ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάριος Δικαιάκος
Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣΠριν επιλέξετε το θέμα της πτυχιακής σας εργασίας, είναι σκόπιμο να προβληματισθείτε σχετικά με το νόημα αυτής της εργασίας. Ποιός είναι ο στόχος μιας τέτοιας εργασίας και πως θα κρίνετε αν πετύχατε τον στόχο σας όταν την ολοκληρώσετε και την καταθέσετε για έγκριση;

H διατριβή αποτελεί αυτόνομη εργασία περίπου 100 σελίδων. H εκπόνησή της δίνει την ευκαιρία στους τελειόφοιτους να πραγματοποιήσουν πρωτότυπη ερευνητική εργασία σε θέμα δικής τους επιλογής, υπό την καθοδήγηση ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διατριβής, ο φοιτητής αναμένεται να αποκτήσει επιστημονική ωριμότητα, αυτοπειθαρχία, δυνατότητα αυτοτελούς επιστημονικής εργασίας, ανεξάρτητη κρίση και αυτοπεποίθηση.

Kατά την διαδικασία κρίσης της διατριβής, στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, εξετάζεται τόσο η ποιότητα του αποτελέσματος (επιστημονική μέθοδος που ακολουθήθηκε στη διατριβή, αρτιότητα αποδείξεων και κειμένου, πληρότητα βιβλιογραφικής μελέτης και βαθμός κατανόησης της σχετικής βιβλιογραφίας, σημαντικότητα επιστημονικών συμπερασμάτων) όσο και η ωριμότητα που επέδειξε ο τελειόφοιτος στη διαδικασία εκπόνησης και υποστήριξης τής διατριβής του.

Oι φοιτητές πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για την τήρηση των κανόνων ακαδημαϊκής ηθικής, ιδιαιτέρως σε θέματα αντιγραφών και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, όπως και σε θέματα βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης.