεων ελέγχου λογισμικού μέσω συμβολικής εκτέλεσης προγραμμάτων από γενετικούς αλγορίθμους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Κούρρας Αντώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση της MashQL στο πλαίσιο του πλοηγού Firefox 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Αντρέας Μανώλη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση επίδοσης πρωτόκολλων μεταφοράς εφαρμογών πολυμέσων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Αντρέας Φλωρίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ιεραρχική ενισχυτική μάθηση σε προβλήματα ενός πράκτορα και πολλαπλών πρακτόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ιωάννης Λάμπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης στην εκτίμηση τιμών ακινήτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ειρήνη Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο αισθητήρων με νευρωνική δομή για απόκτηση προσαρμοστικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Αντρέας Καμηλάρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα Πρόβλεψης Επίδοσης Εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος στην πλατφόρμα g Eclipse 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κυριάκος Κατσαρής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο Κοινωνικοποίησης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μανώλης Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A natural language - based methodology to formalize and automate the requirements engineering process 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μαρίνος Γεωργιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MobileECG: Σήματα ζωτικής σημασίας στην παλάμη του χεριού σας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σίλεια Σωτηρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος λογισμικού με τη χρήση μοντέλων : θεωρητική προσαρμογή ακολουθιακών διαγραμμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέου Ανδρέας
Συγγραφέας: Ευγενία Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Ειρήνη Ελευθερίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη και ανίχνευση δασικών πυρκαγιών με την χρήση ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χαπούπη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and Evaluation of Differentiated Services on Linux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Γιάννος Μυλωνάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Enhanced Channel Switching in MBMS UMTS using a Dynamic Power Counting scheme 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νεόφυτος Βλοτομάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασύρματοι μικροαισθητήρες για εντοπισμό καρδιοπαθειών (ΑΜΕΚ): Τοπικός σταθμός παρακολούθησης ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δημήτρης Χόπλαρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάκτηση και επεξεργασία πληροφορίας GPS χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους τηλεπικοινωνίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Φρίξος Σωτηράκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and evaluation of the biologically – inspired anthocnet routing protocol in sensor network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σάντυ Μιχαήλ Αγίας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: DCH, FACH και DSCH για υποστήριξη PtP και PtM σε περιβάλλοντα MBMS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σάββα Αντρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο Κοινωνικοποίησης για Προπτυχιακούς Φοιτητές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Σίμος Χατζηκώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτιστοποίηση της ποιότητας των βιντεοροών βάσει ανάδρασης και μετάδοση τους σε στρώματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ιωακείμ Συκοπετρίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνο Παττίχη
Συγγραφέας: Άρης Βλοτομας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντέλο-Έλεγχος αλγορίθμου συνοχής μνήμης για πολυπύρηνους επεξεργαστές με το εργαλείο SPIN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Ανδρέας Χρίστος Χριστοδουλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα google android για τη εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση θαλασσαιμικών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα google android για την εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση νεφροπαθών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αντώνης Κυριακίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προγραμματισμός LEGO Mindstorm NXT για υποστήριξη κινητικότητας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Γεώργιος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα διαχείρισης σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη των ασυνείδητων ερεθισμάτων και άλλων παραγόντων οπτικής προσοχής μέσω υλοποίησης συμπεριφοριστικών πειραμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος N. Σχίζας
Συγγραφέας: Σάββας Πάμπουκας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Έλενα Αρτεμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντινος Παττίχης
Συγγραφέας: Φίλιππος Κινδύνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π-ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Ευανθία Τιγγίρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι Συσταδοποίησης και Απεικόνισης Μοριακών Δομών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λουκία Παπαπαύλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι ελέγχου κινητικότητας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κυριάκος Πέτρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλληλεπιδραστικό σύστημα πληροφόρησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Πανίκος Λαζάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση Γλωσσών Πολιτικών Ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Αλέξια Ιωακείμ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση και γραφική απεικόνιση παράλληλων (DDM) εφαρμογών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ANDROID εφαρμογής για Supermarket 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νικόλας Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ANDROID εφαρμογής για την διαχείριση εργασιών της εταιρείας 3D ELECTRONICS SERVICES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νέδη Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Android Application Με Υπηρεσίες Που Εξυπηρετούν Το Τουριστικό Κοινό Της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Φασουλής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη android εφαρμογής για την δρομολόγηση των λεωφορείων της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ανάπτυξη android εφαρμογής για την δρομολόγηση των λεωφορείων της Κύπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη android εφαρμογής σαν βοηθητικό εργαλείο για την σωματική εκγύμναση και προπόνηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Βλαδίμηρος Θεοδοσίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Ασαφούς Γνωστικού Χάρτη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Μάριος Ανθίμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Εξομοιωτή Συνόλου Εντολών Αντίστροφης Αρχιτεκτονικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Σεργκέι Μπαγκντασάρ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής για εφαρμογή υγειονομικής συνεργασίας DITISv3 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Κλαίρη Φοινίρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος για αυτοματοποίηση μεταπτυχιακών αιτήσεων εισδοχής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού
Συγγραφέας: Αφροδίτη Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την επαλήθευση των ECTS των μαθημάτων του τμήματος πληροφορικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλίου
Συγγραφέας: Στέλλα Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος για την διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Αργυρώ Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών βιολογίας στο πλαίσιο της υπολογιστικής λογικής: αναπαράσταση της ενδοκυτταρικής διαδικασίας της απόπτωσης με χρήση απαγωγικού λογικού μοντέλου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Σωτηράκης Λαζάρου Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για διδασκαλία μαθηματικών στο νηπιαγωγείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Δέσποινα Βακανά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά για περιήγηση στα τείχη και στην πόλη της Λευκωσίας κατά τους αιώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ανάπτυξη εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά για περιήγηση στα τείχη και στην πόλη της Λευκωσίας κατά τους αιώνες
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Για Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Ελένη Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας για υλοποίηση σοβαρών παιχνιδιών στην εικονική τηλεϊα-τρική: εφαρμογή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Χάρης Μαραγκός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη τηλεχειριστηρίου σε συσκευή ipad η οποία ελέγχει ελικόπτερο με μικροελεγχτή arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαργαρίτα Παπαευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας για παιδιά με αυτισμό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νικόλας Κουμπάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση της επίδοσης μιας πολυπύρηνης μηχανής μέσω της ρυθμοαπόδοσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Παρασκευή Θεοδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιοποίηση Ευπαθειών και Διενέργεια Επιθέσεων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Θωμά Γεώργιος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασφάλεια σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μύρια Χατζηθεορή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εργαλείου για αλγοριθμική σύνθεση μουσικής μπαρόκ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Τσόκκου Παναγιώτα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση Αλγορίθμων δρομολόγησης κινητών ad-hoc δικτύων (MANETS) σε συνθήκες τροχαίων ad-hoc δικτύων (VANETS) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηζωρζής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατασκευή ιστοσελίδας για εισαγωγή ωκεανογραφικών δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογής για τρισδιάστατη οπτικοποίηση τους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χριστίνα Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων στο περιβάλλον ΧΜΤ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ελένη Παντελή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ταξινόμηση συνόψεων αντικειμένων με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Ιουλία Βανέζη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση βιολογικών συστημάτων μοντελοποιημένα σε μια άλγεβρα διεργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Κυριακή Χατζηκώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου κτηματολογικού συστήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Μαρίνα Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυναμική σύνθεση συστημάτων για παροχή υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Γεωργία Άρνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών με νευρωτικά δίκτυα αμφίδρομης ανάδρασης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Μιχάλης Αγαθοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι ψευδοδυαδικής ικανοποιησιμότητας σε προβλήματα προγραμματισμού δράσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Στέφανος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποιημένη Μέθοδος Εξόρυξης Μοντέλου Προσωπικότητας μέσω του Κοινωνικού Δικτύου Facebook 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη Κατανόηση Κειμένου Μέσω Επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Ειρήνη Λάμπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη δημιουργία εικονικών ασθενών από πραγματικές κλινικές περιπτώσεις με στόχο την ανάπτυξη ιατρικού εκπαιδευτικού εργαλείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Ελένη Κοκκινόφτα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βέλτιστη χρήση αστικών συγκοινωνιών με χρήση κινητής πλατφόρμας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Φαίδων Ρούσου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτίωση Project - Flash Games 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νίκη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτίωση συστήματος κινητής τηλεϊατρικής σε φορητό υπολογιστή (με αισθητήρες) για παρακολούθηση ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μαριάννα Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βιβλιογραφική Μελέτη: Ανεκτικότητα Σφαλμάτων στα Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Πόπη Χριστοπούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Γραφική Διεπαφή για Αυτόματο Επιστημονικό Βοηθό Μοριακής Βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Ειρήνη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Παναγιώτης Φούτρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπηρεσίες διαδικτύου για υποστήριξη κατ’ οίκον φροντίδας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ευθυμία Παπαδοπούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος για Διευκόλυνση Ιατρικής Γνωμάτευσης σε ασθενείς με Αυτισμό_ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γιώργος Νεοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος Για Εκτέλεση Εργασιών Από τους Φοιτητές του Πανεππιστημίου Κύπρου  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Μιχάλης Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Πλατφόρμας για την Σύγκριση Αλγόριθμων για την Ανάλυση Συσχετίσεων μεταξύ Σημειακών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών και Φαινοτύπων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Μαρία Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Σκελετού από τους αισθητήρες κινητού ANDROID και Σύγκριση με το σκελετό του KINECT στο Εργαλείο UNITY3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τράπεζας Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Αποστολία Ευαγόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με τη χρήση της γλώσσας PHP 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μιχάλης Μούσας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία εργαλείου για εφαρμογή εικονικής περιήγησης για το Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Λεωνίδας Σταυρινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία μηχανής κανόνων για αυτοματοποιημένο έλεγχο συσκευών βάσει δεδομένων από αισθητήρες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Φίλιππος Αζίζ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου προσομοιωτή για εκπαίδευση αστυνομικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Σκεύη Ματσεντίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαμοιρασμός τραπεζικών δεδομένων μέσω διαδικτύου  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Θέκλα Πασχάλη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη ανασκόπησης αναφορικά με την ανάπτυξη της ανθρώπινης εμπειρογνωμοσύνης κυρίως στην ιατρική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού
Συγγραφέας: Μαρία Παπαδοπούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση Κινητικότητας σε 6LoWPAN Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση κινητικότητας σε 6LOWPAN δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Νίκος Τσεκούρας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση προτιμήσεων χρήστη για ιδιωτικότητα σε υπηρεσίες διαδικτύου με επίγνωση πλαισίου χρήσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Ιωσηφίνα Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση του Φάσματος Συχνοτήτων στα Έξυπνα Σπίτια 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Φιλόκυπρος Π. Ιουλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου παιχνιδιού στο ΧΝΑ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χρίστος Σιακίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Συστήμα καταγραφής και παρακολούθησης αποφάσεων των σωμάτων του πανεπιστημίου που αφορούν την υπηρεσία σπουδών και φοιτιτικής μέριμνας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Μαρία Κουλέρμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΕ AD HOC ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ειρήνη Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LINKEDIN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Ανδρέου Κ. Ανδρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εισαγωγή των εννοιών δομής και συνθήκης σε σημασιολογικό πρότυπο μελέτης της ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Γεώργιος Τερτίτσνι
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκμάθηση παραδοσιακών χορών μέσων δεδομένων Motion Capture 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Άννα Κάντζια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκμάθηση χορού με σύγκριση animation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μαρία Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκτίμηση κόστους λογισμικού με χρήση γενετικού προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ιάσονος Αγγέλα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εντοπισμός Πλαστών Διαβατηρίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Στέφανος Καλλής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εντοπισμός και Διόρθωση Σφάλματος σε Προγράμματα Java με Χρήση Δυναμικού Τεμαχισμού, Ελέγχου Μετάλλαξης και Γενετικών Αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χριστιάνα Στυλιανού Σταύρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξομοιωτής Πεδίου Βολής σε Unity3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξόρυξη δεδομένων για την κατηγοριοποίηση του καρκίνου του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια υστεροσκοπικής εξέτασης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δέσπω Θεοφάνους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επέκταση προτύπου για την ανάλυση της ζήτησης σε συστήματα διαχείρισης πόρων με δυνατότητα αποθήκευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Μαρίνα Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επέκταση τυπικής γλώσσας μοντελοποίησης συστημάτων με ρόλους και δυναμικούς περιορισμούς ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Άντρια Παπαδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επίλυση Προβλημάτων Διαχείρησης Πόρων στο Υπολογιστικό Νέφοςμε Χρήση Τεχνικών Ικανοποίησης Περιορισμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Μαρία Ερωτοκρίτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού δράσης με χρήση ψευδοδυαδικής βελτιστοποίησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Μαριλένη Δικωμίτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επαναχρησιμοποίηση και Επεκτασιμότητα Ενιάμεσου Λογισμικού Μέσω RSCM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Συγγραφέας: Λουκία Θεμιστοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επιχειρηματολογία με ελλιπή γνώση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Ραφαέλα Λουκά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εργαλεία Διαχείρησης Συστημάτων Έξυπνων Κινητών Συσκευών  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Στέφανος Τάραντο
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εργαλείο Ανάπτυξης και Επεξεργασίας Υπερμεσικού Περιεχομένου Για Σύστημα Προσαρμογής και Εξατομίκευσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Μ. Σαμάρας
Συγγραφέας: Αργύρης Κωνσταντινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εργαλείο Διαχείρισης Έξυπνων Κανόνων για Προσαρμογή και Εξατομίκευση Υπερμεσικού Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Φλωρεντία Κορονέλλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εργαλείο για Διαγνώσεις Ασθενών με την Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Εργαλείο Για Διαγνώσεις Ασθενών Με την Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευρετικές μέθοδοι προτασιακών επιλυτών για προβλήματα προγραμματισμού δράσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Ελένη Προξένου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευφυής ανάκτηση πόρων λογισμικού σε υπολογιστικές νεφέλες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Ονησιφόρος Ονουφρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή android - υλοποίηση βιβλιοθήκης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Γεωργία Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: DanceDB:Εφαρμογή Διαδικτύου Διαχείρησης Καταγεγραμμένων Χόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Κωσταντίνα Λάντα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή Ελέγχου Λειτουργίας Αυτοκινήτου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηγιάννη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή Συνάθροισης Άρθρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Σάββας Αλεξάνδρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα (Android or IOS app) για φωνητική αλληλεπίδραση με συστήματα έξυπνου σπιτιού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή διαχείρισης ταμείου καφετέριας/μπαρ (POS) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ.Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Όμηρος Κλείτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή της εξόρυξης διαδικασιών για μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Μάριος Κωνσταντινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή υπολογισμού τοποθεσίας και πλοήγησης για υποστήριξη κατ’ οίκον φροντίδας από επαγγελματίες υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Άντρη Σολωμού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Η επίδραση του κοινωνικού δικτύου twitter στη βελτίωση της επίδοσης των δικτύων παράδοσης περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης, Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Δήμου Παναγιώτα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονική Υγεία και Κατανόηση της Μέσω ενός Εκπευδευτικού Ιστότοπου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Σχίζας Ν. Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Δαμιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Γυναικολογικός Φάκελος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Παττίχης
Συγγραφέας: Αικατερίνη Τζιηρτζιηπή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευρυπίδου
Συγγραφέας: Ιωάννα Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος-Διαλειτουργικότητα  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Παρασκευή Χατζηνικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή –Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν.Σχίζας
Συγγραφέας: Ρίτα Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ BLUETOOTH 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Παλλής
Συγγραφέας: Μάριος Πιερής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ανάλυση αναγκών και παραμετροποίηση ευφυούς εφαρμογής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Γεώργιος Χατζημαύρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Παλλής
Συγγραφέας: Μάριος Βλαδιμήρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ YOUTUBE ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ TWITTER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Παλλής
Συγγραφέας: Πουής Λουκάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Χάρης Βουτουρή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επεκτάσεις στην εικασία της πλήρως μικτής ισορροπίας NASH ως σενάριο χείριστης περίπτωσης: τρεις παίκτες και αυθαίρετος αριθμός συνδέσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Μάριος Μίτας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Παναγιώτα Κωνσταντινίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Προβλημάτων Προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Μαρία Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι Προτασιακής Ικανοποιησιμότητας σε Γενικευμένα Προβλήματα Επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Νίκη Κουππή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας πλάνων (προγραμμάτων δράσης) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Φελλά Αικατερίνη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι εκμάθησης θεωριών επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Ελένη Ματσάγγου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Μεθόδων Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης και Εφαρμογή Σε Ψυχομετρικά Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Άντρια Τριγιώργη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση Αλγόριθμων Συνετεριστικού Κατανεμημένου υπολογισμού  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Χατζηστασή Θεοφάνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Χωρικής Αντίληψης και Ανάπτυξη Εργαλείου Δημιουργίας Περιβάλλοντων Εικονικής Πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Έλενα Δαυίδ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη αγοράς για την χρήση ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού με έμφαση στο Scrum 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Μ. Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Μάριος Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη εξισορρόπησης φορτίου βασισμένη σε αλγόριθμους μετανάστευσης πληθυσμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Χρυσή Σέα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη και Υλοποίηση Context-Aware Social Movie Recommender for Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Παπαδόπουλος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μαυρής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη και ανάλυση της επιρροής του κοινωνικού δικτύου Τwitter στο YouTube 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου, Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Γεώργιος Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη προσεγγίσεων προστασίας της ιδιωτικότητας σε συστήματα υπηρεσιών με επίγνωση του πλαισίου χρήσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Μαρία Αναστάση
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη σκοπιμότητας αναφορικά με την τεχνολογία των συστημάτων βασιζόμενων σε περιπτώσεις στην ιατρική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη τεχνικών αναγνώρισης και ανίχνευσης προσώπων και υπολοίηση εφαρμογών ανίχνευσης προσώπων για το σύστημα bigbluebutton 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Φιώργος Παπαδόπουλος
Συγγραφέας: Μαρία Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών εισόδου σε συστήματα υπολογιστικής νοημοσύνης για διάγνωση στην ιατρική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Ιωάννα Λοΐζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη της σχέσης επίδοση – κατανάλωση ενέργειας κεντρικών μονάδων επεξεργασίας διαφόρων αρχιτεκτονικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Μιχάλης Ευσταθίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη χαρακτηριστικών και περιορισμών διαφόρων μηχανών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Αντωνιάδου Μαρίνα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μετάδοση Υπερηχογραφικού Βίντεο σε Πραγματικό Χρόνο Πάνω από Δορυφορικά και Ασύρματα Κανάλια 3.5ης Γενεάς Χρεισιμοποιώντας Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αργύρης Αργυρού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μετρική Συγχρονισμού για διεγερτικές και ανασταλτικές εισόδους νευρώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Άντρια Κκουσιή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μετρική Συντονισμού στο Μοντέλο Νευρώνα Hodgkin και Huxley 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ορθοδοξία Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μηχανογράφηση Παγκύπριας Συντεχνίας πιλότων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Νατάσα Λαγού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντέλα και εφαρμογές συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων για την επίλυση προβλημάτων στην ιατρική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλίου
Συγγραφέας: Χαρά Χριστοφή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση Και Επαλήθευση Αλγορίθμων Μετάδοσης Μηνύματος Με Άλγεβρα Διαδικασιών Στην Παρουσία Σφαλμάτων Κατάρευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Μιχάλης Κασιουλής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση Κούρσας Εξοπλισμού Όπλων με το Δίλημμα του Φυλακισμένου και Εκπέυδευση των Πρακτόρων με Ενισχυτική Μάθηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ευσέβεια Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Εξαγωγή Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Αδειών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Δημήτρης Πασχαλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση του σηματοδοτικού δικτύου μονοματιών της πρωτεΐνης HMGB1 με άλγεβρες διεργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Νάταλυ Μαρία Χειρίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Νευρωνικός Κώδικας : Σύγκριση ακολουθιών μετρικών πυροδότησης νευρώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Μαρία Οικονομίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ UNITY 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Παντελής Στυλιανίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Οπτική Προσοχή και Θεωρία του Αντιληπτικού Φορτίου - Μοντελοποίηση των Επιδράσεων του Αντιληπτικού Φορτίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Κάλβαρη Μύρια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΣΩ DEEP NEURAL NETWORKS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Αντρέας Φράγκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ MPEG-DASH 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντινος Παττίχης
Συγγραφέας: Nάταλυ Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Κυριάκος Ιακώβου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική αξιολόγηση του αλγορίθμου mint σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Παναγιώτα Γιαννή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική αξιολόγηση του αλγόριθμου διαμερισμού πακέτων σε πολλαπλά μονοπάτια δικτύων MPLS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Χρύσης, Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ιωάννου Ιωσήφ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική αποτίμηση πλαισίου γεωτοποθεσίας με εγγυήσεις ιδιωτικότητας και μεγάλα δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Πασχάλης Μπέης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματισμός με ενσωματωμένα συστήματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Βασίλης Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πλατφόρμα ενδιάμεσου λογισμικού για συλλογή δεδομένων από χαμηλού κόστους συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Χρυσοβαλάντης Περιάνδρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στην υποστήριξη γυναικολογικών ενδοσκοπικών διαδικασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Ιωάννα Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πολιτικές Απόφασης για τα δικαιώματα πρόσβασης στο φάκελο υγείας του ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Έλενα Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ποσοτική ανάλυση εικόνας μαγνητικής τομογραφίας για εύρεση υπερσιδήρωσης ήπατος και μυοκάρδιου σε ασθενείς με θαλασσαιμία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Κυριάκος Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προδιαγραφή και Πειραματική Αξιολόγηση Χρονισμενου Κατανεμημένου ΑλγόριθμουΔιαχείρισης Αρχείων με τη Χρήση του Εργαλείου ΤΕΜΡΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Σωτηρούλα Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προδιαγραφή και αξιολόγηση χρονισμένων κατανεμημένων αλγορίθμων εκλογής αρχηγού με τη χρήση του εργαλείου TEMPO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Χριστίνα Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προδιαγραφή και προσομοίωση χρονισμένων κατανεμημένων αλγορίθμων αμοιβαίου αποκλεισμού χρησιμοποιώντας το εργαλείο TEMPO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Μάριος Παπαχριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμογή και Πειραματική Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγορίθμων Συνεκτικών Συνιστωσων στην Πλατφόρμα ΧΜΤ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Χαρίκλεια Ζαχαριάδη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομείωση συμπεριφορών σμήνων από πουλιά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μηνάς Μηνά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση Αλγορίθμου Συγκέντρωσης Αυτόνομων Υπολογιστικών Οντοτήτων στο Επίπεδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Νάταλη Τεμενέ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και πειραματική αξιολόγηση εύρωστων παράλληλων αλγορίθμων στην πλατφόρμα ΧΜΤ  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ευστάθιος Ιωακείμ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοιωτής Εικονικού Πεδίου Βολής για Εκπαίδευση Στρατιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μαρία Παρασκευά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρωτόκολλα Κινητικότητας σε 6LowPAN δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μάριος Αγαθοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία: