Ατομικές Διπλωματικές Εργασίες (ΑΔΕ)
  
  Αναζήτηση με
Βοήθεια
Περί
Αποτελέσματα Αναζήτησης με = (DocumentType = "Διπλωματική Εργασία")
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Identifying software packages on cloud machine instances using filesystem meta-data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Νεόφυτος Θεωδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and evaluation of an algorithm for the omni-do problem using the ensemble group communication service 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ιωάννα Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and experimental evaluation of the layered data replication algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Marilena Demeti
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος για γραφική αναπαράσταση της άλγεβρας διεργασιών pads 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Λούκας Νεοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποίηση διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών για το κυπριακό συμβούλιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου, Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Αιμιλία Κάπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου ιατρικής με χρήση εικονικών ασθενών και λειτουργία αναζήτησης σε προϋπάρχουσες κλινικές περιπτώσεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Αλκιβιάδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικαστική Μοντελοποίηση της παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα με βάση τους χάρτες KITCHENER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Αποστόλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και ποιότητα απεικόνιση σε κινητές συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νέαρχος Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μάθηση συσχετισμένης χρονικής διαφοράς εισόδων από συναπτικά συνδεδεμένους νευρώνες  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ελένη Καραβιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής Παράλληλων Μεθόδων σε Επερωτήματα Βάσεων Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Γιώργος Ινιάτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων χαρακτηρισμού μεταβλητότητας εξαπόλησης ακολουθιών δυναμικών ενέργειας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μαρία Ευστρατίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία μηχανής παραγωγής μεταλλάξεων εντολών σε πηγαίο κώδικα για την γλώσσα C#. 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Αντώνης Κουρράς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς Δομής των Πρωτεϊνών με την βοήθεια Echo State Network και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για Αναπαράσταση του προβλήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ειρήνη Παπακώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A parallel implementation of a multi-objective evolutionary algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χρίστος Καννάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πελατών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Γιάννος Καραολής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: 3D MRI απεικόνιση εγκεφάλου ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Νίκος Μαρκίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A TFlux implementation of MapReduce software 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Νίκος Σκούρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MARE: eMpowering Architectural heritage REsearch in the Eastern Mediterranean 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Georgios Samaras,Panayiotis Andreou
Συγγραφέας: GEORGIOS ANTONIOU
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κυπριανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυναμικός έλεγχος λογισμικού με τη χρήση της Java Modeling Language (JML) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Χριστοφή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βιβλιοθήκη παραλλήλου προγραμματισμού για την γλώσσα προγραμματισμού java και εφαρμογή αυτόματης μετατροπής σειριακού κώδικα java σε παράλληλο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:
Συγγραφέας:
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος με τη χρήση του εργαλείου J-DSPEDITOR 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δημήτρης Μακρίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Παρακολούθηση ακτίνας σε ANDROID 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Φώτος Φραγκούδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση Κακόβουλων Εφαρμογών σε Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάζνο Βαζηιείνπ
Συγγραφέας: Ρέα Αρχαίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GOOGLE ANDROID ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Στέλιος Μαϊμάρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A study of the benefits of automatic parallelization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Παναγιώτα Παναγίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής/ανάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Αντιγόνη Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική Μελέτη Αλγορίθμων Δρομολόγησης Των MANETs Πάνω Σε Δίκτυα VANETs 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Μύτιλλος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μαριάννα Κασπαρή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος για διαχείριση προιόντων σε ηλεκτρονικό κατάστημα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Πάλλης
Συγγραφέας: Νίκος Οδυσσέως
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και αξιολόγηση του αλγορίθμου HTAP για έλεγχο συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαρίνος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ EVENTS ΚΑΙ ΤΑ MAPS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μιχάλης Ελευθερίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλής αφής για περιήγηση στα τείχη της Λευκωσίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μελίνος Αβερκίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασφάλεια σε πρωτόκολλα κινητικότητας βασισμένα στο IPv6: Αξιολόγηση και συστάσεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Ευτύχιος Τσιχλάκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη διάφορων παραγόντων οπτικής προσοχής μέσω υλοποίησης συμπεριφοριστικών πειραμάτων της οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα τηλεκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ικανότητες και μαθησιακά προβλήματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Σιήππη Μαρία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων για ανακάλυψη γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Ζήνων Ζένιου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluating Hadoop,a MapReduce implementation, for Multicore systems. 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χριστοφή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αφήγηση παραμυθιών σε μικτή πραγματικότητα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου, Χαράλαμπος Πουλλής
Συγγραφέας: Κυριάκος Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευφυές σύστημα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πελατών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χρίστος Λουκά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκτέλεση του query 6 του benchmark TPC-H σε κάρτα γραφικών, με CUBA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Μαρία Λοϊζίδη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ AUGMENTED REALITY 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μιχάλης Γιάγκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση κατανεμημένων αλγορίθμων πληροφόρησης με τη χρήση των βιβλιοθηκών GossipLib και YALPS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Σοφοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού
Συγγραφέας: Χρίστος Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα για Έλεγχο περιοχής σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Πάρης Ιωνά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση αλγορίθμων ανίχνευσης συμπλέγματος QRS και εξαγωγή μετρικών αποτελεσματικότητάς τους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Κάλια Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Μαλακουνίδη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα των ψηφιακών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μαριά Ευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Radio Application Development  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρίνος Ευσταθίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Γιάννης Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση και δημοσιότητα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αντωνία Λαζαρή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση ιστιακού κοσμηματοπωλείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Γεωργία Χριστοδουλίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Σημαντικότητας Ερεθισμάτων μέσω Συμπεριφοριστικών Πειραμάτων Οπτικής Προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Νικολέττα Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση αστικού περιβάλλοντος με αισθητήρες κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος, Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Χαρίτων Ευσταθιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εκτέλεση εφαρμογών σε αρχιτεκτονικές PIM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Αναστάσιος Χατζηδημήτρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ενεργειακά ενήμερη δρομολόγηση πακέτων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Αντρέας Σιακάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματος εντοπισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων με χρήση Drone 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Παπαχαραλάμπους Ιωάννης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Γιουλιάνα Καλαϊτζίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση δεδομένων και έλεγχος βάσεων δεδομένων στο περιβάλλον του Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Γιώργος Μολέσκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένος αλγόριθμος ανάλυσης της λειτουργικής επίδρασης των σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών, στα επίπεδα έκφρασης των αλληλουχιών του mRNA και των πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Ιωάννα Κάλβαρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Παντελής Ανθίμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα μελέτης της οπτικοακουστικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Εύη Προκοπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΜΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ιωάννης Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη θερμοκρασίας πολυπύρηνου επεξεργαστή με εφαρμογές PHOENIX 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Φρόσω Σελεάρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου Η
Συγγραφέας: Ζιανέτ Σιαχουάν
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Δαυίδ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ CONTEXT-AWARE RECOMMENDER ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOVIE RECOMMENDER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Παπαδόπουλος
Συγγραφέας: Ανδρέας Βιολάντης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μια μελέτη ανασκόπησης της χρήσης χρονικών περιορισμών σε εφαρμογές θεραπευτικής αγωγής ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλιού
Συγγραφέας: Άντρη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα μελέτης της οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Αθηνά Μουξούρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαλειτουργικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Νευρολογικού Τμήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητριάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης,Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Αντωνία Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος τηλεϊατρικής για παρακολούθηση επειγόντων περιστατικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Σπύρος Μιλτιάδους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: IMPLEMENTATION OF A CLIENT - SERVER SYNCHRONIZATION ALGORITHM FOR AN ONLINE PET INFORMATION MANAGING SERVICE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Chryssis Georgiou
Συγγραφέας: Georgios Moullotos
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασαφείς γνωστικοί χάρτες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Κατερίνα Χαριλάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρία Θεοδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ECHO STATE NETWORKS ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Μαρία Ιγκαρίεβνα Μασλιουκόβα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Παπαϊωσήφ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Δώρα Σωτηρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ TWITTER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Μιχαήλ Σαματάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δρομολόγηση σε Vehicular Ad-Hoc ασύρματα δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαριλένα Δεμέτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΣΑΦΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΛΙΤΗ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Αθηνά Τουμπουρή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Γιώργος Κακουλλής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανάλυσης Ψηφιακών Μακροσκοπικών Εικόνων Δερματοπάθειας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Νίκος Μούζουρας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δρομολόγηση με βάση τα μυρμήγκια σε κινητά Ad Hoc δίκτυα. (Ant-based Routing in Mobile Ad Hoc Networks) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Αντωνία Τερζή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ CLOCKWORK NETWORK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: ΒΑΝΘΙΑ ΤΟΥΜΠΟΥΡΗ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία ανθρωποκεντρικής διεπιφάνειας χρήστη για Κινητές συσκευες: Το σύστημα mAIWeb 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Γεωργία Κλεάνθους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: AESC: Μια άλγεβρα διεργασιών για την μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων διαχείρισης πόρων  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Φωτεινή Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ANYPLACE-Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικής Γεο-τοποθέτησης και Πλοήγησης από Μεγάλα Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Λάμπρος Πέτρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ACCED-Μια Άλγεβρα Διεργασιών Για Συστήματα Διαχείρησης Πόρων Με Δυνατότητες Επικοινωνίας και Επιβολής Κόστους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλλίπου
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Ιλεάνα Παπαηλιού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Accelerating Raytracing for dynamic scenes using kdtree merg 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Λευτέρης Ελευθεριάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα μετάδοσης προσαρμοστικού βίντεο Η.264 για χρήση σε ασύρματα κινητά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αχιλλέας Κύρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Adaptive flock-based nature-ispired congestion avoidance in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Άντρεα Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Affective recognition for games using body postures 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Θεοχάρης Ζαχαράτος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A secure XML based synchronization scheme for mobile devices 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Prof. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Παναγιώτης Αντρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android Application Για Υπολογισμό Συιγμιαίας Κατανάλωσης Αυτοκινήτου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αγαθάγγελος Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android application για υπεραγορά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Βασιλική Συμεωνίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Android home monitor system for post cardiosurgery patients 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Προκόπης Προκοπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ARDUINO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Άγγελος Ευσταθίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion problem and congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Αντώνης Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Josephine Antoniou
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση H.264 βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Άρτεμις Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα επεξεργασίας υπερηχογραφικών εικόνων παιδοκαρδιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Αριστείδου Αναστασία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εξυπηρετητή Vehicular information transfer protocol 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αναστασίου Κώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αποκατάσταση μερικώς επικαλυμμένων εικόνων προσώπου με δίκτυα Hopfield και μηχανές Boltzmann 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Αποστόλου Λένα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κωδικοποίηση προγραμματισμού δράσης σε προγραμματισμό περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:  Γιάννης Δημόπουλος  
Συγγραφέας: Βουτυρή Παναγιώτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανακάλυψη γνώσης με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού για την αναπαράσταση οντολογίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Δημητρίου Κυριακή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Classification and analysis of secure routing protocols in sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Δημητρίου Έλλη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Νικολάου Γεώργιος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποίηση ελέγχου λογισμικού με την χρήση γράφου ροής δεδομένων και γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Αντρέου
Συγγραφέας: Κρόκου Άντρια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση MPLS δικτύου με διαχείριση κινητικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κουνούνη Κατερίνα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη και Αναλυση Τεχνικών Πρόβλεψης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιαννάκης Σαζεΐδης
Συγγραφέας: Λαδάς Νικόλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μεντολοποίηση προβλημάτων μοριακής βιολογίας με προγραμματισμό δράσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Κούμη Μαρία
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επεξεργασία βίντεο για αξιολόγηση εγκεφαλικών επεισοδίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Παναγίδης Μάριος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπολογισμός οπτικής ροής από υπερηχογράφημα καρωτιδικής πλάκας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Σκουφής Χρίστος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη υλικού για το ΕΠΛ 121 Ψηφιακά συστήματα για το WEBCT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Δημητρίου Τιμόθεος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση ενός αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής - ανάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Λουκά Χάρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση προβλημάτων προγραμματισμού δράσεων σε προγραμματισμό συνόλου απαντήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Χριστοδούλου Ξένια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ RASPBERRY PI ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ANDROID 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Αθηνά Παφίτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Κόστους Ανάπτυξης Λογισμικού μέσω Υπολογιστικής Νοημοσύνης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Έφη Παπαθεοχάρους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διερεύνηση μεθόδω εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων αμφιδρόμησης ανάδρασης για πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Γεωργία Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση και Έλεγχος Ροής Διεργασιών σε Περιβάλλοντα Τηλεϊατρικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ροδοθέα Αυγουστή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Mario Belk
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανοχή Σφαλμάτων και Μηχανική κυκλοφορίας σε Δίκτυα MPLS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαρία Παπά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση των EEMBC Networking version 2.0 benchmarks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζεΐδης
Συγγραφέας: Μαρία Ολυμπίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα διαχείρισης και κρατήσεων ξενοδοχειακών μονάδων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Δώρα Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων με το λογισμικό PUBSP 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Μαργαρίτα Αντωνάκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και πειραματική αξιολόγηση εύρωστων παράλληλων αλγορίθμων στο μοντέλο SB-PRAM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Παναγιώτα Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ιατρικών υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σκέυος Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ρουμπίνα Κάττου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης για φοίτηση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου μέσω διαδικτύου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλίου
Συγγραφέας: Νικολέττα Ιωνά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης και αυτόματου ελέγχου κώδικα λογισμικού σε JAVA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Πέτσας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη μηχανισμών για αξιόπιστο διαδικτυακό υπολογισμό αφέντη-εργάτη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ευγενία Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή νομοθετικό και κοινωνικό πλαίσιο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Άντρη Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προτιμήσεις στις βάσεις δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Ευαγγελία Βανέζη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Μαρία Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος τηλεϊατρικής στην ορθοπεδική ιατρική – τηλεσυνεργασία, διαχείριση ασθενών και αναζήτηση δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μιχάλης Σχίζας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σχηματισμός λειτουργικών ομάδων εργασίας για την βελτιστοποίηση της παραγωγής έργων λογισμικού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Συγγραφέας: Δώρος Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα Σχολείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αθανασία Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση των EEMBC Digital Entertainment Benchmarks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ηλιάνα Διονυσίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: BUILDING AN IOT APPLICATION FOR SMART HOME 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Building context - aware applications with reusable components for the android platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ελπίδα Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: CLODA Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Πληθοπορισμού για Διαχείριση Αντικειμένων σε Εσωτερικούς Χώρους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Τζιούλια Μετόχη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Cache reliability for large numbers of permanent faults 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νικόλας Λαδάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Challenges in building an efficient relational architecture for MASHQL 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μιχαήλ Α. Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Characterization of a Web Serving Workload 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γίαννος Σαζεϊδης
Συγγραφέας: Βάκης Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: CHARACTERIZING THE POPULARITY, VIRALITY AND SENTIMENTALISM OF VIDEO CONTENT CATEGORIES ON YOUTUBE AND TWITTER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: George Pallis
Συγγραφέας: Georgiou Zacharias
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Investigate IPv6 mobility and roaming issues 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χρήστος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A new efficient handover algorithm for mbms enabled 3G mobile cellular networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Characterization of Big Data Analytics Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιαννάκης Σαζείδης
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Τσουτσούκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ADDICTED: ADaptive mobile aDvertIsments based on ConTExtual Data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Georgios Samaras,Andreas Pamboris
Συγγραφέας: CONSTANDINOS MAKRIS
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Creating an interactive website support cultural heritage of Cyprus in architecture 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Μ. Σαμάρας, Δρ. Παναγιώτης Αντρέου
Συγγραφέας: Αντρέας Λύμπουρας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εικονικού περιβάλλοντος με χρήση “Motion Capture” δεδομένων κίνησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γιώργος Αθηαινίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ (DANCE ETHNOGRAPHY) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ανδρέας Κύζης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Data-Driven Multithreading για Many - Core Αρχιτεκτονικές: TFluxSCC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Γιάννος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Data Mining Framework for Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: George Pallis
Συγγραφέας: Hamdy Michael Ayas
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Dataflow Υλοποίηση της εφαρμογής OCEAN με την χρήση πλατφόρμας TFlux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Έλση Πραιτωρίτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματιστικού νέφους για δίκτυα κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Αντώνης Μαυρής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Petro Trancoso
Συγγραφέας: Δέσπω Όθωνος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Performance overhead and isolation of executing applications on virtual machines 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Trancoso Pedro
Συγγραφέας: Νικολαίδης Γιώργος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ Η/Υ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μαρία Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διπλωματική Εργασία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Γιάννη Δημόπουλο
Συγγραφέας: Διογένης Σεργίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση Αλγορίθμων Φήμης Χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Prism 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Μαρία Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επεξεργασία και μετάδοση ιατρικού βίντεο σε ασύρματα περιβάλλοντα mobile wimax 3.5 γενεάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Όλγα Μούσκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός κατανεμημένου παιγνιδιού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Θεοφάνης Παυλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ερευνητική εργασία για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε πολυκατοικίες μέσω διαγωνισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιάννης Κιτρομηλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα υπολογιστικής νοημοσύνης για διάγνωση στην ιατρική: η περίπτωση του συνδρόμου DOWN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Νεοφύτου Φοινίκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληθυσμιακά συστήματα και άλγεβρες διεργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Πολυξένη Ευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ψευδοδυαδική ικανοποίηση περιορισμών για επίλυση προβλημάτων προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Δέσπω Καραγιώργη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος προδιαγραφών πηγαίου κώδικα λογισμικού με την χρήση της Java Modelling Language 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Μαρίνος Αργυρού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Costas Djouvas
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: EXECUTING PARALLEL APPLICATIONS ON THE PARALLELLA BOARD 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Πιερής Χατζηαναστάση
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικτυακό σύστημα επεξεργασίας αιτήσεων για εισδοχή σε μεταπτυχιακά Προγράμματα του πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Ιωάννα Γιαννίκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Αντριανή Χατζιήκκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Elearning System for Computer Fundamentals 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Άντρη Αγγελή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Έλενα Μακαρούνα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Γραφική αναπαράσταση ευρωστών αλγορίθμων με το εργαλείο JAVA SWING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ελένη Σκιττίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Emotion recognition from body signals and EEGs in a game scenario 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ιωάννης Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Enchancing the tempo compiler to support java-sockets/TCP -based communication 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χρίστος Πλουτάρχου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy awareness through online social networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γεώργιος Ταλιαδώρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy-aware Flock-based Congestion Control Approach 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Κυριακή Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Έξυπνο Σπίτι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Αχιλλέως
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αντρέας Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of resource control algorithms for congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αριστόδημος Παφίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Evaluation of social electricity application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι Εξωτερικής Ταξινόμηση για Μνήμες Flash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Παύλος Τούλουπος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσέγγιση Κυπριακού Προβλήματος με Ενισχυτική Μάθηση Πολλαπλών Πρακτόρων σε Παίγνια Γενικού Αθροίσματος(1) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ιωάννης Καραολής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εξυπηρέτηση συστήματος επερωτήσεων σε RDF μεταδεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σοφοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Παναγιώτου Φώτια
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FIREWATCH: Σύστημα Παρακολούθησης και Συντονισμού Πυροσβεστών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Μαρία Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Facial animation using lifestudio: head 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ελένη Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου κτηρίου από φωτογραφία, με χρήση γενετικού προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Σάββα Ιωάννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μείωση του Κόστους Μεταφοράς Δεδομένων στον Επεξεργαστή Cell/BE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Διαβαστός
Συγγραφέας: Ανδρέας Διαβαστός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα πλοήγησης υστεροσκοπικής απεικόνισης ενδομήτριου σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Ιωάννα Ηρακλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Preprocessor και Benchmarks για πλατφόρμα TFLUX-SOFT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Μάριος Νικολαΐδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διέρευνηση του μοντέλου "Αιτία-Χρόνος-Θεραπευτική ενέργεια" σε εφαρμογές Κλινικής Διάγνωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Άρτεμις Βουζούνη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FireWatch Ανίχνευση και πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών με τη χρήση ασύρματου δικτύου αισθητήρων και γεωγραφικών δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Γιώργος Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Food Saver_Ένα σύστημα μέτρησης και ανίχνευσης διατροφικών στοιχείων, αλλεργιογόνων και χημικών ουσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Δημοσθένης Στεφανίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Γιώργος Ξενοφώντος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Graph design using knowledge - driven, self - adaptive multi - objective evolutionary graph algorithms 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Α. Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation of a Cognitive Travel Assistant 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Antonis Kakas
Συγγραφέας: Tsinontas Nicholas
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementing an E_Commerce system using a Peer_To_Peer Network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μαρία Ραγιά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση της επίδοσης βιντεορόων Windows Media και Quick Time μέσα από σύρματα τοπικά δίκτυα 802.11b 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Νίκος Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αργυρός Αργυρού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: EFFICIENT LIVE FILESYSTEM MIGRATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: George Samaras
Συγγραφέας: JIAYI FU
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Κυριάκος Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: TWITTERNOW: A SERVICE FOR IDENTIFYING EVENTS USING TWITTER 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Κασιανή Πάρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A heuristic algorithm for matching user Online Social Network profiles 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Κυριάκος Φραγκίσκος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: LamSat: Ενοποίηση ευρετικής και προτασιακής αναζήτησης για προβλήματα προγραμματισμού δράση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Κοπτίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Learning enhancement with high firing irregularity produced by a two compartment neuron 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Περικλής Περικλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση multicast για μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου σε κινητά ipv6 δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Λουίζα Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση του αλγορίθμου ατομικών αντικειμένων γραφής/ανάγνωσης CWFR 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Μαρία Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπολογιστικό μοντέλο αντιληπτικού φορτίου και εστίασης προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένη λήψη αποφάσεων: Τρεις πράκτορες, δυο μηχανές και κατανομή poisson 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Μιχάλης Καρατζής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: 3D object scanning using active sensor technologies 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: κ. Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Αλεξία Κολόσοβα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Simulative evaluation of idcc in a resource management differentiated services environment 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillidis
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηπόλλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λουκία Παπακωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Κ. Κούλλουρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πληροφορικό σύστημα πειραματικής μελέτης οπτικής προσοχής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Κάτια Νικολαϊδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διασύνδεση Πρωτοκόλλων MPLS και PROXY MIPV6 για χρήση σε κινητά δίκτυα 4ης και 5ης γενεάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Μιχάλης Κομοδρόμος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MASHQL, A step towards semantic web pipes 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σαββίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Minersoft: Searching software resourses in large - scale grid and cloud infrastructures 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Αστέριος Κατσιφοδήμος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Mobile broadband video content using cloud computing 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Αυγή Πέππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Modelling the multiple sclerosis disease using stochastic petri nets  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Λοΐζος Μικελλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MONITORING HUMAN EMOTIONS THROUGH WEARABLE SENSOR DATA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Γεωργία Καλλή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Έλενα Κακουλλή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη στους πολυπήρυνους επεξεργαστές και εύρεση καλύτερης αρχιτεκτονικής σε θέματα επίδοσης και απόδοσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Νικόλαος Εξαρχάκος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με την χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νικολέττα Γιάγκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A Framework for Developing Intelligent Information Systems to Support Decision Making in Complex and Uncertain Environments 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Νίκος Ματέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων για βελτίωση της επίδοσης δικτύων παράδοσης περιεχομένου με πολλαπλούς εξυπηρετητές περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης και Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Νίκος Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Open source workflow systems for the development of complex computational experiments 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Κλειώ Αχιλλέως
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: FSort: Αλγόριθμος εξωτερικής ταξινόμησης για ασύρματες συσκευές αισθητήρων με μνήμη τύπου Flash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Ορέστης Σπανός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης καιρού WRF σε κάρτα γραφικών με την χρήση COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE (C.U.D.A.) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Παναγιώτης Μάρκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: PERFORMANCE EVALUATION OF THE EXPLORE AND EXPLOIT ALGORITHM IN EMERGENCY RESPONSE NETWORKS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Andreas Pitsillides Η
Συγγραφέας: Ismini Evagorou
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: POST-Cardiosurgery home monitoring system 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χειμονίδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντελοποίηση παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα με αυτοματοποιημένο τρόπο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Πάνος Tανελιάν
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη επίδοσης του πρωτόκολλου IEEE 802.11 (dcf) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Αντρέας
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Λοΐζος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Νεόφυτος Ηλιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Personalized elderly care scheme: Providing personalized services based on context and behavior analysis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Χριστιάνα Τσιούρτη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Policies in the health care to support public key infrastructure 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μάριος Πιερή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Reconstruction Of Everyday Life In 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Καλυψώ Δαυίδ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Reconstruction Of Everyday Life In 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χριστιάνα Αγάθωνος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης της εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων αμφίδρομης ανάδρασης για πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Συμεών Χατζηκώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Συστήματα κινητής κοινότητας διαβίωσης ηλικιωμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Χριστιάνα Τσιουρτή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία συντακτικού αναλυτή κώδικα σε Java και συνένωση με εργαλείο τεμαχισμού προγράμματος για τη βελτιστοποίηση του πηγαίου κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion Control in Integrated Services Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Λουκάς Ροσσίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Σαβίνα Πουλλή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Η εξέλιξη των επιστημονικών συνεργασιών του πανεπιστήμιου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Χριστίνα Θεοδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Congestion control in wireless sensor networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Σεργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Smart Grid and Smart Home Security 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ελένη Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: SmartHome Application GUI 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μιχάλης Γιάλλουρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Software Fault Injection 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ξάνθη Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Software Prefetching 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Άριστος Καραφωτιάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντέλα ρεαλιστικής οδικής προσομοίωσης ευρωπαϊκών πόλεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Σοφία Γεωργιάδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων με την χρήση Arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Σπύρος Κωνσταντινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Security in e-Health: Information classification mapping into security technologies 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ιλιάνα Σταύρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Στέφανος Χριστοδουλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Survey on Internet of Things and Web of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιώργος Μοδέστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σολομωνίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πολιτικές διαχείρισης δεδομένων σε δίκτυα παράδοσης περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γεώργιος Πάλλης
Συγγραφέας: Θεόδωρος Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Energy awareness through online social networking - social electricity facebook application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Διομήδης Παπαδιομήδους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ευφυές σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ.Δικαιάκος
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Ευσταθιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Rule extraction of cardiovascular database using decision trees 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δήμητρα Χατζηπαναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τρισδιάστατου προσομοιωτή για εκπαίδευση αστυνομικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γεώργιος Κολοκοτρώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Διαδικαστική μοντελοποίηση της παλιάς Λευκωσίας του 19ου αιώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Σάββας Μιχαήλ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: DEVELOPING AN APPLICATION FOR WEARABLE SMART-GLASSES THAT HELPS THE VISUALLY IMPAIRED TO READ NORMAL BOOKS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Θαλής Παπακυριακού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Χρίστος – Αιμίλιος Πραστίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμος για την συσσώρευση ρομποτ σχήματος δίσκου στο επίπεδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Χρυσοβαλάντης Αγαθαγγέλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Robot using Mindstorms NXT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Το πρωτόκολλο SMARTTRACE για κατανεμημένη αναζήτηση χώρο - χρονικών τροχιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ‘DHCP SNOOPING’ IN SOFTWARE DEFINED NETWORKS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Άδωνης Παναγίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη και ανάλυση αλγορίθμων για βελτίωση της επίδοσης δικτύων παράδοσης περιεχομένου με πολλαπλούς εξυπηρετητές περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης και Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Έλλη Ζαβού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση αρχιτεκτονικής για την εύρεση κοντινών κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Σαμάρας και Δρ. Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Θεόδωρος Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη Ζήτησης Φυσικού Αερίου με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Κυπριανός Χατζηδημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Συλλογή δεδομένων αισθητήρων μέσω της πλατφόρμας Arduino και χειρισμός τους μέσω μηχανικής μάθησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Στέλλα Κωνσταντίνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανίχνευση ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Andoena Balla
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: TelcoWare: ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Συγγραφέας: Αναστασίου Χρυσοβαλάντης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: NON-INTRUSIVE PHYSIOLOGICAL WEARABLE DEVICES FOR IDENTIFYING INDIVIDUAL DIFFERENCE PARAMETERS USING SUPERVISED CLASSIFICATION LEARNING ALGORITHMS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Chryssis Georgiou
Συγγραφέας: Christoforos Galazis
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση για αποδοτική ανίχνευση λαθών σε κρυφή μνήμη εντολών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζείδης Γιάννος
Συγγραφέας: Λορένα Ντρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα κινητής τηλεϊατρικής σε φορητό υπολογιστή (με αισθητήρες) για παρακολούθηση ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Γιώργος Ματθαίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επαυξημένη πραγματικότητα με την χρήση Oculus Rift και Depth Sensor 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έρευνα της χρήσης των Νευρωνικών Δικτύων σε μη – επιβλεπόμενους τύπους γενετικών συσχετίσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λοΐζος Λοΐζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Θεοδώρα Αλεξάνδρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Tour Guide With the Use of Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χρίστος Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: UCYAPP-Αndroid Εφαρμογή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Γιώργος Παπαϊωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Τρίτης γενεάς κινητά δίκτυα: μελέτη χρήσης mobile ipv6 σε umts περιβάλλον  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Συμεού Ιωάννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ucy_Thesis_Final.docx 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Συγγραφέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Using Nature-Inspired approaches in Nano-Networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ελένη Λαζάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής carpooling σε android λειτουργικό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χαρακτηρισμός επίδοσης συστήματος οκτώ πυρήνων με την χρήση της ομάδας προγραμμάτων συγκριτικής αποδόσεως PARSEC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννος Σαζείδης
Συγγραφέας: Ορέστης Αγαθοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων με την χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Αντρέας Ιακώβου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία και γραφική απεικόνιση / διαχείριση γράφου εξαρτήσεων από κώδικα Java 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Καλογήρου Χρίστος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατανεμημένο κοινωνικό δίκτυο για επιστημονική συνεργασία χρηστών υποδομών νεφέλης και πλέγματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αντριανή Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Εξαγωγή συγκειμένου χρήστη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Δημήτρης Σάββα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση αλγόριθμων ελέγχου τοπολογίας για ασύρματα δίκτυα αισθητήτων στον προσομοιωτή ATARRAYA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κώστας Κάρουλλας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Power performance efficiency of symmetric multiprocessors 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Στέλιος Πάλλης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα υπολογιστικής νοημοσύνης για διάγνωση στην ιατρική: Η περίπτωση της προεκλαμψίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Αντώνης Καρταπάνη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Παραλληλοποίηση και βελτιστοποίηση χαρτών αυτό-οργάνωσης και χρήση τους για κατηγοριοποίηση σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Άριστος Αριστοδήμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματος έλεγχος γραφικής διαπροσωπείας συστημάτων λογισμικού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Χάρης Παναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Fuzzy logic based aqm congestion control in tcp/ip networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Prof. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Procedural Aging Of Buildings 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Yiorgos Chrysanthou
Συγγραφέας: Christos Othonos
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία τριασδιάστατου εξομοιωτή με στόχο την εκπαίδευση αστυνομικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Μαρία Τσιερκέζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Η ιστορία της Κύπρου με animation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Χατζηστάθης Αντώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Μαρία Καλλή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση αισθητήρων για την αξιολόγησης της επίδρασης της συναισθηματικής κατάστασης σε δικτυακά περιβάλλοντα εξατομίκευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Θεοδώρα Αντωνίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έρευνα στους πολυπύρηνους επεξεργαστές και εύρεση της αποδοτικότερης διάταξης για την μνήμη L2 cache 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Ιωάννης Ζωγραφάκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μεθόδοι Εξόρυξης Ροής Εργασιών με εφαρμόγη στην εκμάθηση προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Μαρια Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσαρμοστική μετάδοση βίντεο: εργαλείο προσομοίωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Φοίβος Κουρούγιαννης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A Plan for Adopting an e-University Strategy for the University of Cyprus 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Ανδρέας Κασενίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: eVoting Implementing Democracy using the Internet 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμάρας και Πάνος Χρυσάνθης
Συγγραφέας: Σιάλαρου Άννα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Επικύρωση αποτελεσμάτων του προσομοιωτή Sim-alpha σε θέματα θερμοκρασίας και ισχύος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιαννάκης Σαζείδης
Συγγραφέας: Εύη Θεοφάνους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μιμούμενοι την φύση στη σχεδίαση εύρωστων μηχανισμών ελέγχου συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Μαρίνα Λοϊζου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων και Γνωστικοί Χάρτες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Σάββας Κανατζιάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πειραματική εύρεση κανόνων ποιοτικής σχεδίασης ιστοσελίδων με την χρήση τεχνολογίας eye-tracking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Ταμανά Στέλλα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Έμιλη Ν. Ταλιαδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη παραγωγή περιπτώσεων ελέγχου λογισμικού μέσω συμβολικής εκτέλεσης προγραμμάτων από γενετικούς αλγορίθμους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Ανδρέου
Συγγραφέας: Κούρρας Αντώνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση της MashQL στο πλαίσιο του πλοηγού Firefox 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Αντρέας Μανώλη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: DATA MINING ON TWITTER TRENDING TOPIC CLASSIFICATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: George Pallis
Συγγραφέας: Yiangos Georgiou
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση επίδοσης πρωτόκολλων μεταφοράς εφαρμογών πολυμέσων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Αντρέας Φλωρίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Τυπικές Μεθόδοι Ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Φωτεινή Νικολάϊδου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ιεραρχική ενισχυτική μάθηση σε προβλήματα ενός πράκτορα και πολλαπλών πρακτόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ιωάννης Λάμπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Χρήση των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης στην εκτίμηση τιμών ακινήτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Ειρήνη Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο αισθητήρων με νευρωνική δομή για απόκτηση προσαρμοστικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Αντρέας Καμηλάρης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα Πρόβλεψης Επίδοσης Εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος στην πλατφόρμα g Eclipse 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Κυριάκος Κατσαρής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο Κοινωνικοποίησης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μανώλης Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: A natural language - based methodology to formalize and automate the requirements engineering process 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Μαρίνος Γεωργιάδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MobileECG: Σήματα ζωτικής σημασίας στην παλάμη του χεριού σας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σίλεια Σωτηρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Έλεγχος λογισμικού με τη χρήση μοντέλων : θεωρητική προσαρμογή ακολουθιακών διαγραμμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέου Ανδρέας
Συγγραφέας: Ευγενία Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Ειρήνη Ελευθερίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη και ανίχνευση δασικών πυρκαγιών με την χρήση ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σαμαράς
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χαπούπη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and Evaluation of Differentiated Services on Linux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Dr. Andreas Pitsillides
Συγγραφέας: Γιάννος Μυλωνάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Enhanced Channel Switching in MBMS UMTS using a Dynamic Power Counting scheme 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νεόφυτος Βλοτομάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Νικόλας Πογιατζής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: MULTICORE PROGRAMMING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Πάτροκλος Πατρόκλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασύρματοι μικροαισθητήρες για εντοπισμό καρδιοπαθειών (ΑΜΕΚ): Τοπικός σταθμός παρακολούθησης ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Δημήτρης Χόπλαρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάκτηση και επεξεργασία πληροφορίας GPS χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους τηλεπικοινωνίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Φρίξος Σωτηράκη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Implementation and evaluation of the biologically – inspired anthocnet routing protocol in sensor network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σάντυ Μιχαήλ Αγίας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: DCH, FACH και DSCH για υποστήριξη PtP και PtM σε περιβάλλοντα MBMS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Σάββα Αντρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δίκτυο Κοινωνικοποίησης για Προπτυχιακούς Φοιτητές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Σίμος Χατζηκώστας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτιστοποίηση της ποιότητας των βιντεοροών βάσει ανάδρασης και μετάδοση τους σε στρώματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ιωακείμ Συκοπετρίτης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: NGS (NEXT-GENERATION SEQUENCING) DATA ANALYSES PLATFORM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Χρίστα Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνο Παττίχη
Συγγραφέας: Άρης Βλοτομας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ INTERNET OF THINGS ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Άντρια Αδάμου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Άντρια Αδάμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Έλενα Προδρόμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μοντέλο-Έλεγχος αλγορίθμου συνοχής μνήμης για πολυπύρηνους επεξεργαστές με το εργαλείο SPIN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Ανδρέας Χρίστος Χριστοδουλίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΝΕΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ OPENSTACK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Ανδρέας Καστανάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ EEG ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΥΠΟΥ ECHO STATE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Άντρη Κώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα google android για τη εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση θαλασσαιμικών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Δημητρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα google android για την εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση νεφροπαθών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αντώνης Κυριακίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χρίστος Παπαγιάννης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προγραμματισμός LEGO Mindstorm NXT για υποστήριξη κινητικότητας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Γεώργιος Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Σύστημα διαχείρισης σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Νικολάου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DYNASTORE ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ TEMPO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ανδρέας Παπανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη Προβλήματος Εύρεσης Μέγιστης Ροής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Κυριακή Χριστοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ MULTIPLE SCLEROSIS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης
Συγγραφέας: Αντωνία Θεμιστοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασφάλεια σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ανδρέου Καλλιόπη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: PREDICTION OF VIRALITY AND POPULARITY OF YOUTUBE VIDEOS ON TWITTER: MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Chryssis Georgiou
Συγγραφέας: Giorgos Demosthenous
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ RECOMMENDER SYSTEMS: BANDY – THE BEST BAND FINDER IN CYPRUS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Χατζηστυλιανού Μελίνα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Πιέρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Νικολάου Στέλιος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μελέτη των ασυνείδητων ερεθισμάτων και άλλων παραγόντων οπτικής προσοχής μέσω υλοποίησης συμπεριφοριστικών πειραμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος N. Σχίζας
Συγγραφέας: Σάββας Πάμπουκας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Έλενα Αρτεμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντινος Παττίχης
Συγγραφέας: Φίλιππος Κινδύνης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Νικολαΐδη Χρυσαυγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π-ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Ευανθία Τιγγίρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι Συσταδοποίησης και Απεικόνισης Μοριακών Δομών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Λουκία Παπαπαύλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλγόριθμοι ελέγχου κινητικότητας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Κυριάκος Πέτρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΗ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Αλεξάντρα Θεοδούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αλληλεπιδραστικό σύστημα πληροφόρησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δ. Δικαιάκος
Συγγραφέας: Πανίκος Λαζάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση Γλωσσών Πολιτικών Ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Αλέξια Ιωακείμ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση και γραφική απεικόνιση παράλληλων (DDM) εφαρμογών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ANDROID εφαρμογής για Supermarket 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νικόλας Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ANDROID εφαρμογής για την διαχείριση εργασιών της εταιρείας 3D ELECTRONICS SERVICES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νέδη Φιλίππου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Android Application Με Υπηρεσίες Που Εξυπηρετούν Το Τουριστικό Κοινό Της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Φασουλής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη android εφαρμογής για την δρομολόγηση των λεωφορείων της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Ανάπτυξη android εφαρμογής για την δρομολόγηση των λεωφορείων της Κύπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη android εφαρμογής σαν βοηθητικό εργαλείο για την σωματική εκγύμναση και προπόνηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Βλαδίμηρος Θεοδοσίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Ασαφούς Γνωστικού Χάρτη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Μάριος Ανθίμου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη Εξομοιωτή Συνόλου Εντολών Αντίστροφης Αρχιτεκτονικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Σεργκέι Μπαγκντασάρ
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής για εφαρμογή υγειονομικής συνεργασίας DITISv3 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Κλαίρη Φοινίρη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος για αυτοματοποίηση μεταπτυχιακών αιτήσεων εισδοχής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού
Συγγραφέας: Αφροδίτη Χρίστου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την επαλήθευση των ECTS των μαθημάτων του τμήματος πληροφορικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλίου
Συγγραφέας: Στέλλα Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος για την διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Αργυρώ Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών βιολογίας στο πλαίσιο της υπολογιστικής λογικής: αναπαράσταση της ενδοκυτταρικής διαδικασίας της απόπτωσης με χρήση απαγωγικού λογικού μοντέλου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Σωτηράκης Λαζάρου Γεωργίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για διδασκαλία μαθηματικών στο νηπιαγωγείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Δέσποινα Βακανά
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά για περιήγηση στα τείχη και στην πόλη της Λευκωσίας κατά τους αιώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Ανάπτυξη εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά για περιήγηση στα τείχη και στην πόλη της Λευκωσίας κατά τους αιώνες
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Για Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Ελένη Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας για υλοποίηση σοβαρών παιχνιδιών στην εικονική τηλεϊα-τρική: εφαρμογή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Χάρης Μαραγκός
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη τηλεχειριστηρίου σε συσκευή ipad η οποία ελέγχει ελικόπτερο με μικροελεγχτή arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μαργαρίτα Παπαευθυμίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ KΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Χρίστος Παναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αναστρέψιμες Υλοποιήσεις Δεντρικών Δομών Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Αγαθοκλής Βακανάς
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Χαραλάμπους
Συγγραφέας: Γεωργία Χαραλάμπους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας για παιδιά με αυτισμό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: n/a
Συγγραφέας: Νικόλας Κουμπάρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση της επίδοσης μιας πολυπύρηνης μηχανής μέσω της ρυθμοαπόδοσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Pedro Trancoso
Συγγραφέας: Παρασκευή Θεοδώρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιοποίηση Ευπαθειών και Διενέργεια Επιθέσεων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Θωμά Γεώργιος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ασφάλεια σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Μύρια Χατζηθεορή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ιωάννου Αντρέας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Νατάσα Ευγενίου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση εργαλείου για αλγοριθμική σύνθεση μουσικής μπαρόκ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Τσόκκου Παναγιώτα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αξιολόγηση Αλγορίθμων δρομολόγησης κινητών ad-hoc δικτύων (MANETS) σε συνθήκες τροχαίων ad-hoc δικτύων (VANETS) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηζωρζής
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Κατασκευή ιστοσελίδας για εισαγωγή ωκεανογραφικών δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογής για τρισδιάστατη οπτικοποίηση τους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Χριστίνα Βασιλείου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Προσομοίωση και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων στο περιβάλλον ΧΜΤ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Ελένη Παντελή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ταξινόμηση συνόψεων αντικειμένων με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Ιουλία Βανέζη
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση βιολογικών συστημάτων μοντελοποιημένα σε μια άλγεβρα διεργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άννα Φιλίππου
Συγγραφέας: Κυριακή Χατζηκώστα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου κτηματολογικού συστήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Μαρίνα Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δυναμική σύνθεση συστημάτων για παροχή υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Σχίζας
Συγγραφέας: Γεωργία Άρνου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βάσος Βασιλείου
Συγγραφέας: Δημήτρης Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών με νευρωτικά δίκτυα αμφίδρομης ανάδρασης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Χριστοδούλου
Συγγραφέας: Μιχάλης Αγαθοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Μέθοδοι ψευδοδυαδικής ικανοποιησιμότητας σε προβλήματα προγραμματισμού δράσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιάννης Δημόπουλος
Συγγραφέας: Στέφανος Στυλιανού
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΛ131 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι» 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλίου
Συγγραφέας: Αυγουστίνος Αυγουστή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ELICITING USER PHYSICAL AND EMOTIONAL STATES USING THE APPLE WATCH 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Μ. Σαμάρας
Συγγραφέας: Κατερίνα Παναγιώτου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτοματοποιημένη Μέθοδος Εξόρυξης Μοντέλου Προσωπικότητας μέσω του Κοινωνικού Δικτύου Facebook 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Γιώργος Σαμάρας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη Κατανόηση Κειμένου Μέσω Επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Ειρήνη Λάμπρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Αυτόματη δημιουργία εικονικών ασθενών από πραγματικές κλινικές περιπτώσεις με στόχο την ανάπτυξη ιατρικού εκπαιδευτικού εργαλείου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ν. Σχίζας
Συγγραφέας: Ελένη Κοκκινόφτα
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΒΕΛΤΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Μαυρονικόλας
Συγγραφέας: Άντρη Χατζηπαναγή
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βέλτιστη χρήση αστικών συγκοινωνιών με χρήση κινητής πλατφόρμας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Πάλλης
Συγγραφέας: Φαίδων Ρούσου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής Κοινωνικό Δικτιού Διαχείρισης Χρόνου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Βασίλης Σίκκης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτίωση Project - Flash Games 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Νίκη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βελτίωση συστήματος κινητής τηλεϊατρικής σε φορητό υπολογιστή (με αισθητήρες) για παρακολούθηση ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κωνσταντίνος Παττίχης
Συγγραφέας: Μαριάννα Χριστοφόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Βιβλιογραφική Μελέτη: Ανεκτικότητα Σφαλμάτων στα Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Χρύσης Γεωργίου
Συγγραφέας: Πόπη Χριστοπούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Γραφική Διεπαφή για Αυτόματο Επιστημονικό Βοηθό Μοριακής Βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Ειρήνη Ανδρέου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Παναγιώτης Φούτρος
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Υπηρεσίες διαδικτύου για υποστήριξη κατ’ οίκον φροντίδας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Συγγραφέας: Ευθυμία Παπαδοπούλου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ANDROID ΚΑΙ IOS ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλίου
Συγγραφέας: Δανιήλ Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος για Διευκόλυνση Ιατρικής Γνωμάτευσης σε ασθενείς με Αυτισμό_ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Γιώργος Νεοκλέους
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος Για Εκτέλεση Εργασιών Από τους Φοιτητές του Πανεππιστημίου Κύπρου  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αντώνης Κάκας
Συγγραφέας: Μιχάλης Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Πλατφόρμας για την Σύγκριση Αλγόριθμων για την Ανάλυση Συσχετίσεων μεταξύ Σημειακών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών και Φαινοτύπων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δρ. Κωνσταντίνος Παττίχη
Συγγραφέας: Μαρία Κυριάκου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Σκελετού από τους αισθητήρες κινητού ANDROID και Σύγκριση με το σκελετό του KINECT στο Εργαλείο UNITY3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Ιωάννου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τράπεζας Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μάριος Δικαιάκος
Συγγραφέας: Αποστολία Ευαγόρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με τη χρήση της γλώσσας PHP 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παρασκευάς Ευριπίδου
Συγγραφέας: Μιχάλης Μούσας
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: Δημιουργία εργαλείου για εφαρμογή εικονικής περιήγησης για το Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Χρυσάνθου
Συγγραφέας: Λεωνίδας Σταυρινίδης
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία     
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργία Καπιτσάκη
Συγγραφέας: Έλενα Πέτρου
Κείμενο Αναφοράς: (Document Type is "Διπλωματική Εργασία")
Ηλεκτρονική Τοποθεσία: