Συστήματα Πολυμέσων

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Χειμερινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Γλωσσάριο Όρων
Εργασίες -Ασκήσεις
Θέματα Εργασίων Εξαμήνου
Θέματα Παρουσιάσεων
Συμβόλαιο
Φροντιστήριο
 
Μαθησιακό Υλικό
 


Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων

Ημερομηνία Διαλέξη Θέμα Υλικό Μελέτης Αυτοαξιολόγηση
07/09/2004 1 Εισαγωγή - Τι είναι Πολυμέσα; [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 1, [link]

Introduction to Multimedia Systems, Book Chapter in [pdf]

Introduction to Multimedia Systems, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]
Quiz 01
10/09/2004 2 Ψηφιακή Αναπαράσταση Σημάτων:
Δειγματοληψία [link], [pdf]
Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 2, [link]

Βασικές έννοιες Επεξεργασίας Σημάτων, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]
 
14/09/2004 3 Ψηφιακή Αναπαράσταση Σημάτων:
Κβαντισμός, Κωδικοποίηση [link], [pdf]
Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 4, [link]

Halsal [2001]: Chapter 2, pp. 62-65
 
17/09/2004 4 Συμπίεση Δεδομένων:
Εισαγωγή, Κατηγορίες Τεχνικών Συμπίεσης [link], [pdf]
Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 4, [link]

Βασικές έννοιες Επεξεργασίας Σημάτων, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]

Signal in the Digital Domain, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]
 
21/09/2004 5 Συμπίεση Δεδομένων:
Τεχνικές Εντροπίας (RLE, Στατιστική Κωδικοποίηση), Κωδικοποίηση Πηγής (Διαφορική, Μετασχηματισμού) [link], [pdf]
Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 4, [link]

Steinmetz [2002]: Chapter 7, pp. 105-120 [online]

Halsal [2001]: Chapter 3, pp. 116-140
Quiz 05
24/09/2004 6 Κείμενο [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 4

Chapman [2004]: Chapters 10 & 11

Hillman [1997]: Chapter 4

What is the History of TrueType? by David K. Every, [pdf]

Unicode & UTF, by Markus Kuhn, [pdf]
Quiz 06
28/09/2004 7 Συμπίεση Κειμένου [link] Halsall [2001]: Chapter 3, pp. 124-140

Signals in the Digital Domain, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]
 
5/10/2004 8 Ήχος, [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Ηχητικά Σήματα, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]

Sound and Audio, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]

Vaughan [2004]: Chapter 5

Chapman [2004]: Chapter 9

Hillman [1997]: Chapter 6

Halsall [2001]: Chapter 2, pp. 88-96
 
8/10/2004 9 Ήχος και Πολυμέσα [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Ηχητικά Σήματα, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]

Vaughan [2004]: Chapter 5

Chapman [2004]: Chapter 9

Hillman [1997]: Chapter 6
 
12/10/2004 10 Συμπίεση ήχου [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Halsall [2001]: Chapter 4, pp. 173-190

Peter Noll, "MPEG Digital Audio Coding," IEEE Signal Processing Magazine, September 1997, pp. 59-81

Karlheinz Brandenburg, "MP3 and AAC explained," Proceedings of the AES 17th International Conference on High Quality Audio Coding, Florence, Italy, 1999.

Davis Pan, "A Tutorial on MPEG/Audio Compression," IEEE Multimedia Vol. 2, No. 7, 1995, pp. 60-74.
Quiz 09
15/10/2004 11 Εικόνα [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Halsall [2001]: Chapter 2, pp. 78-88

Chapman [2004]: Chapter 6

Vaughan [2004]: Chapter 6

Οπτικά Σήματα, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]
 
20/10/2004 12 Εξέταση Ημιεξαμήνου Απαντήσεις Εξέτασης [pdf]  
22/10/2004 13 Εικόνες και Πολυμεσικές Εφαρμογές [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Image File Formats [TIFF] και [GIF]

Vaughan [2004]: Chapter 6

Chapman [2004]: Chapter 5

Hillman [1997]: Chapter 5

Οπτικά Σήματα, Νικήτας Σγούρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, in [pdf]
 
25/10/2004 14 Συμπίεση Εικόνων [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Το πρότυπο [JPEG], Σύγκριση JPEG και GIF [link]

Halsall [2001]: Chapter 3, pp. 140-169

Steinmetz [2002]: Chapter 7, pp. 120-135 [online]

Image Compression, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]
Quiz 14
29/10/2004 15 Γραφικά [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 6, pp. 133-139

Chapman [2004]: Chapter 3, Chapter 4

Halsall [2001]: Chapter 2, pp. 74-77

Hillman [1997]: Chapter 5
 
2/11/2004 16 Γραφικά (II) [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 6, pp. 133-139

Chapman [2004]: Chapter 3, Chapter 4

Hillman [1997]: Chapter 5
Quiz 15
5/11/2004 17 Κινούμενα Γραφικά [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 7

Chapman [2004]: Chapter 8, slides in [pdf]

Hillman [1997]: Chapter 7
 
9/11/2004 18 Κινούμενα Γραφικά (ΙΙ) [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Virtual Reality and VRML [link]

Vaughan [2004]: Chapter 7

Chapman [2004]: Chapter 8, [pdf]

Hillman [1997]: Chapter 7
Quiz 17
12/11/2004 19 Βίντεο [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Halsall [2001]: Chapter 2, pp. 96-113

Vaughan [2004]: Chapter 8

Chapman [2004]: Chapter 7

Motion Picture Processing, notes by Theodore Hong,IC, in [pdf]
 
16/11/2004 20 Βίντεο και Πολυμεσικές Εφαρμογές [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Halsall [2001]: Chapter 4, pp. 193-235

Vaughan [2004]: Chapter 8

Chapman [2004]: Chapter 7

Hillman [1997]: Chapter 7
 
19/11/2004 21 Συμπίεση Βίντεο [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Το Πρότυπο Συμπίεσης MPEG [link], και Proprietary Compression [link]

Halsall [2001]: Chapter 4, pp. 193-235

Chapman [2004]: Chapter 7
Quiz 21
23/11/2004 22 Σχεδίαση Πολυμεσικών Εφαρμογών [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 16, Chapter 14

Chapman [2004]: Chapter 13

Hillman [1997]: Chapter 8, Chapter 12
Quiz 22
26/11/2004 23 Υλικό και Λογισμικό [Υλικό από παρουσιάσεις φοιτητών] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 10 [Authorware Star], Κεφάλαιο 11 [Macromedia Director]

Vaughan [2004]: Chapter 10, Chapter 11, Chapter 13

Chapman [2004]: Chapter 14, Chapter 15

Hillman [1997]: Chapter 9
Quiz 23
29/11/2004 24 Σχεδίαση Πολυμεσικών Εφαρμογών για το WWW: Οι γλώσσες SMIL και SVG [link], [pdf] Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 8, [link]

Vaughan [2004]: Chapter 14

Chapman [2004]: Chapter 15, Chapter 14

Hillman [1997]: Chapter 10
Quiz 24
3/12/2004 25 Επανάληψη Ερωτήσεις για Επανάληψη [pdf] Review Quiz
18/12/2004 -- Τελική Εξέταση Απαντήσεις Εξέτασης [pdf]  

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2004  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved