Μαθήματα τα οποία έχω διδάξει ως βοηθός διδασκαλίας

Μάθημα Χρονολογία Ιστοσελίδα
ΕΠΛ001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 www.cs.ucy.ac.cy/~phadji12/EPL001_2012/index.html
ΕΠΛ001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 www.cs.ucy.ac.cy/~phadji12/EPL001_2013/index.html
ΕΠΛ003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014

 

www.cs.ucy.ac.cy/~phadji12/EPL003_2013/index.html

ΕΠΛ034: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 http://moodle.cs.ucy.ac.cy/
ΕΠΛ653: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 http://moodle.cs.ucy.ac.cy/
ΕΠΛ656: ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 http://moodle.cs.ucy.ac.cy/
ΕΠΛ003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

 

www.cs.ucy.ac.cy/~phadji12/EPL003_2014/index.html

ΕΠΛ607: ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 http://moodle.cs.ucy.ac.cy/