Τελική Βαθμολογία Μπορείτε να δείτε την τελική σας βαθμολογία εδώ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τον βαθμό σας στείλτε μου ένα email μέχρι την Τρίτη 27 Δεκεμρίου 2011.
 • Διδάσκων: Νικολάου Νικόλας, Επισκέπτης Λέκτορας
 • Γραφείο: Β109, Κτήριο ΘΕΕ 01
 • Τηλέφωνο: 22 89 27 57
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομέιο:
   nicolasn@cs.ucy.ac.cy 
 • Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 14:30 – 16:00 (ή με ραντεβού μέσω email)
 • Διαλέξεις και Φροντιστήριο:
  • Δευτέρα & Πέμπτη, 10:30 – 12:00, ΘΕΕ 01, 146 (διάλεξη)
  • Τετάρτη, 12:00 – 13:30, ΘΕΕ 01, 146 (φροντιστήριο)
 • Διδακτικός Βοηθός: Γιώργος Χατζηπολλάς
  hpollas@cs.ucy.ac.cy 

Περιγραφή Μαθήματος

Τυπικά μοντέλα υπολογισμού βασισμένα σε μηχανές, γραμματικές και γλώσσες: πεπερασμένα αυτόματα έναντι κανονικών γλωσσών, αυτόματα με στοίβα έναντι γλωσσών ανεξαρτήτων από συμφραζόμενα, μηχανές Τuring έναντι γενικών γραμματικών. Μοντέλα υπολογισμού ισοδύναμα προς τη μηχανή Τuring και το αίτημα του Church. Υπολογισιμότητα και Μη Υπολογισιμότητα. Εισαγωγή στη θεωρία της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας με έμφαση στη θεωρία της ΝΡ-πληρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Συμβόλαιο του μαθήματος.


Νικόλας Νικολάου © 2011