Ατομικές Διπλωματικές Εργασίες (ΑΔΕ)
  Αναζήτηση με
Βοήθεια
Περί
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ CLOCKWORK ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Δημητρίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών με Χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων σε Συνδυασμό με Φίλτρα Gabor και Support Vector Machines 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Αντρέας Διονυσίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση Δημιουργικότητας Χρήστη μέσα σε ένα Sandbox Παιχνίδι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Δημήτρης Χριστοδούλου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΑΠΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΥΚΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ BOLTZMANN  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Νικολάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση του Κανονισμού Ιδιωτικότητας του Health Insurance Portability and Accountability Act 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Παυλίνα Μητροφάνους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατανεμημένη Συμφωνία με Εγωιστικούς Πράκτορες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαυρονικόλας Μάριος
Συγγραφέας: Θεοδώρα Μενελάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση Προσβασιμότητας Εφαρμογών Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων για Άτομα Τρίτης Ηλικίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Αγγελική Νεοφύτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γνωστικές λειτουργίες με εικονική πραγματικότητα. (Cognitive Functions with Virtual Reality) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Μάριος Χάτζιαρος
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Υποστήριξης Προσωπικού της Εθνικής Φρουράς για το Στρατόπεδο BMH (British Military Hospital) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ραφαήλ Μιχαήλ
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση και Μελέτη μηχανισμού πρόβλεψης διακλαδώσεων TAGE 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Γιάννης Δημητριάδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ιστοσελίδα για συνεργασία φοιτητών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Ξένια Ιωαννίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος για το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: Γραφική Διεπαφή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Βασιλική Παντελή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση αποτελεσμάτων και αναβάθμιση συστήματος υποστήριξης της υλοποίησης των προνοιών του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μοναδων ως προς την επαλήθευση του φόρτου εργασίας των διδασκομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Στυλιάνα Κούβα
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανίχνευση Φωτεινής Πηγής για Φωτισμό Αντικειμένου σε Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Στέφανος Κυριακίδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση προτύπου Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου κινητής εφαρμογής σε Android συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Στέφανη Νικολάου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Στρατηγική και Δράσεις για τις Έξυπνες Πόλεις 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Σταύρος Καμηλάρης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εκτίμηση επιπτώσεων ανάκτησης δεδομένων από αισθητήρες μιας wearable συσκευής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Σώτια Γρηγορίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επίλυση Προβλημάτων Προγραμματισμού Δράσης με Τεχνικές Ικανοποίησης Περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Σόλωνας Πολυκάρπου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ARM: Adaptive Runtime Middleware 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Savvas Savva
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακή εφαρμογή για δημιουργία διατροφικού πλάνου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ραφαήλια Παπαδοπούλου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακού Συστήματος για την ανάλυση και επεξεργασία εικονών υπερηχογραφημάτων της αθηροσκληρωτικής καρωτιδικής πλάκας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Σπύρου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: KAuth: A Strong Single-Sign On Service based on PKI 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Panayiotis Charalambous
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμοι και Εφαρμογή για την Δημιουργία Χαρτών UAV(Drones) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Νικόλας Χατζηγιάννης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση ιδιωτικότητας σε κινητές εφαρμογές Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Μόδεστος Ιωάννου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: mbDisass: Analysis of Mixed Binaries 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Michalis Papaevripides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Efficient Live File-system Migration 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Michail Christou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση του προϊστορικού οικισμού της 3ης χιλ. π.Χ. στο Ηραίον Σάμου στο Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάρκος Παναγιώτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ClassPin: Class Pointer Hijacking Protection for Objective-C Binaries 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αθανασόπουλος Ηλίας
Συγγραφέας: Marios Karapetris
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Επεξεργασίας Εικόνας Υπερηχογραφήματος της Καρωτιδικής Αρτηρίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Μαρίνα Πασιαλή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Κρατήσεων Θαλάσσιων Αθλημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μαριάννα Χατζηδημητρίου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αποτελεσματική Διερευνιτική Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων από Ψηφιακά Αποτυπώματα Ασύρματων Δικτύων Wi-Fi 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Μαριλένα Αγγελίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Καταγραφής και Παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων σωμάτων διοίκησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Μαρία-Έλενα Γιαννή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A Simulator for Reversing Petri Nets Based on a Matrix-Equation Representation 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Maria Psara
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Educational Information Visualization from metacognitive perspective 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Κασινίδου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Adopting Ue-Based Small Cell Concepts in Support of 5g: A Performance Evaluation using Affinity Propagation Algorithm 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Maria Georgallidou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Exploitation Wrong Path mispredictions for improving performance 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Κυριάκος Κυριάκου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Mental Health-Care Services using an Internet Based Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Kyriakos Kyriakides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Cognitive Assistant with hot and cold Cognition 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Κυριακή Θεοχάρους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Protein Secondary Structure Prediction Using Bidirectional Recurrent Neural Networks And Hessian Free Optimization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Konstantinos Charalampous
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation and Evaluation of self stabilization algorithm with the help of communication library ZeroMQ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ioannis Aristidou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΡΑΦΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ιωάννης Ανδρέου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διατήρηση Αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μιχαήλ Γρηγορία
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Κινητής Εφαρμογής για την εύρεση πόλης σε σχέση με μελλοντικές σπουδές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Γιώργος Σταύρου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: UE-based Small Cell concept in support of 5G: clustering algorithm evaluation using simulation tools 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Giorgos Argyrides
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Virtual Crowds simulation with Neural Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Georgios Kyrlitsias
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Search-and-Fetch and Gathering with Three Robots 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Frederikos Leandrou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασθενών για το ΚΕ.Ψ.Υ - Διαχείριση Δεδομένων Συστήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ευάγγος Παπαδόπουλος
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μηχανή Παραγωγής Κώδικα για λήψη μετρήσεων μέσω πλατφόρμων Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Ευάγγελος Αριστοδήμου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Οντολογία Αναπαράστασης Μισαλλόδοξου Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Έλλη Παναγή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Mixed Reality Interaction: A Cognitive and Visual Behavior Analysis through HoloLens 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Έλενα Μάτση
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ταξιδιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Έλενα Κούτουκου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Πειραματικού Framework Για την Μελέτη Cloud Streaming Εφαρμογής Στο Google Cloud 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Δανάκης Χριστοδουλίδης
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Modeling andAnalysis of Eleonora's falcon population using the Uppaal Statistical Model Checker 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Constantinos Skitsas
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα στοχευμένων διαφημίσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Τσεριώτου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος Διαδικτυακής υπεραγοράς σε Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Χρυσοστόμου
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα εικονικής πραγματικότητας για διαχείριση φόβου δημοσίας ομιλίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστιάνα Βαλιαντή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Parking Service and Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Christakis Vasiliou
Χρονιά:
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Something Ancient is Backed 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Παντελή
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδίαση Bug Αλγόριθμου για Προγραμματισμό Κίνησης και Υλοποίηση Προσομοιωτή για Αλγόριθμους από την Οικογένεια Βug 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ανδρέας Κονναρής
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DEVELOPMENT OF A SMARTPHONE APPLICATION FOR REPORTING ONLINE HATE SPEECH 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Andreas Iacovou
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: RETINA: Real-time analysis and visualization of wearable Eye TrackINg dAta 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Andreas Costi
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Αποτίμηση πλαισίου για Αμνησία μεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Ανδρέας Χαραλάμπους
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση android ερφαρμογής ηλεκτρονικής υγείας γηριατρικού φακέλου υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αναστασία Γιαννάκη
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσβασιμότητα στις Ιστοσελίδες των Τραπεζών της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Αναστασία Χατζηαναστάση
Χρονιά: 2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Υποστήριξης της υλοιποίησης των προνοιών του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) ως προς την επαλήθευση του φόρτου εργασίας των διδασκομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Ελίνος Κυπριανού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσέγγιση Κυπριακού Προβλήματος με ενισχυτική μάθηση πολλαπλών πρακτόρων σε παίγνια γενικού αθροίσματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ανρέας Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Στην Καρδιολογική Κλινική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστίνα Σολωμού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων σε προβλήματα συστημικής βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Δήμος Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κριτική μελέτη ανασκόπησης της αξιοποίησης των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορίας στην παροχή Massive Open Online Courses (MOOCs) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Παναγιώτης Πλουτάρχου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση και ανάλυση του βιολογικού πληθυσμού Eleonora Falcon με τη χρήση του μοντελοελεκτή Uppaal SMC 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Κυριάκος Ζαντής
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επέκταση Κατανεμημένου Συστήματος αρχείων και δημιουργία διεπαφής χρήστη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Σωτήρης Σωτηρίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Μελέτη του MQTT protocol σε δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μαρία Μουσικού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Σοφοκλέους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα υιοθεσίας κατοικιδίων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών (Android και IOS εφαρμογή) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Δανιήλ Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Βελτιστότητα του Αλγορίθμου του Μέσου όρου για τον συγχρονισμό ρολογιών σε δικτυακές τοπολογίες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Μαυρονικόλας Μάριος
Συγγραφέας: Άντρη Χατζηπαναγή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Eliciting User Physical and Emotional States Using the Apple Watch 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Κατερίνα Παναγιώτου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα ενισχυτική στήριξης φοιτητών στο μάθημα <<ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραμματισμού Ι>> 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Αυγουστή Αυγουστίνος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διπολική Επιχειρηματολογία Σε Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Αντρέας Ιωάννου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Android για την Αυτόματη Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Σε Αγώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Γεωργία Χαραλάμπους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αναστρέψιμες Υλοποιήσεις Δεντρικών Δομών Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Αγαθοκλής Βακανάς
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για την μαζική μετακίνηση των μελών του Πανεπιστημίου Κύπρου από και προς αυτό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χρυσαυγή Νικολαίδη
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος Συμβούλου Ασθενή Για Νομοθεσίες Δικαιωμάτων Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Αλεξάντρα Θεοδούλου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Περίληψη Ιατρικού Βίντεο Ενδοσκοπικής Εξέτασης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Νικολάου Στέλιος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή διευκόλυνσης και πλοήγησης των επαγγελματιών υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Πιέρου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Prediction of Virality and Popularity of YouTube Videos on Twitter: Machine Learning Algorithms Analysis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Giorgos Demosthenous
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσαρμοστική Μετάδοση Βίντεο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Παπαγιάννης Χρίστος
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατηγοριοποίηση Σημάτων EEG με Νευρωνικά Δίκτυα τύπου ECHO State 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Άντρη Κώστα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προεπισκόπηση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για ιατρικό προσωπικό με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Προδρόμου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος για την Διάσωση Κυρίως Αδέσποτων Κατοικιδίων απο Χρήστες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Άντρια Αδάμου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Non-Intrusive Physiological Wearable Devices for Identifying Individual Difference Parameters using Supervised Classification Learning Algorithms 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Christoforos Galazis
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Developing an application for wearable smart-glasses that helps the visually impaired to read normal books 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Θαλής Παπακυριακού
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Performance Evaluation of the Explore and Exploit Algorithm in Emergency Response Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ismini Evagorou
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Εξερεύνησης Πόλεων σε Έξυπνα Τηλέφωνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Νικόλας Πογιατζής
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Monitoring Human Emotions through Wearable Sensor Data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Γεωργία Καλλή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Efficient Live Filesystem Migration 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Jiayi Fu
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation of a Cognitive Travel Assistant 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Tsinontas Nicholas
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Data mining on Twitter: Trending Topic classification 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Yiangos Georgiou
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Έξυπνο Σπίτι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Αχιλλέως Παναγιώτης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιατρικού Φακέλου Εργαστηριακών Αναλύσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Έλενα Μακαρούνα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εξερεύνηση Ιεραρχικών Μεθόδων στο πλαίσιο Ενισχυτικής Μάθησης Πρακτόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Καλλή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Data Mining Framework for Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Hamdy Michael Ayas
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Procedural Aging of Building 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Christos Othonos
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ADDICTED: ADaptive mobile aDvertIsments based on ConTExtual Data 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Constandinos Makris
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Characterizing the Popularity, Virality and Sentimentalism of Video Content Categories on YouTube and Twitter 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Georgiou Zacharias
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Building an IoT Application for Smart Home 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ηρακλέους
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία κοινωνικού δικτύου για χειρισμό αισθητήρων μέσω Arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Άγγελος Ευσταθίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς δομής των Πρωτεϊνών με την βοήθεια Clockwork Network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Βάνθια Τουμπουρή
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Παραγγελιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Παπαϊωσήφ
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Echo State Networks και η Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς Δομής των Πρωτεϊνών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Ιγκαρίεβνα Μασλιουκόβα
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation of a Client - Server Synchronization Algorithm for an Online Pet Information Managing Service 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Georgios Moullotos
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση προτύπου διαλειτουργικού Ηλεκτρονικού Φακέλου του Νευρολογικού Τμήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητριάδης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη των context-aware recommender συστημάτων και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής movie recommender 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Βιολάντης
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Πλατφόρμας Σύνδεσης Λογοθεραπευτή και Γονέα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Γιουλιάνα Καλαϊτζίδου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διατήρηση Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Μαλακουνίδη
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή για τη δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων και μεραφορά των προϊόντων μέσω ταξιδιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κεραυνού Ελπίδα
Συγγραφέας: Χρίστος Δημητρίου
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Εξατομικετμένης Πλατφόρμας Εκμάθησης Μουσικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Γρηγόρης Μιχαήλ
Χρονιά: 2017
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τρίτης Γενεάς Κινητά Δίκτυα: Μελέτη Πιθανής Χρήσης Mobile IPv6 σε UMTS Περιβάλλον 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ιωάννα Συμεού
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Congestion Control in Integrated Services Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Loukas Rossides
Χρονιά: 1999
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Policies in the Health Care to Support Public Keys Infrastructure 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μάριος Πιερή
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementation and Evaluation of Differentiated Services on Linux 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Yiannos Mylonas
Χρονιά: 2001
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Simulative Evaluation of IDCC in a Resource Management Differentiated Services Environment 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: George Hadjipollas
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A Project Submitted to the Cyprus International Institute of Management 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Άλλος
Συγγραφέας: Andreas Kasenides
Χρονιά: 2006
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Extending DiffServ Architercture: Integration of IDCC and RMD Framework 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Costas Djouvas
Χρονιά: 2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη της Δευτεροταγούς δομής των Πρωτεϊνών με την Echo State Network και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για αναπαράσταση του προβλήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ειρήνη Παπακώστα
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Κινητής Εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Θεόδωρος Γεωργίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Κατανεμημένου συστήματος αρχείων βασισμένο σε αλγορίθμους γραφής κα ανάγνωσης ατομικών αντικειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ηλίας Σπανός
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιατρικού Φακέλου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ηλιάνα Ηλιάδου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση ερωτημάτων βάσεων δεδομένων στην πλατφόρμα ροής δεδομένων της Maxeler 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Βαρνάβας Παπαϊωάννου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Σωτηρούλα Αυξέντη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση Marketplace λογισμικού βασισμένο στο Repository Sonatype Nexus για το CAMF 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αθανάσιος Τρύφωνος
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής σχετικά με τον καρκίνου του μαστού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Άννα Γεωργίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας για την εταιρεία Repair-It 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Στάλω Μιχαήλ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός ενός Σύγχρονου Αλγορίθμου Αντικατάστασης Γραμμών στην Κρυφή Μνήμη Τελευταίου Επιπέδου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Φίλιππος Παπαφιλίππου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Ελέγχου Προστασίας Ιδιωτικότητας για διαδικτυακές εφαρμογές με HTML5 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Θεόδωρος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση Αλγορίθμων Χρονοπρογραμματισμού πακέτων σε ασύρματα δίκτυα στην παρουσία κακόβουλης διαταραχής της επικοινωνίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Κυριάκος Ιακώβου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσαρμοστική Μετάδοση Ιατρικού Βίντεο σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση του προτύπου MPEG-Dash 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέου Νάταλυ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόγνωση συνολικού αριθμού επίτευξης τερμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω Deep Neural Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Αντρέας Φράγκου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών με τη χρήση των Convolutional Neural Networks για οπτική αναγνώριση αντικειμένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Παυλίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πολιτικές Απόφασης για τα Δικαιώματα Πρόσβασης στο Φάκελο υγείας του Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Έλενα Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Οπτικοποίηση Παράλληλων Αλγορίθμων με τη μηχανή Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Παντελής Στυλιανίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση Προβλημάτων Προτιμήσεων σε Προτασιακή Βελτιστοποίηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Κωνσταντινίδου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Εξαγωγή Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Αδειών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Δημήτρης Πασχαλίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μετρική Συγχρονισμού για διεγερτικές ανασταλτικές εισόδους νευρώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Άντρια Κκουσιή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ψυχοθεραπευτικό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) για τη γήρανση του πληθυσμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ελένη Χατζηκωστή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη του Προσεγγιστικού Υπολογισμού κατά την εκτέλεση επερωτημάτων βάσεων δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Χάρης Βουτουρή
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της διάδοσης των βίντεο του YouTube στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Twitter 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Λούκας Πουής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη και υλοποίηση τεχνικών δυναμικής αναδιανομής δεδομένων σε συστήματα ροών μεγάλων δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Βλαδιμήρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της σχέσης επίδοση - κατανάλωση ενέργειας κεντρικών μονάδων επεξεργασίας διαφόρων αρχιτεκτονικών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Μιχάλης Ευσταθίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη Μεθόδων Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης και Εφαρμογή Σε Ψυχομετρικά Δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Άντρια Τριγιώργη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Κατασκευή συστήματος συστάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αισθητήρων Bluetooth 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Μάριος Πιερής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή υπολογισμού τοποθεσίας και πλοήγησης για υποστήριξη κατ' οίκον φροντίδας από επαγγελματίες υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Άντρη Σολωμού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή της Εξόρυξης διαδικασιών για μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Μάριος Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή για Έξυπνα Τηλέφωνα (Android or IOS app) για φωνητική αλληλεπίδραση σε συστήματα έξυπνου σπιτιού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλείο Διαχείρισης Έξυπνων Κανόνων για Προσαρμογή και Εξατομίκευση Υπερμεσικού Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Φλωρεντία Κορονέλλου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Συνάθροισης Άρθρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Σάββας Αλεξάνδρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επιχειρηματολογία με Ελλιπή Γνώση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Ραφαέλα Λουκά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εξόρυξη Δεδομένων και Ανάλυση Κοινωνικού Δικτύου LinkedIn 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Ανδρέας Κ. Ανδρέου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εντοπισμός σε Ad Hoc δίκτυα για καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης (Localization in Emergency AdHoc Networks) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ειρήνη Χριστοδούλου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εντοπισμός Πλαστών Διαβατηρίων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Στέφανος Καλλής
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εισαγωγή των εννοιών δομής και συνθήκης σε σημασιολογικό πρότυπο μελέτης της ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Γεώργιος Τερτίτσνι
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων στα έξυπνα σπίτια 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Φιλόκυπρος Π. Ιουλιανού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία προφίλ μηχανικών λογισμικού από κοινωνικά δίκτυα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Παναγιώτης Φούτρος
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τράπεζας Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Αποστολία Ευαγόρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία σκελετού από τους αισθητήρες κινητού android και σύγκριση με το σκελετό του kinect στο εργαλείο Unity3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Ιωάννου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία μηχανής κανόνων για αυτοματοποιημένο έλεγχο συσκευών βάσει δεδομένων από αισθητήρες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Φίλιππος Αζίζ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργεία Εργαλείου για εφαρμογή εικονικής περιήγησης για το Κυπριακό Αρχαιλογικό Μουσείο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Λεωνίδας Σταυρινίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος σε πλατφόρμα Android για διευκόλυνση ιατρικής γνωμάτευσης σε ασθενείς με αυτισμό - Γενικό μοντέλο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Νεοκλέους
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτόματη μετάφραση συστημάτων π-λογισμού σε αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Ευανθία Τιγγίρη
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αξιοποίηση Ευπαθειών και Διενέργεια Επιθέσεων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Γεώργιος Θωμά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για παιδιά με αυτισμό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Κυπριανού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εγγραφής ασθενών οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Φίλιππος Κινδύνης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εξομοιωτή συνόλου εντολών αντίστροφης αρχιτεκτονικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Σεργκέι Μπαγκντασάρ
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την διαχείριση εργασιών της εταιρείας 3D Electronic Services 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Νέδη Φυλακτού
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android Εφαρμογής για Supermarket 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Νικόλας Κυριάκου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμος για το πρόβλημα εξισορρόπησης φορτίου εμπνευσμένος από τη φύση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χριστόφορος Χριστοφίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγόριθμοι εκμάθησης θεωριών επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Έλενα Αρτεμίου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Using Nature-Inspired approaches in Nano-Networking 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ελένη Λαζάρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Survey of Internet of Things and Web of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Γιώργος Μοδέστου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Home Application - WunderBar Controller 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Κυριάκος Πέτρου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γραφική Αναπαράσταση παράλληλων αλγορίθμων με το εργαλείο Unity 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Παντελής Στυλιανίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Implementing an E-Commence system using a Peer-To-Peer network 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρία Ραγιά
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Food Scanner: ένα σύστημα μέτρησης και ανίχνευσης διατροφικών στοιχείων, αλλεργιογόνων και χημικών ουσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Δημοσθένης Στεφανίδης
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Executing parallel applications on the Parallella Board 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Πιερής Χατζηαναστάση
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Become a Succesful Entrepeneur 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Ανδρέου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Android application για υπεραγορά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Βασιλική Συμεωνίδου
Χρονιά: 2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαδραστικό Σύστημα εξ Αποστάσεων Ελέγχου Συσκευών Έξυπνου Σπιτιού με τη Χρήση Μικροελεγκτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Στέφανος Χριστοφόρου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Συστάσεων Άδειων Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Γεωργία Χαραλάμπους
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Ηλεκτρονικής Διανομής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Γεωργία Ροτσίδου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση και Πειραματική Αξιολόγηση Παράλληλων Τυχαιοποιημένων Αλγορίθμων Εύρεσης Ανεξάρτητου Συνόλου στην Πλατφόρμα XMT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Άντρια Αναστασίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μετρική Συγχρονισμού σε Βιολογικούς Νευρώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστίνα Ζαβού
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Θεοχάρης Ψάλιος
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή εκμάθησης Παραλληλισμού και εξισορρόπησης φορτίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Ελένη Παγκράτη
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Ελέγχου Λειτουργίας Αυτοκινήτου με χρήση χαρτών Google 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Ιάκωβος Στυλιανού
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επιθέσεις σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στο Πρωτόκολλο RPL 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Παντελή
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία και έλεγχος κανόνων συμβατότητας σε άδειες λογισμικού ανοικτού κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Έλενα Πέτρου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής Κοινωνικό Δικτύου Διαχείρισης Χρόνου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Βασίλης Σίκκης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός Εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Δημήτρης Παναγιώτου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για αυτιστικά παιδιά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Νατάσα Ευγενίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αναπαράσταση κοινής γνώσης για κατανόηση ιστοριών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Χριστίνα Αντωνίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αναστρέψιμων Αλγορίθμων Κωδικοποίησης και Κρυπτογράφησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χρίστος Παναγή
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ασφαλιστικές Πολιτικές και Επιχειρηματολογία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Παναγιώτα Χαραλάμπους
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Στοχευμένων Εισηγήσεων Recommender Systems: Bandy - The best band finder in Cyprus 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Χατζηστυλιανού Μελίνα
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ασφάλεια σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Ανδρέου Καλλιόπη
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιατρικού Φακέλου για την ασθένεια Multiple Sclerosis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αντωνία Θεμιστοκλέους
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη Προβλήμος Εύρεσης Μέγιστης Ροής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Κυριακή Χριστοδούλου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προδιαγραφή και πειραματική αξιολόγηση της κατανεμημένης υπηρεσίας γραφής/ανάγνωσης του συστήματος Dynastore με τη χρήση του εργαλείου Tempo 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ανδρέας Παπανδρέου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδιασμός γενικής διεπαφής για εγκατάσταση περιγραφών εφαρμογών σε περιβάλλοντα νεφέλης και υλοποίηση διεπαφής για OpenStack 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Ανδρέας Καστανάς
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εκπαιδευτική ενημέρωση ασθενών θαλασσαιμίας με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Θεοδώρα Αλεξάνδρου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοκεντρική ανάπτυξη εφαρμογών για Internet Of Things με πλατφόρμες μικροελεγκτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Κυριάκος Κυριάκου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επαυξημένη πραγματικότητα με την χρήση Oculus Rift και Depth Sensor 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: TelcoWare: μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για την επεξεργασία μεγάλων τηλεπικοινωνιακών δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Αναστασίου Χρυσοβαλάντης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συλλογή δεδομένων αισθητήρων μέσω της πλατφόρμας Arduino και χειρισμός τους μέσω μηχανικής μάθησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Στέλλα Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: 'DHCP Snooping' in Software Defined Networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Άδωνης Παναγίδης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: NGS (Next-Generation Sequencing) Data Analyses Platform 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Χρίστα Φιλίππου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: High Performance Computing Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σολομωνίδης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση web 2.0 αρχιτεκτονικής για διαχείριση νοητών βιβλιοθηκών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Στέφανος Χριστοδουλίδης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Carmony+ 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Σπύρος Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη σχέσης αυτοέλεγχου και συνειδητότας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Άννα Γεωργίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη χωρικής αντίληψης και ανάπτυξη εργαλείου δημιουργίας περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Σαβίνα Πουλλή
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Multicore Programming 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Πάτροκλος Πατρόκλου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διασύνδεση πρωτοκόλλων MPLS και Proxy MIPv6 για χρήση σε κινητά δίκτυα 4ης και 5ης γενεάς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Μιχάλης Κωμοδρόμος
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Develop a heuristic algorithm to perform matching between the users in a variety of social networks 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Κυριάκος Φραγκέσκος
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αποτίμηση προηγμένων εργαλειών χαρτογράφησης εσωτερικών χώρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Κυριάκος Γεωργίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: TwitterNow: a service that brings into the users attention events happening in close proximity of their location 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Κασιανή Πάρη
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υπολογιστικό Σύστημα Νοημοσύνης για δίαγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών κατά την πρώτη τριμηνία κύησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Γιώργος Ξενοφώντος
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τυπικές Μεθόδοι Ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Φωτεινή Νικολαϊδου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γραφική διεπαφή απεικόνισης κυτταρικού δικτύου ως επιστημονικός βοηθός μοριακής βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Έμιλη Ν. Ταλιαδώρου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση εφαρμογής για έλεγχο και διαχείρηση συσκευών στο έξυπνο σπίτι 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Αντριανή Χατζιήκκου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία παιγνιδιού για Η/Υ με θέμα την Ανακατασκευή της Λευκωσίας του 19ου αιώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Χριστοδούλου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γενεαλογικό δέντρο των χορών (Dance Ethnography) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Κύζης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Characterization of Big Data Analytics Application 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Χρυστάλλα Τσουτσούκη
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαχείριση πληροφοριών αισθητήρων μέσω πλατφόρμας μικροελεγκτή και εφαρμογής σε Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Αθηνά Παφίτου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή εύρεσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων σε πραγματικό χρόνο μέσω εξόρυξης δεδομένων από το Twitter 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Μιχαήλ Σαματάς
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την παρουσίαση πρόγνωσης καιρού για την Κύπρο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Δώρα Σωτηρίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανάλυσης Ψηφιακών Μακροσκοπικών Εικόνων Δερματοπάθειας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Νίκος Μούζουρας
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων για συνεργείο αυτοκινήτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρία Θεοδώρου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτοματοποιημένη Μέθοδος Εξόρυξης Μοντέλου Προσωπικότητας μέσω του Κοινωνικού Δικτύου Facebook 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Κακουλλής
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη, υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ελέγχου συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με χρήση κινητών αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Αντωνία Νικολάου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ασαφείς Γνωστικού Χάρτες για τη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με βάση τον ηλεκτρονικό φάκελο πολίτη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Αθηνά Τουμπουρή
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χριστιάνα Δαυίδ
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη της Εξέλιξης του αυτοέλεγχου Μέσω Προδέσμευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ζιανέτ Σιαχουάν
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάμιξη χρωμάτων σε στερεοσκοπική προβολή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ιωάννης Χρίστου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Φορητό Σύστημα Τηλε-Καρδιολογίας - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής για Ιατρό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Παντελής Ανθίμου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση δεδομένων και έλεγχος βάσεων στο περιβάλλον του Internet of Things 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Μολέσκης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτόματος εντοπισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων με χρήση Drone 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δικαιάκος Μάριος
Συγγραφέας: Ιωάννης Παπαχαραλάμπους
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εκτέλεση εφαρμογών σε αρχιτεκτονικές PIM (Process In Memory) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Αναστάσιος Χατζηδημήτρης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση Τηλεκαρδιογραφήματος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Γιάννης Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Radio Application Development 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μαρίνος Ευσταθίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δομημένη Επιχειρηματολογία και Δημόσιος Διάλογος στον Κοινωνικό Ιστό 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Έλενα Αρναούτη
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανίχνευση Φωτεινής Πηγής για Φωτισμό Αντικειμένου σε Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μιχάλης Γιάγκου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για τα events και τα maps του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μιχάλης Ελευθερίου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υποβοηθούμενη διαβίωση ηλικιωμένων στα πλαίσια των έξυπνων σπιτιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Μαριάννα Κασπαρή
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: A study of the benefits of automatic parallelization 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Παναγιώτα Παναγίδου
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα Google Android για φορητό σύστημα τηλεκαρδιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Στέλιος Μαϊμάρης
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής για Αποθήκευση και Ανταλλαγή Δεδομένων με Ασφάλεια στο Υπολογιστικό Νέφος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κυπριανού
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: MARE: eMpowering Architectural heritage REsearch in the Eastern Mediterranean 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Georgios Antoniou
Χρονιά: 2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Πλατφόρμας για την Σύγκριση Αλγορίθμων για την Ανάλυση Συσχετίσεων μεταξύ Σημειακών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών και Φαινοτύπων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Μαρία Κυριάκου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μετάδοση υπερηχογραφικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο πάνω από δορυφορικά και ασύρματα κανάλια 3.5ης Γενεάς χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοικτού - κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αργύρης Αργυρού
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υπολογισμός σε γράφους συνοχής με τεχνικές ικανοποίησης περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Μιχαέλα Χρυσοστόμου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Συστήματος Υποστήριξης των Ατομικών Διπλωματικών Εργασιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Πολύμνια Κέστωρα
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση συστήματος για προσομοίωση και έλεγχο ικανοποίησης πολιτικών ιδιωτικότητας στο πGP-Calculus 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χρίστος Πιτσιλλίδης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση του αλγορίθμου χρονοπρογραμματισμού LIS με χρήση της πλατφόρμας YALPS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Θέα Τράντα
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τεχνικές Υπολογισμού Σημασιολογικά Κοντινών Χρηστών σε Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Ραφαήλ Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τεχνικές Προφόρτωσης Ραδιοχαρτών για Γεωτοποθέτηση σε Εσωτερικούς Χώρους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Γιάννης Ευαγόρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Τεχνικές Εξόρυξης Γνωστικών Χαρακτηριστικών με Σκοπό την Εξατομίκευση Περιεχομένου σε Διαδραστικά Προσαρμοσμένα Συστήματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Αντρέας Χατζηδημήτρης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Το πρόβλημα του εξαναγκασμού στα διαδικτυακά εκλογικά συστήματα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Κουμέττου Γιώργος
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υπολογιστική Νοημοσύνη στη Μουσική 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Αυξέντης Αυξέντη
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα πραγματικού χρόνου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Σκεύη Μιχαήλ
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης και ανάλυσης υπερηχογραφήματος καρωτιδικής πλάκας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ελένη Παλαμά
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα τηλεπαρακολούθησης νεφροπαθών και θαλασσαιμικών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Φωτίου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Διαχείρισης Μαζικών Προσομοιώσεων σε Έξυπνες Κινητές Συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Μάριος Μίντζης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης Με Την Χρήση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Γαβριήλ Κοσιάρης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύγκριση προτύπων κωδικοποίησης και τεχνικών αφαίρεσης θορύβου για τη μετάδοση ιατρικού βίντεο στα πλαίσια συστημάτων κινητής υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ροδοθέου Ιάκωβος
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύγκριση εργαλειών της βιομηχανίας λογισμικού για στατική ανάλυση κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Νικολέττα Πέτρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοιωτής Εικονικού Πεδίου Βολής για Εκπαίδευση Στρατιωτών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Παρασκευά
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομίωση και πειραματική αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων συνεκτικών συνιστώσων στην πλατφόρμα XMT 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Χαρίκλεια Ζαχαριάδη
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προδιαγραφή και Πειραματική Αξιολόγηση Χρονισμένου Κατανεμημένου Αλγόριθμου Διαχείρισης Αρχείων με τη Χρήση του Εργαλείου TEMPO 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Σωτηρούλα Ιωάννου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη της νομισματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και δολαρίου ΗΠΑ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Κυριάκος Ευριπίδου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύστημα τηλεκαρδιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Κυριάκος Ανδρέου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση συμπεριφορών σμήνων από πουλιά 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μηνάς Μηνά
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πρόβλεψη αποτελεσμάτων αγώνων καλαθόσφαιρας, με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ηλιανός Πελαβάς
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πλατφόρμα ενδιάμεσου λογισμικού για συλλογή δεδομένων από χαμηλού κόστους συσκευές 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Χρυσοβαλάντης Περιάνδρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση κούρσας εξοπλισμού όπλων με το "Δίλημμα του Φυλακισμένου" και εκπαίδευση των πρακτόρων με ενισχυτική μάθηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ευσέβεια Κυριάκου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μοντελοποίηση και επαλήθευση αλγορίθμων μετάδοσης μηνύματος με άλγεβρα διεργασιών στην παρουσία σφαλμάτων κατάρρευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Μιχάλης Κασιουλής
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μετρική Συγχρονισμού στο μοντέλο νευρώνα Hodgkin και Huxley 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Ορθοδοξία Σάββα
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη χωρικής αντίληψης και ανάπτυξη εργαλείου δημιουργίας περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Δαυίδ
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη, Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση Αλγορίθμων Συνετερεστικού Κατανεμημένου Υπολογισμού 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Χατζηστασή Θεοφάνης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Προβλημάτων Προτιμήσεων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Μαρία Χριστοφόρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος - Διαλειτουργικότητα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Παρασκευή Χατζηνικολάου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενή 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Ιωάννα Φιλίππου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ηλεκτρονική υγεία και κατανόηση της μέσω ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Έλενα Δαμιανού
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Γυναικολογικός Φάκελος 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αικατερίνη Τζιηρτζιηπή
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Ελέγχου Λειτουργίας Αυτοκινήτου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Γιώργος Χατζηγιάννη
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: DanceDB: Εφαρμογή Διαδικτύου Διαχείρισης Καταγεγραμμένων Χορών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Λάντα
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλείο για διαγνώσεις ασθενειών με την χρήση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Αντιγόνη Ελευθερίου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλείο Ανάπτυξης και Επεξεργασίας Υπερμεσικού Περιεχομένου για Σύστημα Προσαρμογής και Εξατομίκευσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Αργύρης Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εργαλεία διαχείρισης συστημάτων έξυπνων κινητών συσκευών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Στέφανος Τάραντο
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επαναχρησιμοποίηση και επεκτασιμότητα ενδιάμεσου λογισμικού μέσω RSCM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Λουκία Θεμιστοκλέους
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης πόρων στο υπολογιστικό νέφος με χρήση τεχνικών ικανοποίησης περιορισμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Μαρία Ερωτοκρίτου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επέκταση της Άλγεβρας Διεργασιών PADS με την Έννοια της Χρονικής Διάρκειας στις Ενέργειες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Νικολέττα Πέτρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εξομοιωτής Πεδίου Βολής σε Unity3D 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κυριάκου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Διαχείριση Κινητικότητας σε 6LoWPAN Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Ηρακλέους
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία Διαδικτυακού Συστήματος Για εκτέλεση εργασιών από τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Μιχάλης Ιωάννου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτοματοποιημένη Μέθοδος Εξόρυξης Μοντέλου Προσωπικότητας μέσω του Κοινωνικού Δικτύου Facebook 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαμάρας Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Γραφική διεπαφή για αυτόματο επιστημονικό βοηθό μοριακής βιολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Ειρήνη Ανδρέου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αυτόματη κατανόηση κειμένου μέσω επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κάκας Αντώνης
Συγγραφέας: Ειρήνη Λάμπρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά για περιήγηση στα τείχη και στην πόλη της Λευκωσίας κατά τους αιώνες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Χριστοφή
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη ασαφούς γνωστικού χάρτη με την εισαγωγή μεθοδολογίας ασαφοποίησης των παραμέτρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Μάριος Ανθίμου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την δρομολόγηση των λεωφορειών της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Αντωνία Μαυρόχαννα
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάλυση Γλωσσών Πολιτικών Ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Αλεξία Ιωακείμ
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Αλγορίθμοι Συσταδοποίησης και Απεικόνισης Μοριακών Δομών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Λουκία Παπαπαύλου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα Google Android για υπηρεσίες που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου "UCYAPP" 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Γιώργος Παπαϊωάννου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Software Fault Injection 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Ξάνθη Ζαχαρίου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Reconstruction Of Everyday Life In 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Χριστιάνα Αγάθωνος
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Maxeler MaxCompiler FPGA Based Hardware Acceleration 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Emotion recognition from body signals and EEGs in a game scenario 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Ιωάννης Δημητρίου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: E Learning system for computer fundamentals 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Άντρη Αγγελή
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Characterization of a web serving workload 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σαζεϊδης Γιάννος
Συγγραφέας: Βάκης Χριστοφόρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ANYPLACE: ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής γεω-τοποθέτησης και πλοήγησης από μεγάλα δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Λάμπρος Πέτρου
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Android Application Για Υπολογισμό Συιγμιαίας Κατανάλωσης Αυτοκινήτου.pdf 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:
Συγγραφέας:
Χρονιά:
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: ACCED: Μια άλγεβρα διεργασιών για συστήματα διαχείρισης πόρων με δυνατότητες επικοινωνίας και επιβολής κόστους 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Ιλεάνα Παπαηλιού
Χρονιά: 2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Χρήση του συστήματος Pacsone και εύρεση περιγράμματος με εφαρμογή στην μαστογραφία 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Μαριέλλε Άσπρου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υπολογιστική Νοημοσύνη στην ανάλυση της Μουσικής 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Ραφαέλλα Ιωάννου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υπολογισμός Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Οικιών Χρησιμοποιώντας Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ανδρέας Λοϊζου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Νεκταρία Σταύρου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σχεδίαση και ανάπτυξη Android εφαρμογής για αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και επιβλεπόντων καθηγητών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Φειδίας Ιωαννίδης
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης για Πρόβλεψη Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών του Εμβρύου κατά την Εγκυμοσύνη 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χρίστου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύγκριση Εργαλειών Εξαγωγής πληροφορίας αδειών σε λογισμικό ανοικτού κώδικα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Καπιτσάκη Γεωργία
Συγγραφέας: Ηλέκτρα Γεωργίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Σύγκριση Επίδοσης και Προγραμματισμού με την χρήση της OpenACC και της CUDA 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Ανδρέας Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προδιαγραφή και Αξιολόγηση χρονισμένων κατανεμημένων αλγορίθμων εκλογής αρχηγού με τη χρήση του εργαλείου Tempo 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Χριστίνα Γεωργίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Αποτίμηση πλαισίου Γεωτοποθεσίας με Εγγυήσεις Ιδιωτικότητας και μεγάλα δεδομένα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ζεïναλιπούρ Δημήτρης
Συγγραφέας: Πασχάλης Μπέης
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Προσομοίωση Αλγορίθμου Συγκέντρωσης Αυτόνομων Υπολογιστικών Οντοτήτων στο Επίπεδο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Νάταλη Τεμενέ
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Πειραματική Αξιολόγηση του Αλγορίθμου Διαμερισμού Πακέτων σε Πολλαπλά Μονοπάτια Δικτύων MPLS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Ιωάννου Ιωσήφ
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Οπτική Προσοχή και Θεωρία του Αντιληπτικού Φορτίου - Μοντελοποίηση των Επιδράσεων του Αντιληπτικού Φορτίου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Μύρια Καλβάρη
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Νευρωνικός Κώδικας: Σύγκριση ακολουθιών μετρικών πυροδότησης νευρώνα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστοδούλου Χρίστος
Συγγραφέας: Μαρία Οικονομίδου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη των ασυνειδητών ερεθισμάτων και άλλων παραγόντων οπτικής προσοχής μέσω υλοποίησης συμπεριφοριστικών πειραμάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Σάββας Πάμπουκας
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη χαρακτηριστικών και περιορισμών διαφόρων μηχανών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Αντωνιάδου Μαρίνα
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη Τεχνικών Αναγνώρισης και Ανίχνευσης προσώπων και Υλοποίηση Εφαρμογών Ανίχνευσης Προσώπων για το σύστημα BigBlueButton 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Μαρία Μιχαήλ
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Υλοποίηση Coloquium Room με τη χρήση του RSCM 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Ανδρέας Κωνσταντίνου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη και Υλοποίηση Context-Aware Social Movie Recommender for Android 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παπαδόπουλος Γιώργος
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μαυρής
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής Παράλληλων Μεθόδων σε Επερωτήματα Βάσεων Δεδομένων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τrancoso Pedro
Συγγραφέας: Γιώργος Ινιάτης
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μελέτη εξισορρόπησης φορτίου βασισμένη σε αλγορίθμους μετανάστευσης πληθυσμών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Χρυσή Σέα
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μέθοδοι Προτασιακής Ικανοποιησιμότητας σε Γενικευμένα Προβλήματα Επιχειρηματολογίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Νίκη Κουππή
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Μεθόδοι Βελτίωσης Ποιότητας Πλάνων (Προγραμμάτων Δράσης) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Δημόπουλος Γιάννης
Συγγραφέας: Φελλά Αικατερίνη
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή - Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Σχίζας Χρίστος
Συγγραφέας: Ρίτα Σάββα
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Η Επίδραση του Κοινωνικού Δικτύου Twitter στη Βελτίωση της Επίδοσης των Δικτύων Παράδοσης Περιεχομένου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεωργίου Χρύσης
Συγγραφέας: Δήμου Παναγιώτα
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή διαχείρισης ταμείου καφετέριας/μπαρ (POS) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Όμηρος Κλείτου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εφαρμογή Android - Υλοποίηση Βιβλιοθήκης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Γεωργία Ανδρέου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επέκταση τυπικής γλώσσας μοντελοποίησης συστημάτων με ρόλους και δυναμικούς περιορισμούς ιδιωτικότητας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Άντρια Παπαδημητρίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Επέκταση προτύπου για την ανάλυση της ζήτησης σε συστήματα διαχείρισης πόρων με δυνατότητα αποθήκευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Μαρίνα Μιχαήλ
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Εκμάθηση παραδοσιακών χορών μέσω δεδομένων Motion Capture 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Άννα Κάντζια
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με τη χρήση της γλώσσας PHP 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Μιχάλης Μούσας
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ασφάλεια σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Μύρια Χατζηθεορή
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα Google Android για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση νεφροπαθών ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Αντώνης Κυριακίδης
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη τηλεχειριστηρίου σε συσκευή iPad η οποία ελέγχει ελικόπτερο με μικροελεγχτή Arduino 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Βασιλείου Βάσος
Συγγραφέας: Μαργαρίτα Παπαευθυμίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής στην πλατφόρμα Google Android για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση Θαλασσαιμικών Ασθενών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παττίχης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Ανδρέας Δημητρίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος για γραφική αναπαράσταση της άλγεβρας διεργασιών PADS 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Φιλίππου Άννα
Συγγραφέας: Λούκας Νεοκλέους
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πάλλης Γιώργος
Συγγραφέας: Ελένη Παναγιώτου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής σαν βοηθητικό εργαλείο για τη σωματική εκγύμναση και προπόνηση 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Βλαδίμηρος Θεοδοσίου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Ανάπτυξη Android Application Με Υπηρεσίες Που Εξυπηρετούν Το Τουριστικό Κοινό Της Κύπρου 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευριπίδου Παρασκευάς
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Φασουλής
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Tour Guide With the Use of Augmented Reality 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Χρίστος Βασιλείου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Smart Grid and Smart Home Security 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Πιτσιλλίδης Ανδρέας
Συγγραφέας: Ελένη Φιλίππου
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία
Τίτλος: Reconstruction of Everyday Life in 19th Century Nicosia 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρυσάνθου Γιώργος
Συγγραφέας: Καλυψώ Δαυίδ
Χρονιά: 2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διπλωματική Εργασία