Συστήματα Πολυμέσων

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Χειμερινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Γλωσσάριο Όρων
Εργασίες - Ασκήσεις
Θέματα Εργασιών Εξαμήνου
Συμβόλαιο
Φροντιστήριο
Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων
 
Μαθησιακό Υλικό
 


Θέματα Μελέτης και Παρουσιάσεων

Πληροφοριές
Τα θέματα μελέτης που ακολουθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) Μελέτη εργαλείων συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών ή συστατικών στοιχείων πολυμεσικών εφαρμογών (κείμενο, ήχος, γραφικά, κινούμενα γραφικά, βίντεο), και (β) Μελέτη τεχνολογιών που άπτονται των συστημάτων πολύμέσων. Οι παρουσίασεις θα πραγματοποιούνται από διμελής ομάδες φοιτητών.
Ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία και τις τεχνολογίες αυτές και η παρουσίαση τους στους συναδέλφους τους στο πλαίσιο των φροντιστηρίων.

Για τα εργαλεία η επιτυχής ολοκλήρωση της παρουσίασης περιλαμβάνει:
(α) Συνοπτική αναφορά, έκτασης έως 5 δακτυλογραφημένες σελίδες (συμπεριλαμβανομένων screen shots),
(β) Ηλεκτρονική παρουσίαση του εργαλείου μέσω Power Point ή ιστοτόπου,
(γ) Ανάπτυξη ενός σύντομου demo μέσω του οποίου θα αποσαφηνίζονται οι βασικές λειτουργίες του εργαλείου.

Για τις τεχνολογίες θα πραγματοποιείται μελέτη κάποιων άρθρων και αναζήτηση σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρουσίασης περιλαμβάνει:
(α) Συνοπτική αναφορά, έκτασης έως 3 δακτυλογραφημένες σελίδες, στην οποία θα αναλύονται οι βασικές αρχές της τεχνολογίας που θα παρουσιαστεί και στην οποία θα περιλαμβάνεται η σχετική βιβλιογραφία,
(β) Ηλεκτρονική παρουσίαση της τεχνολογίας μέσω Power Point ή ιστοτόπου,
(γ) Παρουσίαση ενός σύντομου demo μέσω του οποίου θα αποσαφηνίζεται η κεντρική ιδέα της εξεταζόμενης τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο των φροντιστηρίων η κάθε ομάδα θα παρουσιάζει το δικό της θέμα μελέτης κάνοντας χρήση των (α)-(γ). Η διάρκεια της παρουσίασης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25 λεπτά συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

Συμπληρώστε το έντυπο δήλωσης θέματος παρουσίασης και στείλτε το στον διδάσκοντα έως την 22 Σεπτεμβρίου 2004. Η κατανομή των θεμάτων μελέτης - παρουσιάσης θα γίνει με τη λογική FIFO.

Τελευταία Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μελέτης: 9 Νοεμβρίου 2004
 
Εργαλείο Αρχικό Υλικό Ομάδα Φοιτητές
Adobe AfterEffects Adobe AfterEffects Tutorials E1 Κωνσταντίνου Ι.
Καραολιά A.
Adobe Audition Adobe Audition Tutorials E2 Αρτεμίου Α.
Ιωάννου B.
Adobe Illustrator Adobe Illustrator Home Page E3 Ζίουλης Β.
Νεοφύτου Χ.
Adobe Image Ready Adobe Image Ready 7.0 E4 Δανίδου Ι.
Σάββα Α.
Adobe Photoshop Adobe Photoshop Tutorials E5 Κουρουγιάννης Κ.
Πήττα Ρ.
Adobe Premiere Adobe Premiere Tutorials E6 Δημητρίου Ι.
Θεμιστοκλεόυς Ε.
Camtasia Studio Camtasia Stusio Home Page E7 Παπακωνσταντίνου Λ.
Κάππελου Α.
FontLab Font Editors and Convertors E8 Επιφανίου Α.
Πική Α.
Lecturnity Lecturnity Home Page E9 Στεφανή Ε.
Χαραλάμπους Α.
Macromedia Director Macromedia Director Tutorials E10 Κουππάρη Θ.
Χ'Παναγή Δ.
Macromedia Fireworks Macromedia Fireworks Home Page E11 Κυριακίδης Ν.
Οικονομίδου Α.
Macromedia Flash Macromedia Flash Tutorials E12 Όθωνος Δ.
Σταμάτη Ν.
Media Publisher Media Publisher Home Page E13 Χρυσοστόμου N.
Θεοφάνους E.
Presentation Maker Presentation Maker Home Page E14 Πανίκου Α.
Σιβιριανού Ν.
Real Producer Real Producer Home Page E15 Κωνσταντίνου Γ.
Χριστοφή Μ.
Sound Forge Sound Forge 7.0 Home Page E16 Γεωργίου Β.
Μαυροβουνιώτη Ζ.
Video Framer Video Framer Home Page E17 Διονυσίου Γ.
Μιλτιάδου E.
Visual Communicator Pro Visual Communicator Pro Home Page E18 Καρναβέλιας Σ.
Η γλώσσα SMIL The Synchronized Multimedia Integration Language E19  
QuarkXpress QuarkXpress Home Page E20 Χ'Σίμου Μ.
Καλογήρου Χ.
Presto! Video Works 5.0 Presto! Video Works Home Page E21 Φλωρίδης Α.
Ιωακείμ Γ.
Power Director Pro Power Director Pro Home Page E22 Δημητριάδης Σ.
Διονυσίου X.
 
Θέμα Μελέτης Αρχικό Υλικό Ομάδα Φοιτητές
Content-based Video Retrieval Content-based Video Retrieval: An overview

Query by Image and Video Content: The QBIC System, article in [pdf]

VideoQ: An Automated Content Based Video Search System, article in [pdf]
M1  
Interactive TV What is Interactive TV?

Introduction to Digital TV Applications Programming
M2  
Internet Telephony Internet Telephony Overview

Internet Telephony Architectures, article in [pdf]
M3  
The MPEG-7 Video Standard MPEG-7 Overview

The MPEG-7 Visual Standard for Content Description: An Overview, article in [pdf]
M4  
Video on Demand Video on Demand: An Overview

What is streaming?
M5 Μουρούτη Μ.
Παναγίδης Μ.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2004  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved