Μαθησιακές Τεχνολογίες & Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εαρινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Εργασίες -Ασκήσεις
Θέματα Εργασίων Εξαμήνου
Θέματα Παρουσιάσεων
Συμβόλαιο
Χρονοδιάγραμμα
 
Μαθησιακό Υλικό
 

Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

Ημερομηνία Θέμα Υλικό Μελέτης Παραδείγματα
25/01/2005 Presentation of WebCT WebCT

WebCT in the University of Cyprus
 
1/02/2005 Presentation of a Course Authoring Tool List of Educational Software [pdf]  
8/02/2005 Presentation of Online Collaboration Tools Summary of Videoconferencing Tools [pdf]  
15/02/2005 Presentation of Camtasia Studio Camtasia Studio Website [link]  
22/02/2005 Presentation of Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver [link]  
1/03/2005 Presentation of Tools and Technologies by Students (I)    
8/03/2005 Presentation of Tools and Technologies by Students (II)    
15/03/2005 Presentation of Tools and Technologies by Students (III)    
22/03/2005 Presentation of Tools and Technologies by Students (IV)    
29/03/2005 Presentation of Semester Projects by Students (I)    
5/04/2005 Presentation of Semester Projects by Students (II)    
12/04/2005 Presentation of Semester Projects by Students (III)    
19/04/2005 Presentation of Semester Projects by Students (IV)    

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2005  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved