Ατομικές Διπλωματικές Εργασίες (ΑΔΕ)
  Αναζήτηση με
Βοήθεια
Περί
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF A RANDOMIZED BYZANTINE FAULT TOLERANT DISTRIBUTED ALGORITHM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Vasilis Petrou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR THE IMPROVEMENT OF WELL-BEING FOR PEOPLE SUFFERING FROM DEMENTIA VALIDATED VIA EYE-TRACKING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Theodoros Solomou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Στέφανος Πάντζιαρος
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστατικών Διαχείρισης Δεδομένων στην Αρχιτεκτονική Triabase 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Σταυρούλλα Κούμου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ IOT ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Αργυρίδης Σταύρος
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: CONTINUOUS INPUT VECTOR REPRESENTATION THROUGH EMBEDDINGS FROM LANGUAGE MODELS FOR PROTEIN STRUCTURE PREDICTION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS WITH HESSIAN FREE OPTIMISATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Sotiris Chatzimiltis
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για έργα του Σαίξπηρ και σχετικές μεταφράσεις τους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Σωκράτης Γιαννακού
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Σάββας Κορομίας
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Φίλιππος Μιχαηλίδης
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: CREATIVE DANCE LEARNING PLATFORM USING MICROSOFT AZURE KINECT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Panagiotis Melios
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κυριάκου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ράφτης
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΕΩΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ A4IoT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Νικόλας Νεοφύτου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: LARGE-SCALE AUTOMATED TYPE CONFUSION VULNERABILITY ADDITION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Nikolaos Georgiou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ENCODING MULTI-TOKEN REVERSING PETRI NETS IN ANSWER SET PROGRAMMING FOR SIMULATION-BASED REASONING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Michail Angelos Pittakaras
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: MOTION CAPTURING, BEHAVIORAL ANALYSIS AND MOTION SYNTHESIS OF CYPRIOT REPTILES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Μιχαήλ Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τεχνητή Νοημοσύνη - Explainable AI στην Ιατρική  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Μάριος Πιτσιαλή
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: INTEGRATING FIDO2 AUTHENTICATION WITH AUTH.JS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Marios Papadiomedous
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS WITH HESSIAN-FREE OPTIMIZATION FOR ALZHEIMER’S DIAGNOSIS THROUGH MRI IMAGES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Marios Pafitis
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SOFTWARE SYSTEM FOR THE FINANCIAL MANAGEMENT OF ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS PROJECTS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Maria Anastasiou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Λουκία Ιωάννου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: BIO - CANCER LOGIC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μάριος Γεωργίου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Simulation, Control and Visualization of Fish 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SOFTWARE SYSTEM FOR THE FINANCIAL MANAGEMENT OF ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS PROJECTS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Maria Anastasiou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Κυριάκος Γεωργίου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Quantum Approximation Optimization Algorithms Implementation for Travelling Salesman Problem 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ioannis Pastellas
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ιωάννης Ευγενίου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Educational enhancement e-tool for studying and teaching 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Ιωάννης Χαραλάμπους
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Γεωργίου Κυριάκος
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Γεώργιος Περικλέους
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Integrating Quantum Computing concepts in Petri Nets 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Georgios Papavarnavas
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE HASHGRAPH BFT RANDOMIZED ALGORITHM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Georgios Papaioannou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: AN EXPERIMENTAL STUDY OF TLS USAGE IN MAIL SYSTEMS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Georgia Christou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DOG RECOGNITION AND IDENTIFICATION USING MACHINE LEARNING  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Eleni Aristidou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ethics in Artificial Intelligence and Argumentation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Eleni Ioakeim
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Χρύσω Μακρή
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: 2021 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Christos Yiannakou
Συγγραφέας: Controlling Video Game using Reinforcement Learning
Χρονιά:
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Learning structured exploration strategies through learned neuromodulated plasticity rules 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Christos Georgiades
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: EVOLVING SWITCH NEURON NETWORKS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Christodoulos Hajdichristodoulou
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Αυγερινός Σωκράτους
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Καταγραφή κίνησης από εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας από υλικό Arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Λοΐζου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: MONITORING SYSTEM FOR INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Andreas Komis
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ UNITY3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Άντρεα Μαρούχου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και Αποτίμηση του Πλαισίου Εκτέλεσης Κανόνων Προτιμήσεων σε Έξυπνα Κτήρια 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Αντώνης Βασιλείου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Άντρια Παναγιώτου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ DRONES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Αντρέας Βασιλείου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Study of Internet Technologies and the Available Tools for the Implementation of an Interactive web-based System for Displaying Sensitive Data in Real Time 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Antonis Katsiantonis
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδραστικό εικονικό μουσείο με χ ρήση εικονικής πραγματικότητας  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Ανδρέας Θωμά
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Κινητής Εφαρμογής Android για τουρίστες στην Κύπρο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Αντιγόνη Αναξαγόρου
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Development of a crowdfunding platform based on Ethereum blockchain 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Άγγελος Σιαµµάς
Χρονιά: 2021
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SDN Network for Smart Home 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Σωτήρης Μιχαηλίδης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ANALYSIS OF COMMUNICATION PROTOCOLS IN INTERENT OF THINGS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Λουκά
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλείο Ανάλυσης Προστασίας Δεδομένων για Διαδικτυακές και Κινητές Εφαρμογές για γονείς και παιδιά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Παναγιώτης Γρούτας
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Γεωργία Φουκαρίδου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Intelligent User Authentication 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Christodoulos Constantinides
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DYNAMICPROGRAMMING:AN EXPERIMENTAL ANALYSIS AND COMPARISON OF THETOP-DOWNANDBOTTOM-UPAPPROACHES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Nicolas Zachariou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: CONSERVATIVE STUBBORN MINING:EXTENDING, MODELING AND VERIFYINGSELFISH MINING STRATEGIES ON BITCOIN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Andreas Tsouloupas
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: FAKE NEWS: DETECTION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Ioannis Sophocleous
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Developing a Data Visualization Tool for the Evaluation Process of a Graphical User Authentication System 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Loizos Siakallis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: AN OBDDATA MONITORING PLATFORMIN ANDROID AUTO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Andreas Savva
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Αντώνης Πουλλής
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: LICENSE USAGE ANALYSIS IN THE R PROGRAMMING LANGUAGE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Alexandros Filippou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SMART HOME AND INTERNET OF THINGSBUILDUSING A RASPBERRY PI 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Andreas Paraskeva
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒΑΡΔΙΩΝΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Παναγιώτου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: AN INSTRUMENTATION APPROACH TO WEBFUZZING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Orpheas van Rooi
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ TOFΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Μυλιδώνης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SMART HOMEAND SMART LOCK TECHNOLOGY 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Andreas Makris
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: IMPLEMENTATION AND EVALUATIONOF ALGORITHMSON CLASSICAL AND QUANTUM COMPUTERS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Sotiris Loizidis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Θεόδωρος Κυριάκου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Βιβλιογραφική μελέτη τεχνικής προγραμματισμού Pair Programming  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ανδρέας Κίκας
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Δημήτρης Κάιζερ
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Privacy Policy Beautifier 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Michalis Kaili
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Thesis DissertationOPERATIONAL MODE AND INFORMATIONREPRESENTATION IN SIMPLE CELLS OF THE CATPRIMARY VISUAL CORTEX 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Georgios Hadjiantonis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Electron Microscopy Digitisation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Applications in Cloud Computing 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Pavlos Evgeniou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα για την Καταγραφή καιΠαρακολούθηση της Υλοποίησης των Στρατηγικών Στόχων του Τμήματος Πληροφορικής: Κρατώντας Επαφή με τους Αποφοίτους του Τμήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ευτύχιος Ευτυχίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: PREDICTION OF WRONG PATH EXECUTION AND SPECULATIVE BRANCH RESOLUTION TO REDUCE THE BRANCH MISPREDICTION PENALTY IN AN OUT-OF-ORDER CORE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και Αποτίμηση μιας BlockchainΒάσηςγια IoTΔεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Ηρόδοτος Δημητρίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: WEBFUZZ: IMPLEMENTATION OF A GREY-BOXFUZZER FOR WEB APPLICATIONS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Marcos Antonios Charalambous
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αριστείδου Ανδρέας
Συγγραφέας: Λούκας Χαραλάμπους
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ανδρόνικος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΑΙΤΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Φωτεινή Ανδρέου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας για παιδιά με Σύνδρομο Down 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Χρυσούλα Κυριάκου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αξιολόγηση πολιτικών απορρήτου σε διαδικτυακές πλατφόρμες βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Ζαμπά
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ-ΠΟΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Λουκία Βασιλείου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ιωάννα Βαλιαντή
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Στέλιος Στεφανή
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Indoors Localization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χριστόφορος Πανταζής
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ARM MALI T-624GPUPERFORMANCE CHARACTERIZATION AND MODELING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Ελένη Ματσεντίδου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: PROTEIN SECONDARY STRUCTURE PREDICTIONUSING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKSAND HESSIAN FREE OPTIMISATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Panayiotis Leontiou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementing Intrusion Detection System (IDS) in Internet of Things (IoT) Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Stefanos Kyriakou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Χατζηγεωργίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: BUILDING AN AI SMART SECURITY SYSTEM FOR HOME USING M1W DOCK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Πρόδρομος Γεωργίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SMART HOMES APPLICATION AND INTERNET OF THINGS USING MAIXPY DOCK TOOL KIT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μενέλαος Αρτεμίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση των Διαμερισμάτων της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Μαρία Ανδρέου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: PREDICTION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURS USING MACHINE LEARNING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Leonidas Vokos
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DEEP REINFORCEMENT LEARNING FOR HARD EXPLORATIONPROBLEMS: LESSONS LEARNT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Stelios Tymvios
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: CrowdBED: A Crowdsourcing system that leverages onBlockchain technology for Reliability and Decentralisation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Adamos Ttofari
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ: Διεπαφή Συστήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Νικόλας Σολομωνίδης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ FACEBOOK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Άγγελος Σάββα
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ELLIPTIC CURVES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Χριστίνα Προκοπίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SMART CITIES PLATFORM USING LORAWAN AND THE THINGS NETWORK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Γεώργιος Προκόπη
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΗΚΑΙΔΟΜΗΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ελένη Πρίγκηπα
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Ιωάννης Παντελή
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Παντελής Παναγιώτου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SMART HOME AND INTERNET OF THINGS USING NODEMCU 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Φοίβος Νεκτάριος Παναγή
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ PETITIONS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Χρηστάκης Νόνης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ανδριανή Νικοδήμου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εικονική Πραγματικότητα για Φυσικοθεραπεία Λεμφοιδήματος Καρκίνου του Μαστού. 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Νικολάου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DISTALGO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Λοΐζος Μαρνέρος
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SENTIMENT AND TOPIC ANALYSIS FROM TWITTER BASED ON GEOLOCATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Christodoulos Loukaides
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Trust and Reputation Mechanisms for the CrowdBED Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: RAFAIL LOIZOU
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: RECOMMENDATIONSYSTEMFORICARUSPLATFORM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Kristian Litsis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΟΜΒΟΥΚΑΙΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟΤΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Πάρης Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ.pdf 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κυριακή Κέκκου
Συγγραφέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
Χρονιά:
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DEVELOPMENT OF AN ONLINE INTERACTIVE LEARNING APPLICATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Georgios Harakis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Evaluating Randomized Binaries 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Antonis Yenagritis
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ TETRIS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: ΧρύσηςΕυτυχίου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Intrusion Detection System Using Machine Learning in IoT Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χρίστος Ανδρέου
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Γεωργία Αναστάση
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Event Detection from Microblogs 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Giannis Alexandrou
Χρονιά: 2020
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Μαρία Νικολάου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΜΕΤΑΞΥ 1.5Τ ΚΑΙ 3Τ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Στέφανη Κωνσταντή
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: GDPR Compliant Development for the EPUM e-Learning Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Θεοδώρα Κωστή
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Monitoring System for Photovoltaic Plants 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Στέφανος Ιωάννου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ TWITTER ΓΙΑ TWEETS ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Στέφανη Κασινοπούλου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ARM: Adaptive Runtime Middleware 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Savvas Savva
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Σταυρούλλα Κούσπαρου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ MANHATTAN 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Σάββας Χριστοφόρου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Fake News Detection - Social Network Perspective 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Rafael Andreou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Παρασκευή Χριστοδούλου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κρατήσεων για επιχειρήσεις από την πλευρά του επιχειρηματία και πλατφόρμας του διαχειριστή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Παρασκευάς Λουκά
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: PERSONALIZED IMAGE RECOGNITION CAPTCHA SCHEMES BASED ON HUMAN COGNITIVE FACTORS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Pantelitsa Leonidou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A Simulator for Reversing Petri Nets 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Pantelina Ioannou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη android εφαρμογής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κρατήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Νικόλας Βιολάρη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Απεικόνιση Βασικών Αλγορίθμων με τη Χρήση της Μηχανής Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Unity3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Νικόλας Τζιωρτζής
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Detecting Wrong Path Events in the Speculative Branch Resolution for Improving Performance and Security 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Μάριος Κελεπέσιης
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προεπισκόπηση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για ιατρικό προσωπικό με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Κουππή
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: PPA: A FRAMEWORK FOR DEFINING AND DESIGNING FORMAL PRIVACY POLICIES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Marios Eftychiou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DESIGNING ADAPTIVE LEARNING MATERIAL IN MOODLE TO SUPPORT USERS COGNITIVE ABILITY 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Mariana Mina
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: KBCracker: Cracking Keybase-style Credentials 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Maria Stylianou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα υποστήριξης φοιτητών για το μάθημα ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Μαρία Κακουλλή
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανίχνευση επιθέσεων RPL σε δίκτυα IoT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Μαρία Ευθυμίου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και βελτιστοποίηση υποσυστημάτων της πλατφόρμας Εσωτερικής Γεωτοποθέτησης ANYPLACE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Λούκας Σολέα
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: TrafficWare: Χαρτογράφηση Οδικής Κυκλοφορίας με Τηλεπικοινωνιακά Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Ιωάννα Γεωργίου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προγραμματισμός και Ικανοποίηση Περιορισμών στην Επιχειρηματολογία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ιωάννης Γιάγκου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: COGNITIVE BRAIN MRI ANALYSIS IN MS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Giorgos Papanastasiou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμος Αναγνώρισης Σφαλμάτων για Τοπολογία Μανχάταν 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Γιώργος Λογγίνος
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Picture Passwords in Mixed Reality: Implementation and Evaluation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: George Hadjidemetriou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και Πειραµατική Αξιολόγηση Αλγορίθµων Αλυσίδας Κοινοποιήσεων µε τη χρήση του ZeroMQ  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Γεώργιος Παναγιώτου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Intelligent approaches in the Internet of Things towards a Smart Home 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Γιώργος Αχιλλέως
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Χαρτογράφηση περιοχής με χρήση ρομποτικού εξοπλισμού και ROS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Γεωργία Κούτη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ασθενή-Παθολογικό Τμήμα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Γεωργία Καπάταη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Performance Characterization of a Simultaneous Multi-Threading (SMT) and Index Partitioning (IP) for an Online Document Search Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Georgia Antoniou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Graphical User Authentication in Smartwatches: A cognitive processing perspective 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Eleni Katsi
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Έλενα Σκούλλου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Έλενα Κισσοπόδα
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της χρήσης Blockchain και Έξυπνων Συμβολαίων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ευτυχία Δημητριάδη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ENCODING REVERSING PETRI NETS IN ANSWER SET PROGRAMMING LANGUAGE FOR SIMULATION- BASED REASONING 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Eleftheria Kouppari
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ειρήνη Ποξυλάρη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ TRADING BOT ΓΙΑ THN ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FOREX 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ζαντής
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A VIRTUAL REALITY 360 INTERACTIVE VIDEO FOR EDUCATIONAL PURPOSES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Constantinos Stylianou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: MODSSL HMAC: PRACTICAL PASSWORD HARDENING BASED ON TLS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Constantinos Diomedous
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Fake News Detection - Natural Language Processing 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Chrysovalantis Christodoulou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: 3D TRAFFIC SIMULATION IN UNITY: HOW TO USE SUMO TO PRODUCE 3D TRAFFIC IN UNITY 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Chadjiminas Chrysostomos
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A FRAMEWORK FOR MONITORING SERVER BEHAVIOUR AND ITS APPLICATIONS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Χρίστος Σέας
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A FRAMEWORK FOR STATIC TYPE-CHECKING AND PRIVACY POLICY VALIDATION 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Christos Makridis
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: REAL-TIME 3D HUMAN POSE AND MOTION RECONSTRUCTION FROM MONOCULAR RGB VIDEOS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Anastasios Yiannakidis
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Home 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Christos Christou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Data collection and analysis tool that creates a best match between a student degree and a post graduate course: Recommending postgraduate courses to students 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Χριστίνα Σιαμμά
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: USERS’ COGNITIVE AND EMOTIONAL RESPONSES IN A VIRTUAL AND MIXED REALITY SCENARIO: THE USE OF MS HOLOLENS AND EMOTIV EPOC+ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Antrea Chrysanthou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ANDROID ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Χριστιάνα Γιαπιντζάκη
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: NB-IOTs-BASED SMART CITIES: DEVELOPMENT AND EXPERIMENTATION USING SIM7000E AND ARDUINO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Κρίστια Χαριλάου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN-LIKE TECHNOLOGY IN IOT DEVICES 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Charalampos Theodorou
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΘΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Αντρούλλα Χρυσοστόμου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: COMPARISON AND EVALUATION OF 802.15.4 (2015) TSCH AND GINSENG MAC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Antonios Stamatis
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: STUDYING THE NETWORK STRUCTURE OF THE BITCOIN TRANSACTION NETWORK 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Αντωνία Αντωνίου
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Άντρη Ηρακλέους
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: SOMETHING ANCIENT IS BAKED 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Αντρέας Παντελή
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Search Server Characterization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Ανδρέας Πρόξενος
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αναστασία Χειμώνα
Χρονιά: 2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Έξυπνο πορτοφόλι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Γιώργος Αντωνιάδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ CLOCKWORK ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δημητρίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών με Χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων σε Συνδυασμό με Φίλτρα Gabor και Support Vector Machines 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Αντρέας Διονυσίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση Δημιουργικότητας Χρήστη μέσα σε ένα Sandbox Παιχνίδι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Δημήτρης Χριστοδούλου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΠΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΥΚΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ BOLTZMANN  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Νικολάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση του Κανονισμού Ιδιωτικότητας του Health Insurance Portability and Accountability Act 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Παυλίνα Μητροφάνους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατανεμημένη Συμφωνία με Εγωιστικούς Πράκτορες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαυρονικόλας Μάριος
Συγγραφέας: Θεοδώρα Μενελάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση Προσβασιμότητας Εφαρμογών Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων για Άτομα Τρίτης Ηλικίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Αγγελική Νεοφύτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γνωστικές λειτουργίες με εικονική πραγματικότητα. (Cognitive Functions with Virtual Reality) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Μάριος Χάτζιαρος
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Υποστήριξης Προσωπικού της Εθνικής Φρουράς για το Στρατόπεδο BMH (British Military Hospital) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ραφαήλ Μιχαήλ
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση και Μελέτη μηχανισμού πρόβλεψης διακλαδώσεων TAGE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Γιάννης Δημητριάδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ιστοσελίδα για συνεργασία φοιτητών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Ξένια Ιωαννίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος για το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: Γραφική Διεπαφή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Βασιλική Παντελή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση αποτελεσμάτων και αναβάθμιση συστήματος υποστήριξης της υλοποίησης των προνοιών του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μοναδων ως προς την επαλήθευση του φόρτου εργασίας των διδασκομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Στυλιάνα Κούβα
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανίχνευση Φωτεινής Πηγής για Φωτισμό Αντικειμένου σε Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Στέφανος Κυριακίδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση προτύπου Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου κινητής εφαρμογής σε Android συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Στέφανη Νικολάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Στρατηγική και Δράσεις για τις Έξυπνες Πόλεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Σταύρος Καμηλάρης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εκτίμηση επιπτώσεων ανάκτησης δεδομένων από αισθητήρες μιας wearable συσκευής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Σώτια Γρηγορίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επίλυση Προβλημάτων Προγραμματισμού Δράσης με Τεχνικές Ικανοποίησης Περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Σόλωνας Πολυκάρπου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ARM: Adaptive Runtime Middleware 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Savvas Savva
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακή εφαρμογή για δημιουργία διατροφικού πλάνου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ραφαήλια Παπαδοπούλου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακού Συστήματος για την ανάλυση και επεξεργασία εικονών υπερηχογραφημάτων της αθηροσκληρωτικής καρωτιδικής πλάκας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Σπύρου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: KAuth: A Strong Single-Sign On Service based on PKI 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Panayiotis Charalambous
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμοι και Εφαρμογή για την Δημιουργία Χαρτών UAV(Drones) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Νικόλας Χατζηγιάννης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση ιδιωτικότητας σε κινητές εφαρμογές Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Μόδεστος Ιωάννου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: mbDisass: Analysis of Mixed Binaries 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Michalis Papaevripides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Efficient Live File-system Migration 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Michail Christou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση του προϊστορικού οικισμού της 3ης χιλ. π.Χ. στο Ηραίον Σάμου στο Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάρκος Παναγιώτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ClassPin: Class Pointer Hijacking Protection for Objective-C Binaries 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Marios Karapetris
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Επεξεργασίας Εικόνας Υπερηχογραφήματος της Καρωτιδικής Αρτηρίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Μαρίνα Πασιαλή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Κρατήσεων Θαλάσσιων Αθλημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μαριάννα Χατζηδημητρίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αποτελεσματική Διερευνιτική Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων από Ψηφιακά Αποτυπώματα Ασύρματων Δικτύων Wi-Fi 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Μαριλένα Αγγελίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Καταγραφής και Παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων σωμάτων διοίκησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Μαρία-Έλενα Γιαννή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A Simulator for Reversing Petri Nets Based on a Matrix-Equation Representation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Maria Psara
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Educational Information Visualization from metacognitive perspective 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Κασινίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Adopting Ue-Based Small Cell Concepts in Support of 5g: A Performance Evaluation using Affinity Propagation Algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Maria Georgallidou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Exploitation Wrong Path mispredictions for improving performance 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Κυριάκος Κυριάκου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Mental Health-Care Services using an Internet Based Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Kyriakos Kyriakides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Cognitive Assistant with hot and cold Cognition 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Κυριακή Θεοχάρους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Protein Secondary Structure Prediction Using Bidirectional Recurrent Neural Networks And Hessian Free Optimization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Konstantinos Charalampous
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation and Evaluation of self stabilization algorithm with the help of communication library ZeroMQ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ioannis Aristidou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΡΑΦΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ιωάννης Ανδρέου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διατήρηση Αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μιχαήλ Γρηγορία
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Κινητής Εφαρμογής για την εύρεση πόλης σε σχέση με μελλοντικές σπουδές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Γιώργος Σταύρου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: UE-based Small Cell concept in support of 5G: clustering algorithm evaluation using simulation tools 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Giorgos Argyrides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Virtual Crowds simulation with Neural Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Georgios Kyrlitsias
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Search-and-Fetch and Gathering with Three Robots 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Frederikos Leandrou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασθενών για το ΚΕ.Ψ.Υ - Διαχείριση Δεδομένων Συστήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ευάγγος Παπαδόπουλος
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μηχανή Παραγωγής Κώδικα για λήψη μετρήσεων μέσω πλατφόρμων Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Ευάγγελος Αριστοδήμου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Οντολογία Αναπαράστασης Μισαλλόδοξου Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Έλλη Παναγή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Mixed Reality Interaction: A Cognitive and Visual Behavior Analysis through HoloLens 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Έλενα Μάτση
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ταξιδιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Έλενα Κούτουκου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Πειραματικού Framework Για την Μελέτη Cloud Streaming Εφαρμογής Στο Google Cloud 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Δανάκης Χριστοδουλίδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Modeling andAnalysis of Eleonora's falcon population using the Uppaal Statistical Model Checker 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Constantinos Skitsas
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα στοχευμένων διαφημίσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Τσεριώτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος Διαδικτυακής υπεραγοράς σε Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Χρυσοστόμου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα εικονικής πραγματικότητας για διαχείριση φόβου δημοσίας ομιλίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστιάνα Βαλιαντή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Parking Service and Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Christakis Vasiliou
Χρονιά:
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Something Ancient is Backed 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Παντελή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδίαση Bug Αλγόριθμου για Προγραμματισμό Κίνησης και Υλοποίηση Προσομοιωτή για Αλγόριθμους από την Οικογένεια Βug 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ανδρέας Κονναρής
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DEVELOPMENT OF A SMARTPHONE APPLICATION FOR REPORTING ONLINE HATE SPEECH 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Andreas Iacovou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: RETINA: Real-time analysis and visualization of wearable Eye TrackINg dAta 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Andreas Costi
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Αποτίμηση πλαισίου για Αμνησία μεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Ανδρέας Χαραλάμπους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση android ερφαρμογής ηλεκτρονικής υγείας γηριατρικού φακέλου υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αναστασία Γιαννάκη
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσβασιμότητα στις Ιστοσελίδες των Τραπεζών της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Αναστασία Χατζηαναστάση
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Υποστήριξης της υλοιποίησης των προνοιών του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) ως προς την επαλήθευση του φόρτου εργασίας των διδασκομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ελίνος Κυπριανού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσέγγιση Κυπριακού Προβλήματος με ενισχυτική μάθηση πολλαπλών πρακτόρων σε παίγνια γενικού αθροίσματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ανρέας Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Στην Καρδιολογική Κλινική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστίνα Σολωμού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων σε προβλήματα συστημικής βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Δήμος Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κριτική μελέτη ανασκόπησης της αξιοποίησης των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορίας στην παροχή Massive Open Online Courses (MOOCs) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Παναγιώτης Πλουτάρχου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση και ανάλυση του βιολογικού πληθυσμού Eleonora Falcon με τη χρήση του μοντελοελεκτή Uppaal SMC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Κυριάκος Ζαντής
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επέκταση Κατανεμημένου Συστήματος αρχείων και δημιουργία διεπαφής χρήστη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Σωτήρης Σωτηρίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Μελέτη του MQTT protocol σε δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μαρία Μουσικού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Σοφοκλέους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα υιοθεσίας κατοικιδίων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών (Android και IOS εφαρμογή) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Δανιήλ Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Βελτιστότητα του Αλγορίθμου του Μέσου όρου για τον συγχρονισμό ρολογιών σε δικτυακές τοπολογίες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαυρονικόλας Μάριος
Συγγραφέας: Άντρη Χατζηπαναγή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Eliciting User Physical and Emotional States Using the Apple Watch 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Κατερίνα Παναγιώτου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα ενισχυτική στήριξης φοιτητών στο μάθημα <<ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραμματισμού Ι>> 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Αυγουστή Αυγουστίνος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διπολική Επιχειρηματολογία Σε Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Αντρέας Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Android για την Αυτόματη Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Σε Αγώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Γεωργία Χαραλάμπους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αναστρέψιμες Υλοποιήσεις Δεντρικών Δομών Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Αγαθοκλής Βακανάς
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για την μαζική μετακίνηση των μελών του Πανεπιστημίου Κύπρου από και προς αυτό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χρυσαυγή Νικολαίδη
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος Συμβούλου Ασθενή Για Νομοθεσίες Δικαιωμάτων Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Αλεξάντρα Θεοδούλου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Περίληψη Ιατρικού Βίντεο Ενδοσκοπικής Εξέτασης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Νικολάου Στέλιος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή διευκόλυνσης και πλοήγησης των επαγγελματιών υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Πιέρου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Prediction of Virality and Popularity of YouTube Videos on Twitter: Machine Learning Algorithms Analysis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Giorgos Demosthenous
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσαρμοστική Μετάδοση Βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Παπαγιάννης Χρίστος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατηγοριοποίηση Σημάτων EEG με Νευρωνικά Δίκτυα τύπου ECHO State 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Άντρη Κώστα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προεπισκόπηση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για ιατρικό προσωπικό με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Προδρόμου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος για την Διάσωση Κυρίως Αδέσποτων Κατοικιδίων απο Χρήστες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Άντρια Αδάμου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Non-Intrusive Physiological Wearable Devices for Identifying Individual Difference Parameters using Supervised Classification Learning Algorithms 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Christoforos Galazis
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Developing an application for wearable smart-glasses that helps the visually impaired to read normal books 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Θαλής Παπακυριακού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Performance Evaluation of the Explore and Exploit Algorithm in Emergency Response Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ismini Evagorou
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Εξερεύνησης Πόλεων σε Έξυπνα Τηλέφωνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Νικόλας Πογιατζής
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Monitoring Human Emotions through Wearable Sensor Data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Γεωργία Καλλή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Efficient Live Filesystem Migration 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Jiayi Fu
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation of a Cognitive Travel Assistant 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Tsinontas Nicholas
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Data mining on Twitter: Trending Topic classification 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Yiangos Georgiou
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Έξυπνο Σπίτι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Αχιλλέως Παναγιώτης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιατρικού Φακέλου Εργαστηριακών Αναλύσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Έλενα Μακαρούνα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εξερεύνηση Ιεραρχικών Μεθόδων στο πλαίσιο Ενισχυτικής Μάθησης Πρακτόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Καλλή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Data Mining Framework for Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Hamdy Michael Ayas
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Procedural Aging of Building 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Christos Othonos
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ADDICTED: ADaptive mobile aDvertIsments based on ConTExtual Data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Constandinos Makris
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Characterizing the Popularity, Virality and Sentimentalism of Video Content Categories on YouTube and Twitter 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Georgiou Zacharias
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Building an IoT Application for Smart Home 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ηρακλέους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία κοινωνικού δικτύου για χειρισμό αισθητήρων μέσω Arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Άγγελος Ευσταθίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς δομής των Πρωτεϊνών με την βοήθεια Clockwork Network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Βάνθια Τουμπουρή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Παραγγελιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Παπαϊωσήφ
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Echo State Networks και η Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς Δομής των Πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Ιγκαρίεβνα Μασλιουκόβα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation of a Client - Server Synchronization Algorithm for an Online Pet Information Managing Service 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Georgios Moullotos
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση προτύπου διαλειτουργικού Ηλεκτρονικού Φακέλου του Νευρολογικού Τμήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητριάδης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη των context-aware recommender συστημάτων και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής movie recommender 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Βιολάντης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Πλατφόρμας Σύνδεσης Λογοθεραπευτή και Γονέα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Γιουλιάνα Καλαϊτζίδου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διατήρηση Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Μαλακουνίδη
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή για τη δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων και μεραφορά των προϊόντων μέσω ταξιδιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Χρίστος Δημητρίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Εξατομικετμένης Πλατφόρμας Εκμάθησης Μουσικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Γρηγόρης Μιχαήλ
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τρίτης Γενεάς Κινητά Δίκτυα: Μελέτη Πιθανής Χρήσης Mobile IPv6 σε UMTS Περιβάλλον 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ιωάννα Συμεού
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Congestion Control in Integrated Services Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Loukas Rossides
Χρονιά: 1999
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Policies in the Health Care to Support Public Keys Infrastructure 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μάριος Πιερή
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation and Evaluation of Differentiated Services on Linux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Yiannos Mylonas
Χρονιά: 2001
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Simulative Evaluation of IDCC in a Resource Management Differentiated Services Environment 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: George Hadjipollas
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A Project Submitted to the Cyprus International Institute of Management 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άλλος
Συγγραφέας: Andreas Kasenides
Χρονιά: 2006
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Extending DiffServ Architercture: Integration of IDCC and RMD Framework 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Costas Djouvas
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς δομής των Πρωτεϊνών με την Echo State Network και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για αναπαράσταση του προβλήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ειρήνη Παπακώστα
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Κινητής Εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Θεόδωρος Γεωργίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Κατανεμημένου συστήματος αρχείων βασισμένο σε αλγορίθμους γραφής κα ανάγνωσης ατομικών αντικειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ηλίας Σπανός
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιατρικού Φακέλου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ηλιάνα Ηλιάδου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση ερωτημάτων βάσεων δεδομένων στην πλατφόρμα ροής δεδομένων της Maxeler 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Βαρνάβας Παπαϊωάννου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Σωτηρούλα Αυξέντη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση Marketplace λογισμικού βασισμένο στο Repository Sonatype Nexus για το CAMF 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αθανάσιος Τρύφωνος
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής σχετικά με τον καρκίνου του μαστού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Άννα Γεωργίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας για την εταιρεία Repair-It 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Στάλω Μιχαήλ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός ενός Σύγχρονου Αλγορίθμου Αντικατάστασης Γραμμών στην Κρυφή Μνήμη Τελευταίου Επιπέδου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Φίλιππος Παπαφιλίππου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Ελέγχου Προστασίας Ιδιωτικότητας για διαδικτυακές εφαρμογές με HTML5 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Θεόδωρος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση Αλγορίθμων Χρονοπρογραμματισμού πακέτων σε ασύρματα δίκτυα στην παρουσία κακόβουλης διαταραχής της επικοινωνίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Κυριάκος Ιακώβου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσαρμοστική Μετάδοση Ιατρικού Βίντεο σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση του προτύπου MPEG-Dash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέου Νάταλυ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόγνωση συνολικού αριθμού επίτευξης τερμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω Deep Neural Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Αντρέας Φράγκου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών με τη χρήση των Convolutional Neural Networks για οπτική αναγνώριση αντικειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Παυλίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πολιτικές Απόφασης για τα Δικαιώματα Πρόσβασης στο Φάκελο υγείας του Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Έλενα Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Οπτικοποίηση Παράλληλων Αλγορίθμων με τη μηχανή Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Παντελής Στυλιανίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση Προβλημάτων Προτιμήσεων σε Προτασιακή Βελτιστοποίηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Κωνσταντινίδου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Εξαγωγή Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Αδειών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Δημήτρης Πασχαλίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μετρική Συγχρονισμού για διεγερτικές ανασταλτικές εισόδους νευρώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Άντρια Κκουσιή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ψυχοθεραπευτικό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) για τη γήρανση του πληθυσμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ελένη Χατζηκωστή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη του Προσεγγιστικού Υπολογισμού κατά την εκτέλεση επερωτημάτων βάσεων δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Χάρης Βουτουρή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της διάδοσης των βίντεο του YouTube στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Twitter 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Λούκας Πουής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη και υλοποίηση τεχνικών δυναμικής αναδιανομής δεδομένων σε συστήματα ροών μεγάλων δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Βλαδιμήρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της σχέσης επίδοση - κατανάλωση ενέργειας κεντρικών μονάδων επεξεργασίας διαφόρων αρχιτεκτονικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Μιχάλης Ευσταθίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη Μεθόδων Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης και Εφαρμογή Σε Ψυχομετρικά Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Άντρια Τριγιώργη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατασκευή συστήματος συστάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αισθητήρων Bluetooth 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Πιερής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή υπολογισμού τοποθεσίας και πλοήγησης για υποστήριξη κατ' οίκον φροντίδας από επαγγελματίες υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Άντρη Σολωμού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή της Εξόρυξης διαδικασιών για μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Μάριος Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή για Έξυπνα Τηλέφωνα (Android or IOS app) για φωνητική αλληλεπίδραση σε συστήματα έξυπνου σπιτιού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλείο Διαχείρισης Έξυπνων Κανόνων για Προσαρμογή και Εξατομίκευση Υπερμεσικού Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Φλωρεντία Κορονέλλου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Συνάθροισης Άρθρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Σάββας Αλεξάνδρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επιχειρηματολογία με Ελλιπή Γνώση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ραφαέλα Λουκά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εξόρυξη Δεδομένων και Ανάλυση Κοινωνικού Δικτύου LinkedIn 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Ανδρέας Κ. Ανδρέου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εντοπισμός σε Ad Hoc δίκτυα για καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης (Localization in Emergency AdHoc Networks) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ειρήνη Χριστοδούλου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εντοπισμός Πλαστών Διαβατηρίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Στέφανος Καλλής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εισαγωγή των εννοιών δομής και συνθήκης σε σημασιολογικό πρότυπο μελέτης της ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Γεώργιος Τερτίτσνι
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων στα έξυπνα σπίτια 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Φιλόκυπρος Π. Ιουλιανού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία προφίλ μηχανικών λογισμικού από κοινωνικά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Παναγιώτης Φούτρος
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τράπεζας Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αποστολία Ευαγόρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία σκελετού από τους αισθητήρες κινητού android και σύγκριση με το σκελετό του kinect στο εργαλείο Unity3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Ιωάννου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία μηχανής κανόνων για αυτοματοποιημένο έλεγχο συσκευών βάσει δεδομένων από αισθητήρες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Φίλιππος Αζίζ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργεία Εργαλείου για εφαρμογή εικονικής περιήγησης για το Κυπριακό Αρχαιλογικό Μουσείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Λεωνίδας Σταυρινίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος σε πλατφόρμα Android για διευκόλυνση ιατρικής γνωμάτευσης σε ασθενείς με αυτισμό - Γενικό μοντέλο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Νεοκλέους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτόματη μετάφραση συστημάτων π-λογισμού σε αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ευανθία Τιγγίρη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αξιοποίηση Ευπαθειών και Διενέργεια Επιθέσεων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Γεώργιος Θωμά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για παιδιά με αυτισμό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εγγραφής ασθενών οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Φίλιππος Κινδύνης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εξομοιωτή συνόλου εντολών αντίστροφης αρχιτεκτονικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Σεργκέι Μπαγκντασάρ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την διαχείριση εργασιών της εταιρείας 3D Electronic Services 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Νέδη Φυλακτού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android Εφαρμογής για Supermarket 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Νικόλας Κυριάκου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμος για το πρόβλημα εξισορρόπησης φορτίου εμπνευσμένος από τη φύση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμοι εκμάθησης θεωριών επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Έλενα Αρτεμίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Using Nature-Inspired approaches in Nano-Networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ελένη Λαζάρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Survey of Internet of Things and Web of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Γιώργος Μοδέστου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Home Application - WunderBar Controller 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Κυριάκος Πέτρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γραφική Αναπαράσταση παράλληλων αλγορίθμων με το εργαλείο Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Παντελής Στυλιανίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementing an E-Commence system using a Peer-To-Peer network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρία Ραγιά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία: